logo

reklam

Yazar: Volkan Yaşar Berber

Volkan Yaşar Berber
E-Posta: berbervolkanx@gmail.com
Biyografi:

Yazarın Tüm Yazıları Aşağıda Listelenmiştir.

 • II. Abdülhamid Han Reformları

  II. Abdülhamid Han Reformları

  22 Şubat 2017 Tarih, Tüm Manşetler

  II. Abdülhamid Han Reformları Ecdadımızın reformları, zamana göre sürekliliği olması ve toplumun faydasına sunulması açısından özen ve önemle seçilmiştir. II. Abdülhamid Han'ın zamanında bilahare kendilerinin takip ettiği birçok yenilikler vardır. Bu yenilikler Turizm, Siyasal, Ekonomik, Enerji, Tarım ve Kültürel alanlarda çok büyük öneme sahiptir. Osmanlı Devleti, il...
 • Osmanlı Hanedanı-1

  Osmanlı Hanedanı-1

  03 Şubat 2017 Tarih, Tüm Manşetler

  Osmanlı Hanedanı-1 Osmanlı Hanedanımıza ait son dönemde araştırmalar yapılmış olsa da halende şaibeliği devam eden birçok vukuu saklıdır. Zamane Hanedanın beşikteki çocuğuna kadar tüm aile fertleriyle nagihani şekilde sorumsuzca savuşturulmuş olmasındandır. Sonrasında dış-iç şer güçlerin baskılarıyla hanedan üyelerinin dış dünyayla iletişimleri kestirilmiştir. Sürekli gö...
 • Dürrizade Fetvası

  Dürrizade Fetvası

  24 Ocak 2017 Tarih, Tüm Manşetler

  Dürrizade Fetvası Kurtuluş Savaşı döneminde İstanbul'un işgali sırasında Haydarizade İbrahim Efendi (1863-1933) Kuva-yi Milliye aleyhindeki fetvaya imza atmamak için dördüncü Damat Ferit Hükümetinde yer almamıştır. Damat Ferit Paşa, bu kabinesine istediği kadar Nazır bulabilmesine rağmen, Şeyhülislam bulmakta sıkıntı çekmiştir. Dini hayatta yüce yeri olması gereken Şe...
 • Osmanlı’da Tebdil-i Kıyafet

  Osmanlı’da Tebdil-i Kıyafet

  25 Aralık 2016 Tarih, Tüm Manşetler

  Osmanlı’da Tebdil-i Kıyafet Osmanlı Devletinde Padişahlar umumi tahkik ve teftiş için tebdil-i kıyafetle gezerlerdi. Saray erkânınca verilen emirlerin ne şekilde ve nasıl yerine getirildiğinin iyi tatbik edilip edilmediği bilahare kendileri de şahit olmak suretiyle icra ederlerdi. Padişahlar halkın ilgisini çekmeyen çeşitli kıyafetler giyerek halkın arasına karışıp es...
 • Ahd-ı Milli ve Resmi İşgal

  Ahd-ı Milli ve Resmi İşgal

  28 Kasım 2016 Tarih, Tüm Manşetler

  Ahd-ı Milli ve Resmi İşgal Suriye ve Irak'ta bugünkü olaylar yaşanırken, yeni nesil bir şeyi çok iyi bilmelidir. Acaba Misak-ı Milli nedir? Eğer Misak-ı Milli'yi kavrarsak, anlarsak Suriye'deki sorumluluğumuzun, Irak'taki sorumluluğumuzun ne olduğunu daha iyi anlarız… Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı, dördüncü devresi ilk toplantısını 12 Ocak 1920 Pazartesi günü saat 14....
 • İstanbul Zelzeleleri

  İstanbul Zelzeleleri

  25 Ekim 2016 Tarih, Tüm Manşetler

  İstanbul Zelzeleleri İstanbul’da birçok irili ufaklı zelzeleler olmuştur. 26 Ocak 376 senesinde şiddetli zelzele olmuş hatta gece vakti göğün kırmızı renk aldığına da şahit olunmuştur. 402 senesinin Şubat’ında bazı mabetlerin yıkılmasıyla zelzele vuku bulmuştur. 5 yıl sonra şiddetli bora denizde birçok geminin batmasına sebep olmuştur. 422 senesindeki zelzeleden bir y...
 • Musul, Misak-ı Milliye Dahildir

