maltepe escort alanya escort
Alanya escort

logo

reklam

İdeal Davranış Prensipleri ve İletişim

İdeal Davranış Prensipleri ve İletişim

Davranışlardaki prensipler, ideal boyuta eriştiği ölçüde, iletişim mükemmelleşir.

Kişi, toplum ve devletler içinde bulunduğu ortam ve anı, ne kadar iyi anlamlandırabilirse, o kadar yerinde ve doğru davranışlar sergileyebilir. Nerede, nasıl davranmak gerekirse, o şekilde tavır sergilemek, toplam kaliteye ve adalete de, olumlu yönde katkı yapacaktır. Bu durum devletler boyutundaki sınır ve sınır boylarındaki harekâtı da kapsar. Bu manada Zeytin Dalı gazamızın mübarek olmasını niyaz ediyoruz.

İnsan, içinde bulunduğu durumu çok iyi anlamalı ve en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmalıdır. Her şeyi yerinde ve zamanında yapan başarılı olur. Psikolojik yönden rahat olanın, başarısı da artar. Bu da, ancak kişinin içinde bulunduğu anı, çok iyi yorumlayıp değerlendirebilecek bilgi ve donanıma sahip olmasıyla mümkün olabilir.

Kişi ve toplumlar kendini ilgi, bilgi ve olgunlukla, başarı yolunda belli bir noktaya taşımadıkça, diğer insanlarla münasebetlerinde başarılı olamaz.1 

Bir atasözünde, “Zamanından önce öten horozun, başı kesilir” ifadesiyle bu duruma da işaret edilmiştir. Köşe dönmenin revaçta olduğu bir zamanda bile, unutulmamalıdır ki, asıl zenginlik servet çokluğu değil, gönül zenginliğidir. Haline şükretmeyen, malını ve ordusunu yerinde ve zamanında doğru kullanmayan, zenginliğin de sefasını süremez.

İhtiyaç halinde anahtar aramak yerine, anahtar olarak durum teorisine uygun davranabilmelidir. Nerede, nasıl hareket edeceğini bilmek, mutlu olarak yaşayabilmek için gereklidir. Bütün münasebetlerde dürüstlük, en iyi hareket tarzıdır.

Dini, ahlaki ve kültürel değerlerin güçlü olduğu, sosyal müeyyidenin işlediği toplumlarda kişinin iyi ve makbul huylar ile donanması belki kolay olabilir, ancak bunun aksi toplumlarda durum aynı değildir. Şartların menfi olanlarını müspete çevirmek için çalışmalıdır. Böyle gayret edenlerin amelini, Allah da boşa çıkarmaz.

İletişim hataları, hayatımızı derinden etkilemektedir. Sağlıklı iletişim, ilgi, bilgi ve dürüstlüğü gerektirir. İletişimde göz, başlı başına bir mesaj kaynağıdır. Bir kimse gözünüze bakıyorsa, size ilgi ve saygı duyuyor demektir. Öte yandan bir kimse, gözünü gözünüzden kaçırmakla, sizden bir şey saklamak durumunda olduğunu ifade edebilir. Göz ilişkisi kurulduktan sonra, diğer bağlantılar daha da netleşebilir. Bir kimsenin gözbebeği, baktığı nesneye duyduğu ilgi oranında büyümektedir.2

Atalar, iletişim ve bakışla ilgili olarak, “Dost başa, düşman ayağa bakar” demişlerdir. Baş, özellikle çehre, insanın içinin de göstergesi olmaktadır. Ancak yerine göre, gözü bazı şeylere bakmaktan alıkoymak gerekebilir. Çünkü göz neredeyse gönül oradadır. Dolayısıyla iffetten kaynaklı bakış kontrolü konumuzun dışındadır. Nitekim “Dilini (ve gözünü) koruyan kimsenin kusurlarını, Allah örter. Öfke ve gazabına hâkim olan kimseyi, Allah-ü Teâla azabından korur. Allah’tan özür dileyen kimsenin özrünü, Allah kabul eder”3 buyrulmuştur.

En dolu vakit; kendimizi geliştirmeye çalıştığımız anlardır. Kitaplarla dost olmak bizi canlı ve uyanık tutar. İnsanda cehalet, öğrenme ihtiyacı durunca başlar. Hatasını kabul edip haddini bilmek, irfandandır. Hiçbir kimsenin, koyduğu kaide ve prensibi çiğneme hakkı yoktur. Bu ve benzeri prensipler hayatımızda işlerlik kazandığı ölçüde daha güzel bir iletişim ve atmosfer oluşturmamız mümkün olabilecektir.

Kişi, aile, kurum, toplum ve devlet olarak varlık sebebimizle buluşabildiğimiz ölçüde daha güzel günleri hep beraber yaşayabileceğiz.

Üçüncü bin yılın adalet ve hakkaniyetle dolu olması temennisiyle, her birimizin dareyn hasbahçesini kurabildiği bir ömür diliyorum.

Kaynak:

[1] Stephen R.  Covey, The Seven Habits of Highly Effective People, Simon and Schuster, London, 1994, s. 185.

2 Doğan Cüceloğlu, Yeniden İnsan İnsana, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1997, s. 44.

3 Ahmet b.  Muhammed eş-Şeybanî, ez-Zühd l’ibni-Hanbel, Daru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, Beyrut, 1398, c. 1, s. 35.

Dr.Hüseyin Emin Sert

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
1715 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

hasbahcegazetesi.com page title ... ... ...