logo

reklam

Beşer Maddelik Hikmetlerden Alınacak Dersler

Beşer Maddelik Hikmetlerden Alınacak Dersler

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Veda Hutbesinde başlıca şu beş konuyu işlemiş ve uyarmıştır:

 1. Can ve mal güvenliği sağlanmış olacaktır.
 2. Eski kötülüklere (haramlara) dönmeme kararı alınmıştır.
 3. Faizin her çeşidi yasaklanmıştır ve kaldırılmıştır.
 4. Kan davası gütmek, ayakaltına alınmıştır.
 5. İnsan hakları (canı, malı, nesli, dini ve aklı korumak) teminat altına alınmıştır.

Hz.Ebu Bekir (r.a.) “Karanlıklar beştir, Onu aydınlatan kandiller de beştir” buyurmuştur:

 1. Aşırı dünya sevgisi karanlıktır, Kandili takvadır.
 2. Günah işlemek karanlıktır, Kandili tövbedir.
 3. Kabir karanlıktır, Kandili Kelime-i Tevhittir.
 4. Ahiret karanlıktır, Kandili Salih Ameldir.
 5. Sırat Köprüsü karanlıktır, Kandili kâmil imandır.

Hz. Ömer (r.a.) “Gaip iddiası olmasaydı, Şu beş kişinin cennetlik olduklarına şahitlik ederdim” buyurmuştur:

 1. Çoluk çocuğu kalabalık olan fakire (sabrettiği için)
 2. Kocası kendisinden razı olan kadın (hizmetli ve takva olduğu için)
 3. Babası ve annesi kendisinden razı olan evlat.
 4. İşlediği günahlara pişman olup tövbe eden mümin.
 5. Mihri kocasına bağışlayan (merhametli) kadın.

Hz. Osman (r.a.) “Ariflerin alameti şu beş şeyle anlaşılır” buyurmuştur:

 1. Kalbi korku ile beraberdir. (Günah işleyeceğim diye ürperir)
 2. Dili ham ve sena ile beraberdir. (Allah’ı övgü)
 3. Gözleri ağlamakla beraberdir. (Haramlardan uzak)
 4. İradesini, dünyayı terk eder. (Dünyaya tapmaz, Mevla’sını sevmekte kullanır)
 5. Nimetlere fazla iltifat etmez, istifade etmesini bilir.

Hz. Ali (r.a.) “Şu beş şey olmasaydı, insanların hepsi iyi olurdu” buyurmuştur:

 1. Dünyaya karşı aşırı düşkün olmak.
 2. İlim için çalışmamak, cahilliğe razı olmak.
 3. Amel ve ibadette riyakâr olmak.
 4. İhtiyaç fazlası malda cimrilik etmek,
 5. Kendi görüş ve fikirlerini beğenmek.

Hz. Ali (r.a.)’ın torunu Cafer-i Sadık (r.a.) “Şu beş kimsenin sohbetinden sakın ve beraber olma” buyurmuştur:

 1. Yalan söyleyenden. Çünkü ona daima aldanırsın, aldatır.
 2. Ahmaktan sakın. İyilik yapayım derken kötülük yapar.
 3. Bahil-Cimriden sakın. Tam işine yarayacağı zaman, bırakıp kaçar.
 4. Kötü kalpli kimseden sakın. İşin düşünce bırakır, iş görmez.
 5. Fasıktan (günahkâr-itikadı zayıf) sakın. Seni bir lokma ekmeğe satar.

Abdullah-i Antaki (rah.a.) “Şu beş şey kalbi tedavi eder ve kendine getirir” buyurmuştur:

 1. Salihlerle beraber oturmak, sohbetlerinde bulunmak.
 2. Çokca Kur’an okumak, manalarını düşünmek, yaşamak.
 3. Mideyi boş tutmak, az yemek, öz yemek. (Obur olmamak)
 4. Gece kalkıp teheccüd namazı kılmak. (Tefekkürde bulunmak)
 5. Seher vaktinde tadarru ve niyazda bulunmak. (Yalvarış ve yakarış)

Şakik-i Belhi (k.s.) “Bir mü’minin saadetine kavuşması için alamet beştir” buyurmuştur:

 1. Yumuşak kalpli olmak, kimseyi incitmemek, kırmamak.
 2. Zaman zaman ağlamak, ahireti, hesabı, ölümü düşünmek.
 3. Dünyaya fazla gönül vermeden, zahidane yaşamak. (Ehl-i takva)
 4. Az ümitli olmak, gözü gönlü tok olmak, aklına geleni işlememek.
 5. Haya sahibi olmak, utangaç ve haysiyetli yaşamak.

Yusuf Ebul Hallac (1333-1354) Endülüs’ün Gırnata şehrinde kurduğu üniversitenin kapısına şöyle bir kitabe koymuştur: “Dünya şu beş direk üzerinde durur, biri yıkılırsa dünya yıkılır”

 1. Âlimlerin hikmeti, vaazı, nasihati, talebe yetiştirmeleri.
 2. Devlet başkanlarının adaleti, sükûneti sağlaması.
 3. Askerlerin Şecaati, orduyu hazır bulundurması.
 4. Cömertlerin sahaveti, hayır hasenat yapmaları, orduyu beslemeleri.
 5. Abidlerin ibadeti, duaları, zikirleri, tefekkür ve tezekkürleri.

Selam Hüda’ya tabi olanların üzerine olsun.

Muzaffer Coşkun

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
928 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

hasbahcegazetesi.com page title ... ... ... ... ... ...