maltepe escort alanya escort
Alanya escort

logo

reklam

İNSANÎ ve SOSYAL GELİŞİM

İNSANÎ ve SOSYAL GELİŞİM

İnsanî ve Sosyal Gelişim, varlık sebebimizle özdeşleşen bir çizgi haline geldi. 1985’lerde Erciyes Üniversitesi’nde katıldığım “Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu” ile belki ilk tohumları zihnime serpildi. Yoğun ve tatlı Üniversite eğitimim sonrası, İstanbul’un kültürel atmosferiyle beslendi.

Öğretmenlik ve asistanlık döneminde toprak ile kısmen buluştu. En önemli açılımlarından birini, vatanî görevim esnasındaki Rehberlik ve Danışma Merkezi’ndeki çalışmalarım ve aldığım sonuçlar oluşturdu. Oradaki pratik ile tezimizin teorik buluşması “Kur’ân’da İNSAN Tipleri ve Davranışları” kitabını şekillendirdi.

Daha sonra “Hayatın Akışı” gazete, “Hayat Sermayesi” dergi köşe yazıları, “3.Göz’den Hayatımız” TV programı ve www.insgem.com web sayfası ile ciddi kamuoyu ilgisi ve desteği gördü. Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu, Güneydoğu Anadolu, İngiltere, Hollanda, Almanya, Bulgaristan, Gürcistan’da verdiğimiz konferanslarda kısmî açılımlar yapma fırsatı buldum. Ankara’daki görüşmeler ve Avrupa açılımları ile yeni bir hız kazandı. Şu anda kabuğunu kırıp yeşererek, meyve verecek bir durumdadır.

İnsanî ve sosyal gelişim, üçüncü bin yıldaki hızlı değişim, dönüşüm ve arayışa yerli bir disiplin olarak; kamu, iş dünyası ve eğitim camiası arasındaki etkileşim sürecini başlatıp verimlilik stratejileri üzerinde çalışabilecektir. Devlet-millet kaynaşma ve bütünleşmesine hizmet etmenin ötesinde dünyamıza da model olabilecektir. Hükümet-siyaset ayrımını, asker-sivil bağlantılarını anlaşılır ve kabul edilebilir düzeye getirme noktasında çalışmalar yapabilecektir. Kuvvetler ayrımı prensibini etki tepkiden ziyade anlama ve çözüm üretmeye hizmet eder hale getirecektir. İnsanımızın ihtiyaç ve beklentilerine uygun açılımlar yapacaktır. Sosyal sermayeyi, en üst düzeyde kullanıp verimlilik stratejileri geliştirecektir.

İNSGEM İnsanî ve Sosyal Gelişim Merkezi, entegre ve disiplinler arası çalışmalara ev sahipliği yapacak bir merkez projesidir. Bu proje web sayfası ismi olarak alınmış olup, sayfamızla bağlantılı olarak hizmet vermeye başlamıştır. Bu konuda patent tescili 2008 yılında tamamlanmıştır.

Girişimci olarak fikir ve arka plan ayarlaması bize aittir. Bu konuda, kamu, iş dünyası, üniversiteler ve eğitim dünyası, entegre stratejisini kullanmak durumundadır. Küresel ekonomik kriz, engellerden enerji üretme stratejisi kullanılarak, insani ve sosyal gelişime alt yapı oluşturabilir.

İnsanî erime, buzdağlarının erimesinden daha tehlikeli bir boyuta gelmiştir. “Fakir bir toplumda zengin olabilirsiniz fakat zengin olarak yaşayamazsınız.” İnsanî ve Sosyal Gelişim; kamu, iş dünyası ve eğitim kurumları ile işbirliği halinde, bilgi üretim, proje geliştirme ve uygulama merkezi olarak hizmet verebilir.

Kültürel derinlikleri iyi tahlil edecek, insanî ve sosyal değerleri anket, test, gözlem, istatistik ile yakından takip edilmelidir. Ulaşılan bilgileri beyin fırtınası ekibi ile projeye dönüştürerek, paylaşıma açılabilir ve uygulamaya geçilebilir. Bu verimli ön çalışmalar sayesinde, problem ortaya çıkmadan, probleme giden yollar fark edilip çözümler üretilebilir. Bilim adamları, eğitim ve kamu kurumları toplumun önünden gitmek durumundadır.

Tarihi ve sosyal sorumluluk icabı, her insanın hayata gelmesinde bir gaye ve hedef vardır.

Bu fikrin açığa çıkmasında sahanın tartışılmaz otoritelerinden Sayın Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu’nun Elazığ’da öğretmenlerimize verdiği bir konferans önemli bir açılıma vesile oldu. Konferans sonrası, görüşmeler ve Sayın Cüceloğlu’nun kitabımızı okuyup değerlendirmesi üzerine, İstanbul Ulus Parkındaki boğaz manzaralı bir mekânda 2 saatlik görüşme sonunda “Siz bu sahada ekol olursunuz” teveccühü bize “tarihi ve sosyal bir sorumluluk” yüklemiş bu durumu Prof. Dr. Haluk Yavuzer de desteklemiştir. Bu ekol olabilecek arka plan şahsımızdan ziyade, bizi besleyen kaynak ve değerlere ait bir durumdur.

Kökünden beslenmeyen hiçbir ağacın meyvesi olmaz. İnsani ve sosyal gelişim, bilimsel bilgi, evrensel, insanî, ahlaki ve ilahî değerler ile ihtiyaç ve beklentilere uygun açılımlar yapacak yaklaşım tarzlarını da içermektedir.

Dr.Hüseyin Emin Sert

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
1524 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

hasbahcegazetesi.com page title ... ... ...