logo

reklam
27 Şubat 2014

İslamda Aile ve Çocuk

İslamda Aile ve Çocuk

islamda aile ve cocuk

Aile, nesep ve evlilik bağı ile bir araya gelmiş ve bir çatı altında bulunan insanlar topluluğudur. Toplumun temeli olan aile, mukaddes bir müessesedir. Bir milletin varlığı, huzuru, güven ve bekası, onun temeli olan ailenin varlığı, sağlamlığı, huzur ve güveni iledir. Bir toplumun iç ve dış tehlikelerden korunması, huzur, güven ve metanetinin teminat altına alınması iledir.

Ailenin kutsi değeri, imanın sağladığı bir şuurla gereği gibi gönüllerde yer almışsa, böyle ailelerin teşkil ettiği toplumlar, gayeleri olan her iyiliği erişebilirler ve dış tehlikeler de, böylesine sağlam bir toplumun binasını sarsamaz.

Huzur ve güven içinde bir toplum hayatının varlığı için, toplum binasının sağlam ve sarsılmaz ailelerden tekevvün oluşması zaruridir. Çünkü aile, toplumu meydana getiren asıldır. Bu temel unsur, ne kadar sağlam ve güven içinde olursa, böyle ailelerden meydana gelen toplum da o kadar sağlam ve huzurlu olur. Bu bakımdan ailenin dayandığı temel esasların iyi bilinmesi ve bunların varlığının korunması da zarurettir.

İslam da aile nizamının bina edildiği üç ana esas şunlardır:

1- Sevgi ve Merhamet (Eşler arasında karşılıklı sevgi ve merhametin bulunması)

2- Adalet ( Eşlerin birbirlerine karşı âdil ve hakkaniyetli olmaları)

3- Aile içerisinde karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma (ve bunun isabetli ve en güzel bir biçimde hayat süresince gerçekleştirilmesi)

İnsanlığın ve toplumun varlığı için aile ne kadar önemli ise, bunun aslı olan evlenme de o kadar önemlidir. Bunun içindir ki, insanlık var olduğu günden beri, ailede vardır ve aile, semavi dinlerin hepsinde layık olduğu mümtaz yerini almıştır.

Aile varlığının ana gayelerinden biri de, evlat sahibi olmak, iyi evlat yetiştirmektir. Salih evlat yetiştirmek, ana babanın en mukaddes görevlerindendir. Zira çocuklar, ana ve babaya emanettir. bu emaneti Allah, onlara ikram etmiştir. Onlar kendilerine verilen bu emanetten sorumludur. Ana-baba çocuklara iyilikte bulunur, onlara güzel edep, yararlı bilgi ve terbiye verirlerse, her şeyden önce Allah katında büyük ecre nail olurlar. Çocukları ihmal, yahut da kötü terbiye ederlerse, bu takdirde çetin bir azabı hak etmiş olurlar.

Kuran-ı Kerimde Allah’u Teala mealen şöyle buyurmuştur: “Ey İman edenler, kendinizi ve çoluk çocuğunuzu, cehennem ateşinden koruyun, onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Görevlileri, Allah’a isyan etmeyen, kendilerine buyrulanı yerine getiren çetin ve pek haşin meleklerdir” Tahrim Suresi-Ayet:6

Kaynak: Toplumun Temelini Sarsan Belli Başlı Problemler – Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları

Etiketler: » » » » » » » » » »
Share
2985 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

hasbahcegazetesi.com page title ... ... ... ... ... ...