maltepe escort alanya escort
Alanya escort

logo

reklam

Zülkarneyn Kimdir?

Zülkarneyn Kimdir?

Bugünkü tefsir ve hadisçiler ısrarla Zülkarneyn’i başka yerde ararlar. Bir kısmı Büyük İskender bile olabilir der. Oysa o kâfir idi. Birçokları Arap ve İran etkisi ile zorla bu milletten ararlar. Asla Turan yurduna bakmak istemezler.

Biz yine de bu konuyu doğru anlamış ve anlatmış tarihçi, hadisçi ve tefsircilerin bilgilerini sizlerle paylaşacağız.

Türk ve İslam Tarihinin önemli şahsiyetlerinden Nahle Kalafat, “Tarih-u Mülük El-Müslimin” kitabının 19.sayfasında şöyle der “Oğuz Han adı gecen bu büyük Hakan, İbrahim Halil asrında yaşamıştır. M. Ö. 18. Asır”

Yine Hasan El-Beyati’nin “Cam-Cem Ayin” adındaki kitabında “Türk Hükümdarları arasında ilk iman eden kişi Hz. İbrahim Aleyhisselam’dan ahir zaman peygamberinin vasıflarını isteyerek en evvel Kelime-i Tevhid (Lailahe İllallah Muhammedün Resulüllah) getiren ve kavmini Allah (c.c.) yoluna davet eden Oğuz kavminin atası Oğuz Kağan’dır” der.

Yine Osmanlı tarihçisi Mehmet Neşri, kitabı “Cihannüma” adlı eserinin 10.sayfasında “Okuduğumuz bütün havadislerde Hz. İbrahim (a.s.) ile Oğuz Kağan aynı tarihte yaşamıştır. İlk buluşmaları Oğuz Kağan’ın Şam seferi sırasında olmuştur. Oğuz Kağan haniflik dinine girer ve birlikte hacca giderler” der.

Yine Osmanlı döneminde yazılmış olan Rüstem Paşa’ya ait olan “Tevarih-i Ali Osman” adlı eserinde “Etrak yani Türkler şöyle zikrederlerdi. Hak Subhanehu ve Teâla Kuran-ı Kerim’de “Biz Zulkarneyn’ne dedik ki” deyu zikrettiği meğer bu Oğuz Han’dır” diye geçer.

Yine çok büyük bir Türk âlimi ve müfessiri olan Vani Mehmet Efendi’nin “Arâisü’l Kur’ân” adlı yazma eserinin 250.sayfasında “Türkler, Kuran-ı Kerim’de bahsi geçen Zülkarneyn’nin Oğuz Kağan olduğunu söylerler ki bu hususta tereddüte mucip bir şey yoktur” der. Vani Mehmet Efendi 1684 yılında vefat etmiştir.

Bu millet önce Oğuz Kağan ve ordusu ile Hz. İbrahim’in (a.s.) öğrettiği haniflik dinine hizmet etmiş ve dünyadaki ilk büyük iman devletini kurmuştur. Bir sınırı atlas okyanusu yani bugünkü Japonya sınırından ta Nil nehrine kadarki devasa devleti kurmuş ve yönetmişlerdir.

Oğuz Kağan 116 yaşına kadar yaşamıştır. Ömrünün 75 yılı Allah (c.c.) dinini yeryüzünde hâkim kılmak için at sırtında geçirmiştir.

Türkler, Tarihte ikinci kez Karahanlı Türk Devleti ile başlayan daha sonra Selçuklu ve Osmanlı ile devam eden ilahi Kelimetullah davası için bin yıldan fazladır İslam’a hizmet etmişlerdir. Tarihin ikinci en büyük iman devletini yine biz Türklere Allah (c.c.) nasip etmiştir. Bu millet binlerce yıldır iman hâkimiyeti için devletler kurmuş devletler yıkmıştır.

Tarihte böyle başkaca bir millet yoktur. Bu millete nasip olarak sunulan bu lütuf, bu milletin alın yazısıdır. Allah (c.c.) bunu bize lütfetmiştir.

Bu asırda biz Türk çocukları bu idrak ve şuur ile yaşamalıyız. İlahi Kelimetullah için can verebilmeliyiz.

Allah (c.c.) bizi kıyamet gününe kadar bu nasip üzre kılsın inşallah.

AMİN AMİN AMİN.

Necati Yüzüak

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
2837 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

hasbahcegazetesi.com page title ... ... ...