logo

reklam

Haccı Allah Buyurdu, Resülullah Duyurdu

Haccı Allah Buyurdu, Resülullah Duyurdu

Hac, zamanı ve mekânı tayin edilmiş hususi bir ibadet ve merasimler topluluğudur.

Hac, dünya çapında bir ömürlük İslam kongresidir. İnsanı melekleştirir, sabra alıştırır. Hac sabır eğitimidir, güçlüklere dayanma talimidir. O bir lütuf deryasıdır. İman onda tekâmül eder, olgunlaşır.

Hacla ilgili ayetler: “Doğrusu insanlar için yeryüzüne konulan ilk mabet, şüphesiz ki, Mekke’de bulunan çok mübarek ve bütün âlemlere hidayet olan beyttir”,

“Orda açık alametlerle İbrahim’in makamı vardır. Kim oraya girerse taarruzdan emin olur. Azık ve binek bakımından yoluna gücü yeten her kimsenin o beyti haccetmesi, insanlar üzerinde Allah’ın hakkıdır, farzdır. Kim bu farzı tanımazsa, her halde Allah’ın (onun haccına) ihtiyacı yoktur. O bütün âlemlerden müstağnidir, zengindir.” (Al-i İmran Suresi, Ayet: 96-97),

“Bir zamanlar İbrahim’e Beytullah’ın yerini hazırlamış ve ona şöyle demiştik: Bana hiçbir şeyi şerik (eş tutma), tavaf edenler, ayakta ibadet edenler, rükû ve secdeye varanlar için evimi temiz tut.” (Hac Suresi, Ayet: 26)

“Ey İbrahim, bütün insanlara haccı ilan et, gerek yaya olarak, gerek uzak yoldan binek üzerinde senin huzuruna gelsinler” (Hac Suresi, Ayet:27)

“Şüphe yok ki, Safa ile Merve Allah’ın koyduğu nişanlardandır. Her kim Beytullah’ı ziyaret eder ve umre yaparsa onları tavaf etmesinde kendine bir günah yoktur…” (Bakara Suresi, Ayet:158)

Hacla İlgili hadisler: “Ey insanlar! Allah size haccı farz kılmıştır, artık haccediniz. (Müslim, Hac, 412, 1, 975)

“Makbul bir haccın mükâfatıda ancak cennettir.” (İbn Mace, Menasik, 1,2,962)

“Kim Allah için hacceder de kötü söz ve davranışlardan ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Annesinin onu doğurduğu gibi döner” (Buhari, Hac, 411,1141)

“Hacılar ve umre yapanlar Allah’ın ziyaretçileridir. Kendisine dua ederlerse, dualarına icabet eder, O’ndan bağışlanma dilerlerse onları bağışlar.” (İbn Mace, Menasik, 5, 2892)

“Hac yapmak isteyen kimse acele etsin. Çünkü hasta olabilir, servetini yitirebilir, ihtiyacı ortaya çıkabilir” (İbn Mace, Menasik, 1,11,962)

Değerli okuyucularım, Kabe-i Muazzama’yı ilk bina eden ilk insan, ilk peygamber Adem babamız, binayı bitirdikten sonra “Ya Rabbi! Emrettin beytini yaptım. Her işçinin bir ücreti vardır, benim ücretim nedir? Dedi. Cenab-ı Hak’ta evet iste ücretini buyurdu. O vakit Adem (a.s) dedi ki: Ya Rabbi! Zürriyetimden her kim günahlarını benim itiraf ettiğim gibi ikrar ederek bu beyte gelirse, onları af edip bağışlayasın dedi. Cenab-ı Hak’ta evet istediğin olacaktır buyurdu. (Hac ve Sırları Sayfa:9)

Hacı efendiler ve hacı annelerin döndükten sonra uyması gereken kurallar:

Hacı evine sağ salim ulaşınca, güzel bir boy abdesti alıp temiz çamaşırını giyip 2 rekât şükür namazı kılar.

Hacı güler yüzlü, tatlı dilli olmalı.

Hayır-hasenat hususunda önde gitmeli.

Çevresinde hayırlara destek, şerlere köstek olmalı.

Toplum içinde vakarını koruyup, ağırbaşlı olmalı.

Gururdan, kibirden uzak olup, alçak gönüllü olmalı.

Şaka, latife ve espriyi azaltıp, ölçülü hareket etmeli.

Hacı oldum, hacca gittim diye kendisine bir paye vermemeli.

Katiyen dedikodu ve çekiştirmekten uzak durmalı.

Ev sohbetleri tertip edip, yemek ikramında bulunmalı.

İlmihal bilgilerini tazeleyip, kendisini yenilemeli,

Hacı efendi haftada bir dini ilmi sohbetlere katılmalı.

Bilmiyorsa Kur’an-ı Kerim okumasını öğrenmeli.

Varsa kaza namazlarını, oruçlarını, zekâtlarını ödemeli.

Beş vakit camiye gidip cemaat namazlarına katılmalı.

Komşu akraba, ahbap ziyaretlerini ihmal etmemeli

Hacda 1,3,5 arkadaş edinmeli, dostluklarını devam ettirmeli.

Hacı efendinin birkaç fakiri olmalı, onları görüp gözetlemeli.

Ruhi yapısını geliştirmek için günlük evradı, ezkarı olmalı.

Hacı efendi takvaya yönelmeli, kuşluk, evvabin ve teheccüd namazlarına devam etmeli.

Hacı anneler, eller anası olmalı. Evlenecek kızların yuvalarını kurmalı, çeyizine yardımcı olmalı.

Hacılar döndükten sonra oradaki nahoş halleri burada anlatmamalı.

Gördüğü güzellikleri anlatıp, insanlar oraya imrendirmeli.

Hacı efendi artık sünnet olan sakalını da bırakmalı.

Aziz okuyucularım, bu saydıklarımıza bütün Müslümanlar riayet etmeli. Özellikle örnek olması gereken hacı efendiler ve hacı hanımlar daha çok dikkat etmeli, ihtimam göstermemeli.

Rahmetli Allah dostu Ali Ulvi Kurucu hoca efendi Medine’de babüsselam kapısı önünde bir kısım hacıları topladı ve dedi ki; Hacılar peygamber efendimize sormuşlar: “Ya Resülallah neden hac, ömürde bir defa farz kılındı? Efendimiz cevap vermiş, “Evet bir defa ama bütün ömrü temizler” buyurdu ve şöyle dedi: “Hacı efendiler döndükten sonra öyle örnek olsun ki, yaşantısını gören size imrensin ve hacı olmayı arzu etsin” dedi.

Her kime nasip olsa kabe, Huda davet eder

Herkes sevdiğini hanesine davet eder.

Hac yolcusu, Hak yolcusu.

Hacı olmak kolay, hacı olarak dönmek zor.

Selam Hüda’ya tabi olanların üzerine olsun.

Muzaffer Coşkun

Etiketler: » » » » » » » » » » » » »
Share
1158 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

hasbahcegazetesi.com page title ... ... ... ... ... ...