logo

reklam

Şehzade Korkud

Şehzade Korkud

Şehzade Korkud

İkinci Bayezid’in oğlu, Yavuz Sultan Selimin büyük kardeşi Şehzade Korkud, Fatih Sultan Mehmed’in de torunudur. Kardeşi Yavuz Sultan Selim ile çok iyi geçinirlerdi. Hatta “Eğer saltanat ikimizden birine nasip olursa, birimiz öbürümüze kıymasın” diyerek birbirlerine ant içmişlerdi. 

Babasından tahtı alan Yavuz Sultan Selim’in kardeşi olan Şehzade Korkud, Sarayın bahtsız lakin güzide, iyi eğitim almış bilgili şehzadesiydi. İhsanı, lütfu bol, âlim, milli duyguları zengin biri idi. Dedesi Fatih Sultan Mehmed’in yanından ayrılmazdı. Fatih’in 1481’de Gebze civarında gizemli vefatıyla, İstanbul muhafızı İshak Paşa, Osmanlı tahtının meşru varisi Şehzade Bayezid Amasya’dan payitahta gelinceye kadar İstanbul Sarayı’nda bulunan ve on beş yaşlarında olan Şehzade Korkud’u “Padişah Vekili” olarak tahta oturtmuştu. Babası Bayezid’ın gelişiyle, Şehzade Korkud Manisa Valisi olarak atanmıştır.

Şehzadeyi Manisa sarayında gafil avladılar, etrafını sardılar. Şehzade Korkud şaşırdı. Yanındaki Piyale isminde içoğlanıyla beraber ansızın atlara binerek, saray bahçesinden kaçtılar. Saraya girenler nam ve nişan bulamadı. Ardından Yavuz Sultan Selim peşine atlılarını saldıysa da bulunamadılar çünkü Şehzade Korkud ve içoğlanı küçük bir mağaraya sığınmışlardı ve yirmi gün orada saklandılar.

Şehzade daha önce beylik yaptığı Teke iline gitmeyi, oradan gemiyle ecnebi şehirlerine kaçmayı düşünerek tekrar yola koyulur. Lakin başaramaz yine mağaraya sığınırlar. Parasızlıktan dolayı çok sevdiği atını köylüye satar. Köylü, Şehzade’ye yiyecek ve içecek getirir. Sonrasında gemi araması için vazifelendirilen köylü limanda dikkat çeker ve yakalanır. Köylü işkencelere dayanamayıp her şeyi anlatır. Teke beyi Kasım Bey bilgileri hemen Padişah Yavuz Sultan Selim’e iletir. Padişah derhal Kapıcıbaşı Sinan Ağa’yı onları teslim alması için gönderir.

Kapıcıbaşı Sinan Ağa, Şehzade Korkud’u ve İçoğlanı teslim alıp geri yola koyulurlar. Yol üstünde bir yerde konaklarlar. Şehzade Korkud’un yanı başından ayrılmayan İçoğlanın yanına biri gelip “Seni Sinan Ağa” ister dedi. Sadık Piyale gaflete düşüp çağrıya icabet eder. Bu arada Şehzade Korkud’un uykuda iken canını alırlar. Geri dönen İçoğlanı Piyale gördüğü karşısında can figan kesilir. Onu teselli etmek Kapıcıbaşı Sinan Ağa’ya kalır. 

Şehzade Korkud’un naaşını Bursa’ya götürüp Orhan Gazi’nin türbesine defnederler. İçoğlanı Piyale o türbeye türbedar olarak kapandı “Bu hizmet bana ömrüm boyunca kâfidir” dedi ve başucundan ayrılmadı.

Volkan Yaşar Berber

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
1342 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

hasbahcegazetesi.com page title ... ... ... ... ... ...