logo

reklam

İlmin Kapısı Hz. Ali’den (r.a.) Nasihatler

İlmin Kapısı Hz. Ali’den (r.a.) Nasihatler

Aziz okuyucularım, hepimiz biliyoruz ki ilk Müslümanlar dört tanedir. Bunlar; Erkeklerden Hz. Ebu Bekir (r.a.), kadınlardan Hz.Hatice (r.anha), çocuklardan Hz.Ali (r.a.) ve Efendimizin azatlı kölesi Hz.Zeyd İbn Harise (r.a.)’dır.

Hz. Hatice (r.anha) validemiz Hz.Ebu Bekir (r.a.)’dan önce Müslüman olmuştur.

Peygamber Efendimizin dedesi Abdulmuttalip’in vefatından sonra, sekiz yaşından ahirete irtihaline kadar (senetü’l hüzün) amcası Ebu Talip (r.a.) peygamberimizi korumuştur. Nüfusu da çok olunca Efendimiz, “Ya Amca Ali’yi bana ver, ben de onu koruyup yetiştireyim senin de yükün azalsın” buyurmuştur.

Nihayet Peygamberlik görevi verilince Bi’set M.610’da, Hz.Ali 12 yaşında idi. Peygamber Efendimiz Müslüman olması için teklifte bulundu ve bu küçük delikanlı Müslümanlığı kabul etti. Peygamber mektebinde yetişti.

Hz.Ali (r.a.); ilk Müslüman, Efendimizin amcasının oğlu, İlmin kapısı, peygamber damadı, İslam’ın dördüncü halifesi ve Allah’ın Aslanı unvanı ile meşhurdur.

Hz.Ali (r.a.) yaşamı boyunca Hazreti Kur’an-ın ve Ehadis-i Şerife ışığı altında şu veciz sözleri söylemiştir. Bunları İslam âlimleri tespit etmiş, insanlığın hizmetine sunmuştur.

Hz. Ali (r.a.) nasihatler:

* Hayatın önüne çıkardığı, müşkül hadislere karşı sabır ve tahammül et.

* Hiç kimseye karşı kalbinde kin, buğz ve düşmanlık besleme.

* Hiç kimseye karşı sertlik ve şiddet gösterme, yumuşak huylu ol. Böyle hareket edersen, önüne çıkacak bütün engelleri yenersin ve olgun, kâmil bir insan olursun.

* Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurma, o hatayı işleyene başka birini misal göstererek dolaylı yoldan irşat et.

* Allah diyen yolda kalmaz, doğru hareket eden şaşırmaz. Nefsine hâkim olan kimse küçülmez.

* Bilmeyerek, düşünmeden konuşmakta hayır olmadığı gibi bildiği halde susmakta da hayır yoktur.

* Her fenalıktan uzak durmanın yolu, dilini tutup muhafaza etmektir.

* Her gün ilimden, dağarcığına bir şeyler aktar ki faydalar denizinde rahatça yüzebilesin.

* Aile arasında ve toplum içinde ağır başlı olun, çok konuşmayın ki, sonra herkesin gözünden düşersiniz.

* Şu üç şey muhabbete vesile olur: Güzel ahlak, Rıfk (yumuşak huyluluk), Tevazu (alçak gönüllülük)

* Takva nedir? Allah’ın yap dediğini yapmak ve yapma dediğini yapmamaktır. (Yani emirlere uymak haramlardan kaçınmak ve sakınmaktır.)

* Mes’ul olduğun işine, vazifene tam bağlan. (Hile, hurda karıştırma, kazancın helal olsun.)

* Allah (c.c.), dinini düzelten kişinin, dünyasını düzeltir.

* İnsanı vaktinden önce yıpratan bir şey varsa o da tembelliktir.

* Yüksek derecelere büyük yorgunluklarla erişilir.

* İbadet gibi ticarette hile kabul etmez.

* Zamanın ahvalini, hallerini ve gidişatını bilmeyen insan cahildir.

* En iyi insan insanlara yâr olandır.

* Özü doğru olanın, sözü de doğru olur.

* Üzüntüsü az olanın, ömrü çok olur.

* Namus, âr, edep, utanma güzelliğin sadakasıdır.

Son Söz: Haklı isen korkma, Hak seni korur.

Selam Hüda’ya tabi olanların üzerine olsun.

Muzaffer Coşkun

Etiketler: » » » » » » » » »
Share
611 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

hasbahcegazetesi.com page title ... ... ... ... ... ...