logo

reklam

Lokman Hekim’in Oğluna Nasihatleri

Lokman Hekim’in Oğluna Nasihatleri

Lokman Hekim, hikmetli nasihatleriyle destanlaşan zahiri ve batini hekimlerin piridir. Kur’an’da zikredilen ve kendisine hikmet verilmesi sebebiyle Lokman’ül Hakîm denilmiştir. Halk arasında doktorların piri diye ün almıştır. Lokman hekim bir peygamber veya velidir. Fakat İslam âlimlerinin çoğu onu peygamber değil, hikmet ve takva sahibi, tefekkür ehli, salih bir zat olduğu kanaatindedir.

Abdullah bin Ömer (r.a.) Huma’dan rivayet edilen bir Hadis-i Şerif’te şöyle buyrulur: “Lokman, peygamber olmayıp çok ibadet eden bir kuldu. Allah’u Teâla onu günahlardan korudu. Çok tefekkür ederdi, imanı kuvvetli idi. Allah’ı çok severdi, Allah’ta onu severdi.

Lokman (a.s.)’ın Kur’an’da kendi adıyla anılan Lokman Suresinde oğluna nasihatleri şöyle buyrulmuştur:

* Doğrusu Lokman’a Allah’a şükret diye ilim ve anlayış verdik.

* Bir zaman Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: Yavrum Allah’a ortak koşma. Çünkü Allah’a ortak koşmak çok büyük bir zulümdür.

* Yavrum, yapılan iyi veya kötü iş, bir hardal tanesi ağırlığında olsa da, bir kaya içinde veya yerin dibinde gizlense, Allah onu çıkarır. Allah Latiftir, gizliyi bilir. Habirdir, her şeyi iyi bilir.

* Yavrum, namazı gereği üzere kıl, iyiliği emret ve fenalıktan alıkoy. Bu hususta sana isabet edecek eziyete de katlan. Çünkü bunlar, kesin olarak farz kılınan işlerdir.

* Yavrum, insanlara yüzünün yanını çevirme ve yeryüzünde çalımla yürüme. Çünkü Allah, büyüklük taslayanı, öğüneni sevmez.

* Yavrum, yürüyüşünde mütevazı ol, sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini elbette ki eşeklerin sesidir. (Lokman Suresi:12-13-16-17-18-19.Ayetler)

Lokman Hekim’in oğluna nasihatlerini çeşitli kitaplarda şöyle geçmektedir:

Yavrum, bazı insanların kalpleri ölüdür, gaflet içindedir. Ölü kalbi diriltmek için 10 Hikmet lazımdır:

1- Fakirlerle beraber olmak,

2- Dünyaya bağlı ümera ile dost olmamak.

3- Düşkünlere yardım elini uzatmak.

4- Köle azat etmek, hürriyetine kavuşturmak.

5- Garipleri misafir etmek.

6- Mal ile sehavette bulunmak, yardım etmek.

7- İlmiyle amil âlimlere hürmet etmek.

8- Emri Ma’ruf-Nehyi Anil Münker yapmak.

9- Yaşlılara hürmet ve hizmet etmek.

10- Allah’a muhabbetten dolayı ibadet etmek.

Şu dört şey insanın olgunluğunu gösterir:

1- Akıl danışmak.

2- Düşmanlara dahi güler yüz göstermek.

3- Nefsani arzulardan kendini korumak.

4- Acı ve kötü söze katlanmak.

Şu dört şey, dört şeyi kazandırır:

1- Sukût, insanın selamette kalmasını sağlar.

2- İyilik, insanı emniyette tutar.

3- Cömertlik, itibar kazandırır.

4- Hamd ve Şükür, nimetin artmasını ve bereketini sağlar.

Ey oğul, saadetin ve selametin nişanı dörttür:

1- Doğruluktan ayrılmamak.

2- Edepli olmak.

3- Halim sahibi, vakarlı ve ağırbaşlı olmak.

4- Emaneti korumak, ehline vermek.

Yavrum bazı peygamberlere hizmet ettim kendilerinden şu beş nasihati öğrendim:

1-Eğer namazda isen kalbini muhafaza et.

2- Şayet başkasının evinde isen gözlerini muhafaza et.

3- Toplum içinde isen dilini muhafaza et.

4- İki şeyi devamlı zikret, an; Allah’ı ve ölümü.

5- İki şeyi de unut; Yaptığın iyiliği, gördüğün kötülüğü.

* Ey oğul, sağlık ve sıhhat gibi sermaye, gönül hoşluğu gibi nimet olmaz. Aza kanaat edersen, dünyada senden zengin kimse olmaz. Ümit ettiğini, Aziz ve Celil olan Allah’tan bekle.

* Ey yavrum şu üç nasihatimi iyi dinle ve unutma: Biri kadına sırrını verme, sırrını söyleme. İkincisi makam ve mevki sahipleriyle dost olma, üçüncüsü züğürtten borç alma.

* Ey oğul, bilginlerin ve bilgelerin yanında otur. Onlardan ilim kapmaya bak, bir sanat öğren. Çalışmayı ihmal etme. Çünkü bu bir farzı ilahidir. Kimseden bir şey isteme. Dünyanı da mâmur eyle.

*Oğulcuğum, tövbeni tehir etme. Çünkü ölüm ansızın geliverir. Allah’tan kork. Kalbin günahkâr olduğu halde, sana ikram etsinler diye kendini insanlara mutteki-takva ehli olarak gösterme.

* Ey oğul, çok yeme! Çok yemek, çok su içirir. Çok su içmek uyku getirir. Fazla uyku ise ölümü çabuklaştırır.

* Oğlum seher vakti uyurken dikkat et. Teheccüde kalk, sabah namazını da kılmayı ihmal etme. Hakk’ı, zikir ve tesbih eden horoz, senden akıllı ve uyanık olup da seni geride bırakmasın.

Lokman Hekim’in bize bıraktıkları bu tavsiye ve nasihatleri göz ardı etmez ve dikkate alırsak hem kendi iç dünyamızla hem de dış dünyamızla daha iyi ilişkiler kurabiliriz.

Selam Hüda’ya tabi olanların üzerine olsun.

Muzaffer Coşkun

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » »
Share
991 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

hasbahcegazetesi.com page title ... ... ... ... ... ...