maltepe escort alanya escort
Alanya escort

logo

reklam

İstanbul’daki Sahabe Kabirleri Nerede?

İstanbul’daki Sahabe Kabirleri Nerede?

İstanbul tam bir sahabeler şehri. Hz. Peygamber’in fetih müjdesine nail olmak için İslam ordularıyla İstanbul’a gelen sahabeler şehrin çeşitli yerlerinde şehit olmuştur.

Ecdadımız 800 yıl boyunca İstanbul’a, Peygamber Efendimizin verdiği, “Kostantiniyye muhakkak fethedilecektir. Onu feth eden kumandan ne güzel kumandandır; onu fetheden ordu ne güzel ordudur!” müjdesinin muhatabı olmak gayesiyle baktı. Onların hedefi İslam’ı insanların kalbine ve aklına ulaştırmayı mümkün kılmaktı.

SAHÂBE KABİRLERİ NEREDE?

Ebu Eyyûb el-Ensari

Asıl adı Hâlid b. Zeyd olan Ebû Eyyûb el-Ensârî aslen Medineli olup ilk Müslümanlardandır. Hem baba ve hem de anne tarafından Hz. Peygamber’le soy bağı vardır. Hz. Muhammed (s.a.v.) Medine’ye geldiğinde evi inşa edilinceye kadar yedi ay onun evinde misafir kalmıştır. Hz. Peygamber’in gerçekleştirdiği bütün savaşlarda beraberinde bulunmuş, bazen de onun korumalığını yapmıştır. 200 civarında hadis naklettiği bilinmektedir. Hz. Muhammed’in sancaktarı olan Ebu Eyyüb el-Ensari’nin mezarının yeri, Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul kuşatması sırasında hocası Akşemseddin tarafından bulunmuştur. Türbesi Eyüp Camii iç avlusundadır.

Ebû’d Derda

Asıl adı Uveymir’dir. Medinelidir. Peygamberin, Kur’an, fıkıh ve hadis ilimlerinde önde gelen ashaplarından biridir. Eyüpsultan, Zal Paşa Caddesi üzerinde ve Cezeri Kasım Paşa Camii ile Zal Mahmud Paşa Camii arasındadır. Karşısında, Evronos Dede haziresi, arka tarafında ise şah Sultan Türbesi vardır.

Ka’b Bin Malik

Sahabelerin ileri gelenlerinden olup, vahiy kâtiplerindendir. Türbe Haliç köprüsü yanındaki Hacı Hüsrev Mescidi‘nin de içinde bulunduğu geniş arazi içindedir. 1972-1974 yıllarında çevre yolu yapımı nedeniyle etrafındaki yapılar yıkılmıştır.

Ebu Şeybet El Hudri

Ayvansaray’da, surlarla çevrili hisar alanının bir bölümünde yer alan Karabaş Mahallesi’ndeki Toklu Dede Haziresi’nin içinde bulunur. Ebu Şeybet El Hudri’nin çok büyük sandukası bu türbenin içindedir.

Hazreti Cabir Bin Muhammed El Ensari

Ayvansaray Caddesi üzerinde, surlara bitişik durumdadır. Yandan Hatice Sultan Sıbyan Mektebine bitişiktir.

Cabir bin Abdullah

Türbe, Düğmeciler (Dökmeciler)  Mahallesi, Düğmeciler caddesi üzerindeki Düğmeciler Mescidi avlusunda yer almaktadır. Açık türbede üç adet mezar bulunmakta olup ortada ki mezarın sahabeye ait olduğu rivayet edilmektedir. İsmi Sahabe arasında geçmediği halde sonradan sahabe olarak değerlendirilmiştir.

Ebu Zerr El-Gifârî

Ayvansaray’da Ağaçlı Çeşme Sokağı ile Marul Sokağı’nın buluştuğu yerdeki Ebu Zerr El Gifari Camii’nin bahçesinin içinde yer almaktadır.

Hazret-i Amir

Sur dibinden Eyüpsultan’a inen yolun sağıdaki mezarlık içinde açık bir türbede metfundur.

Hazret-i Hâfir

Edirnekapı sur dibinden Eyüpsultan’a inerken Eğrikapı girişinin hemen solunda, sura bitişik vaziyette ve yüksek bir set üzerinde yer alır.

Abdullah El Hudri

Ayvansaray ile Eğrikapı arasındaki surların iç tarafında, İvaz Efendi Camii yakınında, Kandilli Türbe Sokağı’nın sonunda yer almaktadır.

Hazret-i Şu’be

Eğrikapı’da, Avcıbey Mahallesi’nde Şişehane Caddesi üzerinde, 35 numaralı evin bahçesinde açık türbe içindedir.

Ebu Said El Hudri

Balat ile Edirnekapı arasında uzanan Kariye Türbesi Sokağı’nın yukarı kısmında ve ünlü Kariye Camii Müzesi’nin arka tarafındaki bahçe içinde yer alır.

Abdullah El Ensari

Balat’ta, Kasım Günani Mahallesi’nde, Sultan Çeşme Caddesi’nin Kürkçü Çeşme Caddesi ile buluştuğu yerde ve bir evin önündeki küçük bahçe içindedir.

Cafer bin Abdullah El Ensâri

Kabri, Balat’ta, Hoca Kasım Günani Camii’nin avlusu içindedir.

Hasan ve Hüseyin Kardeşler

Eyüp Sultan hazretlerine imamlık etmiş iki kardeştir. Balat’ta, Sultan Çeşmesi Caddesi ile Paşa Hamamı Caddesi arasında uzanan Hasan Hüseyin Yokuşu’nda yatmaktadır.

Hazret-i Hüsam Bin Abdullah El Ensâri

Balat’ın yukarı kısımlarında, Paşa Hamamı Caddesi’nin Sultan Çeşme Caddesi ile buluştuğu yerdedir.

Amr Bin As

Kabri, Karaköy’de Yer altı Cami’ndedir. Vahb Bin Huşeyre ve Süfyan Bin Uyeyne Hazretleri de aynı camide medfundur.

Abdurrahman Eş-Şâmi

Sultanahmed Camii tarafından Ayasofya Camii’ne doğru Kabasakal Caddesi’nde yürürken sağda adı geçen cadde ve Tevkifhâne sokağının birleştiği köşededir.

Dâye Hatun ve Kerîmeteyn-i Muhteremeyn (Çifte Sultanlar)

Fatih’te Koca Mustafa Paşa semti, Sünbül Efendi Camii’nin avlusundadır.

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
2926 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

hasbahcegazetesi.com page title ... ... ...