logo

reklam

Uyuşturucuya Karşı Frenle

Uyuşturucuya Karşı Frenle

İMH Günışığı Derneği ve Frenle Bisiklet Kulübü, “Uyuşturucuya Karşı Frenle” sloganı ile farkındalık oluşturmak için pedal çevirdi.

17 Aralık Pazar günü Saat 11:00’de Edirnekapı’dan Saraçhane Parkına kadar yaklaşık 150 bisiklet ile yapılan eylemde, uyuşturucuya karşı mücadeleye vurgu yapıldı ve basın metni okundu.

Okunan basın metni ise şu şekildedir;

Değerli Basın Mensupları, İnsan ve Medeniyet Hareketi Günışığı Derneği ve Frenle Bisiklet Kulübü olarak Edirnekapı’dan Saraçhane Meydanına kadar bisikletlerimizle ve yaya olarak toplumumuzun en büyük sorunlarından biri olan “Uyuşturucu’ya karşı FRENLE” demek için bir araya geldik.

Madde bağımlılığı, son yılların çığ gibi büyüyen, aileleri ve toplumu tahrip eden en büyük sorunlarından biridir. Uyuşturucu maddeler sokak aralarında temin edilebilecek bir hale ulaşmıştır. Önü alınmadığı takdirde çocuklarımız, gençlerimiz, geleceğimiz uyuşturucunun tahripkâr, parçalayıcı etkisi altında kaybolacaktır.

2017 Uyuşturucu ile Mücadele Raporuna bakıldığında 15-65 yaş arası genel nüfusta en az bir defa uyuşturucu kullanım yaygınlığının % 2,7 olduğu, başka bir deyişle yaklaşık 1,3 milyon kişinin herhangi bir uyuşturucu maddeyi en az bir kez denediği görülmektedir. Yine raporlarda 15–16 yaş arası genç nüfusta en az bir defa uyuşturucu kullanım yaygınlığının % 1,5 olduğu belirtilmektedir.

Dolayısıyla uyuşturucu ile tanışma daha çok gençlik döneminde olmaktadır. Uyuşturucu kullanımı, başlaması kolay, bırakması güçlü irade isteyen bir hastalıktır. Özellikle ergenlik döneminde akran baskısından dolayı “Bir kereden bir şey olmaz” ile başlayan uyuşturucu kullanımı profesyonel destek alınmadığı takdirde geri dönülmez noktalara ulaşılmaktadır.

Madde Bağımlılığı, kişinin sinir sitemine etki ederek akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozmakta bünyesini bütünüyle çökertmektedir. Uyuşturucu sadece bireysel bir sağlık sorununa neden olmaz. Bağımlı kişinin ailesini, çevresini ve tüm toplumu olumsuz olarak etkileyerek çevresinde huzur bırakmaz. Kullandığı madde sebebiyle aklını, duygularını ve iradesini sağlıklı kullanamayan bağımlıların aile, akraba ve arkadaş çevresiyle bağları kopmaktadır. Zamanla uyuşturucu temin etmek için hırsızlık, gasp, yankesicilik olaylarına karışmakta; yalan, israf, maddi sıkıntı içerisinde yüzen sefil bir hayat yaşamaktadırlar. Uyuşturucu bir atom bombası gibi aile ve çevre ilişkilerini yok eder. Maddenin vücuduna verdiği zarardan dolayı ferdin önce sağlığını ve en sonunda da hayatını kaybetmesine sebep olur. 2007 yılından 2016 yılına kadar uyuşturucu kullanımı sebebiyle 2148 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Her geçen gün bir aileye ateş düşmektedir.

Gençlerimizin uyuşturucuya başlamaması için en büyük görev ailelere düşmektedir. Çocuklarımızın kimlerle arkadaşlık yaptığını ve ailelerini bilmeli, sağlıklı bir çevre oluşturmak için gayret göstermeliyiz. Uyuşturucu ve diğer zararlı alışkanlıklara musallat olmaması için bilgilendirmeli ve bilinçli hale getirmeliyiz.

Yakınlarımızda ani davranış değişikliği, öfkelenme, huysuzluk, aile bireylerinden uzaklaşma, uyku düzen bozukluğu, kırmızı veya donuk gözler gibi belirtilerle karşılaştığımız zaman vakit kaybetmeden uyuşturucu kullanıp kullanılmadığı tespit edilmeli ve tedavi süreci başlatılmalıdır.

Toplum olarak uyuşturucu bataklığına saplanmış gençlerimize el uzatmalı. İradelerini teslim ettikleri bu bağımlılıktan kurtulmaları için yardımcı olmalıyız. Onları dışlayarak, ötekileştirerek kazanamayız.

Devlet yetkilileri de bağımlıların tedavi merkezlerinin sayısını arttırmalıdır. Geçici değil, kalıcı çözümler üretmelidir. İnsan ve Medeniyet Hareketi Günışığı Derneği olarak diyoruz ki! ‘Benim ailemde, çevremde uyuşturucu kullanan yok. Bu mesele beni ilgilendirmez’ dememeliyiz. Unutulmamalıdır ki, ormanı yakan bir kıvılcım tanesidir. Toplumun bir kısmına düşen bu ateş yavaş yavaş tüm toplumu sarıp sarmalayacak ve sonu alınamaz bir noktaya gelinecektir.

Uyuşturucu kullanımının %40’lara varadığı Avrupa özentisinden vazgeçilmeli, kendi medeniyet değerlerimize sahip çıkmalıyız. Milletimizi ifsad eden uyuşturucu çetelerinin derhal kökünün kazınması gerekmektedir. Uyuşturucu sebebiyle artık canlar yanmasın.

Toplumsal çöküntülerin artmaması için vurdumduymazlığa, ihmale düşmeden topyekûn bir seferberlik hali başlatılmalıdır. Çocuklarımızın geleceği için devletin her organı, Sivil Toplum Kuruluşları, aileler ve toplumun her katmanı uyuşturucu kullanımının yok etmek için el ele vermek zorundayız. Basın yayın ve görsel medya da bu konuda üzerine düşeni yapmak durumundadır. Madde bağımlılığını özendirecek film ve görsel yapımlardan ivedilikle kaçınılmalıdır.

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
499 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

hasbahcegazetesi.com page title ... ... ... ... ... ...