logo

reklam

Doğru İletişim, Nasıl Olmalı?

Doğru İletişim, Nasıl Olmalı?

İnsan iradesinin Allah ile bağını sağlayan hiç şüphesiz iletişimdir.

Yüce Allah yarattığı insana; aklı, iradeyi ve iletişim nimetini vererek büyük bir teveccühte bulunmuştur. İnsan ise mayasındaki nankörlükle çoğu zaman Rabbiyle iletişimi kesmeye meyyal olmuş, hayatın akışı içerisinde savrulup gitmiştir.

İnsanın Allah’tan uzaklaşması fecaattir. İçinde bulunduğu hayatı onun irade ve emirlerinden kopuk yaşaması olası uçurumun habercisidir. İnsan istese de hiçbir zaman onsuz yaşayamaz.

İnsan Allah ilişkisi nasıl önem taşıyorsa, insan insan ilişkisi de aynı şekilde büyük önem taşımaktadır. Çünkü insan hayat içerisinde aklıyla iletişim kuran, iki varlıktan biridir. Onu güçlü ve değerli kılan mayasında taşıdığı akıldır. Akıl sayesinde iletişim kurar ve akılla düşünür. Akleden akıl olmadan, insanın istikamet üzere olması imkânsızdır.

Akıl Allah’a sağlam bir bağ ile insanı yönlendirirken -şeytan ve nefis- insanın özü ile bağını sürekli inkıtaya uğratmak ister. Günahı ve kötülüğü fısıldar. İnsan zaman zaman bu fısıltının tesirinde kalsa da onu içten içe kuşatan Allah iletişimi/bağı kötülüklerden koruyacak ve doğruya tevdi edecektir.

Tercih konusunda serbest bırakılmıştır insan. Buna rağmen sonucun nasıl tecelli edeceğini bilemez. Nereye nasıl ne şekilde gitmeyi arzu ediyorsa, kiminle nasıl ne şekilde yakınlaşmak istiyorsa iradesinde serbesttir. Ancak insan, kendi mecrasında sürüklenirken hiç farkında olmadan bir irade tarafından sevk ve idare edilmektedir. Aksi takdirde insan iradesi günaha ve sapmaya meyyaldir. Allah, kulunu korumak ister. Vicdanında merhamet ve Allah iletişimi köklü olan bir kul, aslında farkında olmadan sürekli koruma ve gözetim altındadır. O bir şey yapar, zanneder ki kendisi yapmıştır. Bir yere gider, kendi gittiğini düşünür. Bir rızıkla karşılaşır, kendi aklıyla başardığını zanneder. Kısacası insan aslında farkında olmadan sürekli Rabbiyle iletişim halindedir. Allah kulunu her dem gözetmekte ve onu her zaman doğruya ve iyiye tevdi etmektedir.

Haddi aşanlar ve fücuru tercih edenler için; “başınıza gelenler yapıp ettikleriniz iledir” der Mevla. Allah kuluna asla zulmetmez.

Buradaki en büyük sır, çaresizler ve sonucu Yaradan’a bırakanlar için; irade ve irade dışı neticenin tek belirleyicisi olarak Allah’ın hâkimiyeti ve kuluyla iletişimidir. 

“Hiç şüphesiz Allah, kuluna şah damarından daha yakındır ve o sizin sinelerinizin özündekini bilir” diyerek kulu ile sessiz iletişimin nasıl cereyan ettiğini de açık bir dille belirtmektedir.

İnsanlar sürekli gözetim ve denetim altındadır. Onun izni olmadan yaprak kımıldamaz ve onun izni olmadan hiçbir dişi, gebe kalmaz. O, bir şeyi dilemeden biz dileyemeyiz. Onun kuvveti ve kudreti her şeyi ihata etmektedir.

Bütün bu hakikatler karşısında nasıl oluyor da insan Rabbine karşı bigâne kalabiliyor ve onu Yaradan’a karşı nankör olabiliyor. Nasıl oluyor da insan O’na rağmen insanlarla iletişiminde O’nu yok sayabiliyor. O’nun adının anılmadığı meclis, O’nun ismi olmadan kurulan dostluklar, O’nun isteği olmadan yapılan herhangi bir iş, dumura uğramaya mahkûmdur. Sonuçta yolların tamamı ona çıkar.

Allah dilemedikçe, hiç bir insan hiçbir şey dileyemez. İnsan dilese de çoğu zaman Allah dilemez. Çünkü Allah, mülkün sahibi ve merhametlilerin en merhametlisidir. O insanı ve hayatı kendi iradesinde başıboş bırakmış olsaydı dünyayı kan götürürdü. O sizi temizlemek ister.

Kim Rabbiyle iletişimini sapasağlam kurabilirse, bilsin ki tüm insanlık karşısında da olsa, sağlam bir kulpa sarılmıştır ve onu hiçbir şey sarsamaz. İnsan tüm iletişim ve işlerini onun irade ve rızasına uygun hale getirmek isterse hiç şüphesiz kurtuluşun anahtarını eline almıştır.

Doğru iletişim ancak dosdoğru yol üzerinde olanların hakkıdır. Onlar kolay anlaşılmazlar. Onların anlaşılmamalarının sırrı anlaşılamayan ya da zor anlaşılan Resullerin sırrında saklıdır.

Allah, bazı kullarını temizlemek için anlaşılmaz kılabilir. Ancak zaman her zaman az ve zor anlaşılan insanları hep haklı çıkarmıştır.

Allah en doğru iletişimi kurmayı nasip etsin. Amin.

Fatih Alim Daşpınar

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » »
Share
913 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

hasbahcegazetesi.com page title ... ... ... ... ... ...