maltepe escort alanya escort
Alanya escort

logo

reklam

Yazar: Volkan Yaşar Berber

Volkan Yaşar Berber
E-Posta: berbervolkanx@gmail.com
Biyografi:

Yazarın Tüm Yazıları Aşağıda Listelenmiştir.

 • II. ABDÜLHAMİD HAN’IN DİLEĞİ

  II. ABDÜLHAMİD HAN’IN DİLEĞİ

  29 Kasım 2019 Genel, Gündem, Tarih, Tüm Manşetler

  II. ABDÜLHAMİD HAN’IN DİLEĞİ Yıllarını Türk ve İslam dünyasının hamilliğini yapan Osmanlı’yı ayakta tutmaya harcayan büyük padişahın haşhaşilerce zayiata uğratılmasıdır bu yaşananlar. İktidarı her ne pahasına olursa olsun ele geçirmeyi planlayan İttihat ve Terakki Partisi. II. Abdülhamid Han’ı 27 Nisan 1909 tarihinde 31 Mart vakasını tertip ettiği gerekçesiyle tahttan i...
 • FATİH SULTAN MEHMED MUMYALANDI MI?

  FATİH SULTAN MEHMED MUMYALANDI MI?

  03 Kasım 2019 Din ve Yaşam, Fatih, Genel, Gündem, Milli Kahramanlar, Tarih, Tüm Manşetler

  FATİH SULTAN MEHMED MUMYALANDI MI?            Dünya tarihinin en önemli liderlerinden Fatih Sultan Mehmed’in ölümü hakkında dünya da birçok yerli ve yabancı tarihçiler teoriler önerseler de kesin bir karara bağlanılamamıştır. Cihan Padişahı Fatih’in Mısır seferinde 3 Mayıs 1481 Perşembe günü öğleden sonra bilin...
 • Batı’nın Osmanlı’ya İftirası

  Batı’nın Osmanlı’ya İftirası

  30 Eylül 2019 Genel, Gündem, Tarih, Tüm Manşetler

  Batı’nın Osmanlı’ya İftirası İmparatorluğun; "empire"den geldiği, emperyalist bir kuruluşa işaret ettiği, insanlığın yüzkarası emperyalizmin amansız, acımasız, alabildiğine bencil mekanizması, politik tecessümü olduğu gerçeği, malesef göz ardı ediliyor. Evet, "imparatorluk" insanlığın yüzkarasıdır. Bunu hatırlamak için; Roma İmparatorluğundaki, sadece kölelerin deği...
 • Osmanlı’da Ekonomi

  Osmanlı’da Ekonomi

  23 Mayıs 2017 Tarih, Tüm Manşetler

  Osmanlı’da Ekonomi Osmanlı Devleti ilk mali teşkilatını I. Murat zamanında kurmuştur. İlk devlet bütçesini Tarhuncu Ahmet Paşa ve ilk denk bütçeyi ise Köprülü Mehmet Paşa yapmıştır. Büyük Ruznamçe-i evvel kalemi oluşturuldu. Bu Kalem, Bab-ı Defterinin Hazine-i Amire dairesinin baş kalemi olup, mukataa, mevkufat ve cizyeden hasıl olan geliri günü gününe kayıt etmekle m...
 • Osmanlı’da Kaptan Paşa

  Osmanlı’da Kaptan Paşa

  28 Nisan 2017 Tarih, Tüm Manşetler

  Osmanlı’da Kaptan Paşa Osmanlı İmparatorluğunda liyakate dayanılarak kaptan paşalık ünvanına nazaran bu makama gelecek şahsiyetin çekirdekten denizci olması gerekir ise de denizle, denizcilikle hiç ilgisi olmayan şahsiyetlerinde ileriki zamanlarda Kaptan Paşalık ünvanını kazandığı görülmüştür. Kaptan Paşalar için tersanede bir miri saray vardı. Aileleriyle beraber bu ...
 • VI.Mehmed-Sultan Vahdettin

  VI.Mehmed-Sultan Vahdettin

  28 Mart 2017 Tarih, Tüm Manşetler

  VI.Mehmed-Sultan Vahdettin VI.Mehmed, Osmanlı Devleti’nin 36. ve son Sultanı ve 115. İslam Halifesidir. Türbesi Türkiye'de olmayan tek padişahtır. Abdülmecid Han'ın 42. ve son çocuğu VI. Mehmed, Gülüstü hanımdan dünyaya gelmiştir. Vahdettin Han’ın doğduğu sene valideleri Gülüstü Hanım vefat etmiştir. Abdülmecid Han'ın ikballerinden Şayeste Kadın tarafından büyütülmüşt...
 • II. Abdülhamid Han Reformları