  Musul, Misak-ı Milliye Dahildir

  27 Eylül 2016 Tarih, Tüm Manşetler

  Musul, Misak-ı Milliye Dahildir İngilizler, Türk ordusundan ilk darbeyi 22 Kasım 1915'de Selman-ı Pak’da almış, yenilerek Kut'ül Amare'ye kadar çekilmişlerdi. Türk tarihinin General Charles Vere Ferrers Townshend olarak tanıdığı bu kumandanın elinde 45.000 kişilik modern silahlı ordusuyla Arabistan Cephesi'nde taarruza geçti. Fakat İngiliz Erkanı Harbiyesinin de, Gene...
 • Su Uyur Düşman Uyumaz

  Su Uyur Düşman Uyumaz

  29 Ağustos 2016 Tarih, Tüm Manşetler

  Su Uyur Düşman Uyumaz Milletinin menfaatlerini koruyan ülkelerin başına gelenleri, geçmişte olduğu gibi bugünde ibretle izlemekteyiz. Batı, Ortadoğu’da herhangi bir devletin güçlenmesine dolayısıyla Hıristiyan dünyasının menfaatlerine gölge düşmesine kesinlikle müsaade etmez. Kendi aleyhine tehlike sezdiği zaman derhal şeytani tüm odaklara nüfuz ederek iç karışıklıkla...
 • Tek Yumruk

  Tek Yumruk

  27 Temmuz 2016 Genel, Gündem, Tüm Manşetler, Yerel Gündem

  Tek Yumruk Devlet, milletle barışık olduğu müddetçe -her hangi bir saldırıda- millet tüm yekün devletinin yanında olacaktır. Devlet ile millet Hakk’ın, adaletin ve doğruların yanında yer aldığı müddetçe, iç ve dış şer güçlere karşı her zaman tek yumruk olup, dik duracaktır. Aziz Türk Milleti, Milli Ruh Maneviyatıyla bir kez daha göğsünü siper ederek tarihe adını yazdı...
 • Şehzade Korkud

  Şehzade Korkud

  30 Haziran 2016 Tarih, Tüm Manşetler

  Şehzade Korkud İkinci Bayezid'in oğlu, Yavuz Sultan Selimin büyük kardeşi Şehzade Korkud, Fatih Sultan Mehmed’in de torunudur. Kardeşi Yavuz Sultan Selim ile çok iyi geçinirlerdi. Hatta “Eğer saltanat ikimizden birine nasip olursa, birimiz öbürümüze kıymasın” diyerek birbirlerine ant içmişlerdi.  Babasından tahtı alan Yavuz Sultan Selim'in kardeşi olan Şehzade Korkud,...
 • Osmanlı’da Esnaf ve Zanaat Ehli

  Osmanlı’da Esnaf ve Zanaat Ehli

  26 Mayıs 2016 Tarih, Tüm Manşetler

  Osmanlı’da Esnaf ve Zanaat Ehli Osmanlı'da her loncanın bir tasarruf sandığı olup Lonca mensupları gedik sahibi, kalfası, çırağı, ustası, amelesi, kazancından yüzde iki veya bir, bu sandığa koyarlardı. Her loncanın reisi olarak bir “pir” i, inzibat amiri olarak da bir Yiğitbaşı'sı bulunup, o lonca mensupları tarafından seçilirlerdi. Her loncanın birebir hükümet ile münas...
 • Hat Sanatı

  Hat Sanatı

  27 Nisan 2016 Kültür Sanat, Tarih, Tüm Manşetler

  Hat Sanatı Hat Sanatı, İslam Medeniyetinin ilk zamanlarında kendini göstermiş olup, önceleri basit ve düz yazılardan meydana gelen, Ma'kili adı verilen yazı kullanılmıştır. Bu yazıya “Hicazi” yazı veya “Hat'u Hattatin” de denilmektedir. Mamafih Hz. Ömer zamanında Küfe şehri kurulmuş olup hattatlık gelişerek, Evveli Küfe yazısı sonrası Küfi şeklinde yayılmıştır. Küfi, çeş...