logo

reklam

Yaratılışımızın Gayesi

Yaratılışımızın Gayesi

Muzaffer Coşkun Köşe Yazısı

Varlık âleminde insan aklının ve ilminin her şeyi kuşattığı, kuşatılan her şeyin insan için yaratıldığını görüyoruz. Allah’ın (c.c.) akıl, ilim ve din üçlüsüyle bilinip O’na ibadet edilebilmesi için insanın mevcudiyeti gereklidir. Allah insanın varlık âlemindeki yerini, önemini kemal ve kıymetini belirtmek istemiştir.

Cenab-ı Hak bir hadis-i kudsi de; “Ben gizli bir hazineydim bilinip tanınmam için kainatı ve ins’ü cinni ve melekleri yarattım. Şayet Allah, cinleri ve insanları yaratmasaydı, varlığı ve birliği gizli bir hazine olarak kalırdı. Onun için Zariyat Suresinin 56.Ayetinde “Vema halaktul cinne vel inse illa liya’budun” Mealen: “Ben cinleri ve insanları yalnız beni tanıyıp kulluk etsinler diye yarattım” buyurmuştur. Ayette önce “cin” sonra da “ins” anılmıştır. Cin kavramı melekleri de kapsamaktadır. Zira “cin” nin aslı gizlenmek, görünmemektir. Melekler de halkın gözünde gizlidir ve görünmemektedir. O halde cin’nin öne alınması meleklerinde aynı kavramın kapsamına girdiğine yönelik olduğundandır.

Allah’ın kendini tanıtması, Onun bize olan ihtiyacından değil, bizim ona olan ihtiyacımızdan kaynaklanmış ve O’da sonsuz rahmetiyle bu fıtrî ihtiyacımızı yerine getirmek için kendini bize tanıtmıştır.

İnsan iman eder, itaat eder. Hem de inkâr eder küfre girer. Cinlerde böyledir; iman edenleri, ibadet edenleri bunun yanında inkâr edenleri de vardır. Melekler ise nurdan varlıklar olup hep itaat ve ibadet üzeredirler. Şöyle de diyebiliriz “Kâinat insan için, insan da Allah’a kulluk etmek, rızasını kazanmak için yaratılmıştır. “Abd, kul demektir. “Abid ise ibadet eden kul demektir. Rabbimize dua edelim bizi ve neslimizi ölünceye dek “Abid” lik sıfatından ayırmasın. Amin.

Allah, ibadetle sorumlu kıldığı Adem’i, ezeli ilmiyle takdir buyurduğu surette yarattı. Onu sperm, ana rahmi, cenin, bebek gibi kademe ve safhalardan geçirmeden ezeli ilminde sübut bulan suretini, şeklini çamura intikal ettirip manadan maddeye çevirdi. Hem de kendi kudret ve sanatına makes (yansıma) kılıp onu sevdiği surette yarattı. Tin Suresinin 4.Ayetinde: “Legad Halaknel insane fi ehseni tagvim” Mealen: “Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık”, İsra Suresinin 70.Ayetinde “Ve legad kerremna beni adem…” Mealen: ”Andolsun ki biz adem oğullarını üstün bir izzet ve şerefe mazhar kılmışızdır….” Buyurarak insana-âdemoğluna verdiği değeri ayetlerle göstermektedir.

Bundan anlaşılıyor ki Allah (c.c.) insanoğlunu şu üç şey için yarattı:

  1. Allah’ı tanısın ona iman etsin.
  2. Allah’a ibadet ve itaat etsin.
  3. Onu halife olarak yarattı. Yani yeryüzünde Allah adına Allah’ın dinini hem cinsleri arasında yaysın, kullarını irşat etsin huzur bulsunlar.

Cenab-ı Hak âdemi kendine halife olarak yaratıp onu aziz ve şerefli kıldı. O halde insanoğlu, bu izzet ve şerefe layık olmaya çalışıp Hakk’ın rahmet ve inayetine mazhar olma çizgisinden ayrılmamalıdır.

Kulluk ve ibadetlerin başında namaz gelmektedir. Taha Suresi 14.Ayette “Şüphesiz ben Allah’ım, benden başka hiçbir ilâh yoktur. Onun için bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl” buyurmuştur.

Hak aşığı ne güzel söylemiş:

İbadet içinde en büyük namaz,
Onunla yapılır Allah’a niyaz
Hem sevabı çoktur, hem de ucuzdur
Kılmayan huzursuz hem de nursuzdur.

Son Söz: Kıl beşi kurtar başı

Selam Hüda’ya tabi olanların üzerine olsun

Muzaffer Coşkun

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
1243 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

hasbahcegazetesi.com page title ... ... ... ... ... ...