maltepe escort alanya escort
Alanya escort

logo

reklam

İmam Maturidi’nin Kişiliği ve Eserleri

İmam Maturidi’nin Kişiliği ve Eserleri

Kendisine ehlisünnetin reisi lakabı ile birlikte birçok unvanda verilmiştir. Kendisi Akaid konusunda Ebu Hanife’yi takip etmiştir. Çünkü Maturidi İslam tarihinde aklı ve nakli birleştirip sistem haline getiren ilk İslam âlimidir. Hanefi mezhebinin 3. veya 4.kuşak âlimidir.

Kendisi 3.kuşak Ebu Hanife’nin talebesi Ebu Bekir Ahmed bin Reca El-Cüzcani gibi hocalardan ilim tahsil etmiştir. Ayrıca Ebu Nasr El-İyazi’den de dersler alarak ilim tahsilini tamamlamıştır.

Daha sonra devrine ait bid’at içerikli din ve mezhepleri de incelemiştir. Ayrıca Ariston’un MANTIK adlı eserini de incelemiştir. Felsefe ve mantık ilişkilerini de titizlikle inceleyip bu konuda fikir beyan etmiştir.

Maturidi Kelam, Fıkıh, Fıkıh Usulü, Mezhepler ve Kıraat konusunda çok sayıda eser bırakmış, fakat bunların pek çoğu korunamamıştır. Bugüne sadece iki eseri ulaşabilmiştir. Bunlar; Te’vilatül Kur’an ve Kitabü’t Tevhid’dir.

Kitabü’t Tevhid’in orjinal el yazması bir adettir ve Cambridge Üniversitesi Kütüphanesinde NR 3651 kayıt numarası ile korunmaktadır. Bu kitabın oraya nasıl gittiği bence çok önemlidir. Çünkü batı, yıllar yılı Kuzey İslam’ı der durur. Çünkü bilirler ki Maturidilik, hem İslam dünyasına hem de insanlığa yeni bir anlayışın çok önemli bir kaynağıdır.

İlk çeviriyi 1970 yılında Beyrutta Fethullah Huleyf tarafından bir mukaddime olarak yayınlamıştır. Bize ise Bekir Topaloğlu tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Bize kalan diğer eseri Te’vilatül Kur’an adlı eserin orjinali ise 40 adet civarındadır. Bunun 31’i Türkiye’de diğerleri başka ülkelerdedir. Bu eser Kur’an-ı Kerimi sistematik olarak tefsir etmiştir. Bu eserin tamamı Bekir Topaloğlu ve arkadaşları tarafından bir heyet oluşturularak 17 cilt halinde neşretmişlerdir. Allah (c.c.) hepsinden razı olsun.

Te’vilatül Kur’an, birçok açıdan tefsirde yeni ligin başlangıcı kabul edilmektedir. Önceleri tefsir rivayetlere dayanmakta iken Tevilatta akıl ve nakil, Kur’an-ı anlamada birlikte kullanılmıştır ve bir denge kurulmuştur. Maturidi ayetleri açıklamada aklı, nasla desteklemiştir. O güne kadar nakil ön planda iken Tevilattan sonra şahsi değerlendirme ve tahlil başlamıştır. Ve dirayet tefsirinin de ilkidir. Tabii çok çok önemli bir diğer konuda şudur. Tevilat öncesi tefsirler lafzı mana üzre kaim olur iken Tevilat ile birlikte itikatla ilgili konular ve tartışmalar ele alınmıştır.

Necati Yüzüak

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
1986 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

hasbahcegazetesi.com page title ... ... ...