  II. Abdülhamid Han Reformları

  22 Şubat 2017 Tarih, Tüm Manşetler

  II. Abdülhamid Han Reformları Ecdadımızın reformları, zamana göre sürekliliği olması ve toplumun faydasına sunulması açısından özen ve önemle seçilmiştir. II. Abdülhamid Han'ın zamanında bilahare kendilerinin takip ettiği birçok yenilikler vardır. Bu yenilikler Turizm, Siyasal, Ekonomik, Enerji, Tarım ve Kültürel alanlarda çok büyük öneme sahiptir. Osmanlı Devleti, il...
 • Osmanlı Hanedanı-1

  Osmanlı Hanedanı-1

  03 Şubat 2017 Tarih, Tüm Manşetler

  Osmanlı Hanedanı-1 Osmanlı Hanedanımıza ait son dönemde araştırmalar yapılmış olsa da halende şaibeliği devam eden birçok vukuu saklıdır. Zamane Hanedanın beşikteki çocuğuna kadar tüm aile fertleriyle nagihani şekilde sorumsuzca savuşturulmuş olmasındandır. Sonrasında dış-iç şer güçlerin baskılarıyla hanedan üyelerinin dış dünyayla iletişimleri kestirilmiştir. Sürekli gö...
 • Dürrizade Fetvası

  Dürrizade Fetvası

  24 Ocak 2017 Tarih, Tüm Manşetler

  Dürrizade Fetvası Kurtuluş Savaşı döneminde İstanbul'un işgali sırasında Haydarizade İbrahim Efendi (1863-1933) Kuva-yi Milliye aleyhindeki fetvaya imza atmamak için dördüncü Damat Ferit Hükümetinde yer almamıştır. Damat Ferit Paşa, bu kabinesine istediği kadar Nazır bulabilmesine rağmen, Şeyhülislam bulmakta sıkıntı çekmiştir. Dini hayatta yüce yeri olması gereken Şe...
 • Osmanlı’da Tebdil-i Kıyafet

  Osmanlı’da Tebdil-i Kıyafet

  25 Aralık 2016 Tarih, Tüm Manşetler

  Osmanlı’da Tebdil-i Kıyafet Osmanlı Devletinde Padişahlar umumi tahkik ve teftiş için tebdil-i kıyafetle gezerlerdi. Saray erkânınca verilen emirlerin ne şekilde ve nasıl yerine getirildiğinin iyi tatbik edilip edilmediği bilahare kendileri de şahit olmak suretiyle icra ederlerdi. Padişahlar halkın ilgisini çekmeyen çeşitli kıyafetler giyerek halkın arasına karışıp es...
 • Ahd-ı Milli ve Resmi İşgal

  Ahd-ı Milli ve Resmi İşgal

  28 Kasım 2016 Tarih, Tüm Manşetler

  Ahd-ı Milli ve Resmi İşgal Suriye ve Irak'ta bugünkü olaylar yaşanırken, yeni nesil bir şeyi çok iyi bilmelidir. Acaba Misak-ı Milli nedir? Eğer Misak-ı Milli'yi kavrarsak, anlarsak Suriye'deki sorumluluğumuzun, Irak'taki sorumluluğumuzun ne olduğunu daha iyi anlarız… Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı, dördüncü devresi ilk toplantısını 12 Ocak 1920 Pazartesi günü saat 14....
 • İstanbul Zelzeleleri

  İstanbul Zelzeleleri

  25 Ekim 2016 Tarih, Tüm Manşetler

  İstanbul Zelzeleleri İstanbul’da birçok irili ufaklı zelzeleler olmuştur. 26 Ocak 376 senesinde şiddetli zelzele olmuş hatta gece vakti göğün kırmızı renk aldığına da şahit olunmuştur. 402 senesinin Şubat’ında bazı mabetlerin yıkılmasıyla zelzele vuku bulmuştur. 5 yıl sonra şiddetli bora denizde birçok geminin batmasına sebep olmuştur. 422 senesindeki zelzeleden bir y...
hasbahcegazetesi.com page title ... ... ...