logo

reklam

Miftahul Kur’an-Kur’an’ın Giriş Kapısı Fatiha Suresi

Miftahul Kur’an-Kur’an’ın Giriş Kapısı Fatiha Suresi

Kur’an-ın ilk suresi Fatiha Suresi’nin ilk kelimesi “Elhamdulillah” ile başlar. Yedi ayet olan bu sure, Allah’a hamd ile başlar.

Hamd: Her türlü güzel övgü Allah’a mahsustur, övünmeye layık ancak Allah’tır. Fatiha-i Şerife, Kur’an-ın özeti olmakla beraber Allah’a karşı yapılan dua ve niyazın en güzel ifadesidir. Allah sonsuz iyilik ve kerem sahibi bulunduğu için hamd edilmeye (övülmeye) layıktır.

Şükür ise bir iyiliğe karşı kalp, dil ve uzuvlarla meydana konulan “kıymet bilirliğe” denir. Bu bakımdan Hamd şükürden daha umumidir, onun için bir nimete kavuştuğumuz zaman “Elhamdülillah Ya Rabbi Şükür” diyoruz.

Kur’an’ın içerdiği esaslar öz olarak Fatiha’da vardır. Zira övgü ve yüceltilmeye lâyık bir tek Allah’ın varlığı, onun hâkimiyeti, tek mabut oluşu, kulluğun ancak O’na yapılıp O’ndan yardım isteneceği, bu surede özlü bir şekilde ifade edilir. Fatiha suresi, aynı zamanda baştanbaşa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), “Fatiha Suresini okumak istediğinizde önce “Bismillahirrahmanirrahim” i okuyun. Çünkü bu sure Kur’an-ın anası, kitabın temelidir ve tekrarlanan yedi ayettir. Besmele ondan bir ayettir buyurmuştur. (Tefsir-i İbn Kesir, C.1,S.16)

Besmele-i Şerifin Kur’an-dan birer ayet olup olmadığından görüş farkı vardır.

Besmele için diğer bir rivayette; İmam Evzai, İmam Malik ve İmam Ebu Hanife’ye göre “Besmele ne Fatiha’dan ne de diğer surelerden bir ayettir. Ancak surelerin başına fasl ve teberrük için konulmuştur. (Tefsir-i İbn Kesir, C.1, S.16-17)

Fatiha Suresi bir defa Mekke’de, bir defa da Medine de nazil olmuştur. En büyük sure, en büyük dua ve Kur’an-ı Kerim’in özetidir. 13 tane ismi vardır:

1.Fatiha: Kur’an-ı açan, Kur’an-ın anahtarı.

2.Fatihatül Kitap: Kitabın başı.

3.Elhamdülillah: Her türlü övgü Allah’a mahsustur.

4.Ümmül Kuran: Kur’an-ın anası.

5.El-Esas: Kur’an-ın esası, özeti.

6.Seb’ül Mesâni: Yedi ayet, tekrarlanan yediler.

7.El Vafiye: Namazda bölünmeden tamamı okunan, eksiksiz ve kusursuz okunan.

8.El Kafiye: Yalnız namazda Fatiha ile de yetinilebilir olduğu için.

9.Şükür ve Dua Suresi: Kulun Rabbinden istemesi

10.Eş-Şifa: Detlere deva olduğu için, gönül sıkıntısını giderdiği için.

11.Salat-Namaz Suresi: Her namazda ve her rekâtta okunduğu için.

12.El Kenz: Arşın hazinelerinden biri olduğu için.

13.El Kur’an-ül Azim: Saygı değer, büyük sure demektir.

Namazda farz olan mutlak kıraattir. Hanefi Mezhebine göre farz namazların ilk iki rekâtında Fatiha Suresinin okunması vacip, geri kalan rekâtlarda okunması sünnettir. Nafile namazların bütün rekâtlarında okumak ise vaciptir.

Farz namazlarında imama uyan cemaatin Fatiha ve zamm-ı sure okuması tenzihen mekruhtur.

Fatiha Suresi, Allah’a karşı yapılan dua ve niyazların en güzel ifadesidir. Her duadan sonra “Amin” (Ya Rab kabul buyur) demek nasıl müstahapsa, Fatiha Suresini okuduktan sonra da “Amin” demek hem müstehaptır hem de teşvik yollu övülmüştür.

Müstehap: Yapılınca sevap kazanılır, terkinde günah yoktur.

Fatiha Suresini mealini görelim, ezberleyelim ve ezberletelim.

  1. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
  2. Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah’adır.
  3. O, Rahmandır, Rahimdir.
  4. Hesap ve ceza gününün sahibidir.
  5. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz.
  6. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet.
  7. Gazaba uğrayanların ve sapıtmışlarınkine değil.

Sadagallahül Azim: Azametli Allah doğru söyledi.

Selam Hüda’ya tabi olanların üzerine olsun.

Muzaffer Coşkun

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
1087 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

hasbahcegazetesi.com page title ... ... ... ... ... ...