maltepe escort alanya escort
Alanya escort

logo

reklam

Kurban İbadet Paylaşmak Kardeşliktir

Kurban İbadet Paylaşmak Kardeşliktir

Kurban İbadettir

İbadet için yaratılan insan yaptığı ibadetlerle kulluk görevini yapmış olur. Mü’minin yaptığı her ibadetin aynı zamanda bir de hikmet boyutu vardır. Ancak  ibadet hikmetinden ötürü değil Allah emrettiği için yapılır. Kullukta tam bu noktada devreye girer.

Paylaşmak Kardeşliktir

Kurban bayramında dünyanın bir ucundan diğer ucuna kardeşliğin kucaklaştığı, yetimlerin yüzlerine kondurulan minik tebessümlerle yüreklerin ferahladığı bir bayram olması temennisiyle çalacak kapılar.

Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün

Kurbanın lügat manası; Yaklaşmak, Allah’a yakınlık  kurmaya vesile olan şey. Kuşluk vaktinde kesilen hayvan demektir.

Kurban ibadeti; Kurban olarak kesilmesi uygun olan hayvanın, ibadet niyetiyle belli günlerde usulüne uygun bir şekilde kesilmesidir. Kurban, Allah’ın ihsan buyurduğu varlığa şükran borcu olarak, Allah rızası için yapılan mali fedakârlıkla ilgili bir ibadettir. Bunun içindir ki Kurban dinen zengin sayılanlara bir borçtur ve (Hanefi mezhebine göre) Hicri 2.yılda, Zilhicce Ayında emrolunmuş vacip bir ibadettir.

Kurban kesmek; hür olan, misafir olmayan, akıllı olan, baliğ-yetişkin olan, zengin müslüman kimseler için dini bir vacibedir. Kurbanda da zenginlik ölçüsü aynen zekât ve sadaka-i fıtır gibi (80 gram altın) veya karşılığı El-Sıdır buna nisab denir yani zenginlik ölçüsüdür. Ancak para zekâtta yıllanmış olacak. Kurban da ise, Kurban günlerinde nisab miktarı para ve altını olan kimseye Kurban kesmek vacip olur. Yıllanması şart değildir.

Kurbanlar, koyun, keçi, sığır, manda ve deve ( 5 çeşit hayvan)dan kesilir. El verir ki et yeme niyetiyle değil, Allah rızası için niyet edilip kesilsin. Kurbanlık hayvanın sağlıklı olması gerekir. Kurban, bayramın 1.2.3.günleri kesilir. Ancak 1.gün kesmek daha eftal (en sevaplısı)’dır.

Kurbanı tek başına kesmek ortak kesmekten daha sevaptır. Küçük baş hayvanların (koyun, keçi) erkeğini, büyükbaş hayvanların (Deve, manda, sığır) dişilerini kurban etmek daha faziletlidir. Kurban eti üçe ayrılır. Biri eve nafaka, ikincisi fakirlere sadaka, üçüncüsü zenginde olsa komşu akraba ve gayrimüslim komşulara hediye olarak dağıtılır. Kurban eziyet edilmeden kıbleye doğru yatırılır. “Bismillahi-Allah’ü Ekber” diye kesilir. Besmeleyi mü’min bir kimse unutursa o hayvanın eti yenir. Kasten besmele terk edilirse o kurbanın eti yenmez. Kurbanı ehil kimse kesmelidir.

Ölü için kurban kesme mecburiyeti yoktur. Ancak, mevta hayatta iken malının üçte birini hayre-vakfa vasiyet edebilir, varislerde buna uymak mecburiyetindedirler. Ölü için kesilen kurbanda aynen kurban bayramı günlerinde kesilmelidir.

Kur’an-ı Kerimde şöyle buyrulmuştur: “(Kurban edeceğimiz) Bu hayvanların ne etleri nede kanları Allah’a ulaşmaz. Allah’a ulaşacak olan ancak, takvanız saygınız, sevginiz, iyi niyetiniz amel ve ibadetlerinizdir.” [Hac Süresi, Ayet:37], “Deki şüphesiz benim namazım, ibadetlerim (kurbanım) hayatım ve ölümüm, hiçbir ortağı olmayan Âlemlerin Rabbi (olan) Allah’ındır–Allah içindir.” [El-En‘am Süresi, Ayet:162]

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)’in hadisi şeriflerinde şöyle buyrulmaktadır: “Bu günümüzde bizim için ilk yapılacak şey namaz kılmaktır, ondan sonra (evlerimize) dönüp kurban kesmek olacaktır. Herkim böyle yaparsa sünnetimize uygun iş yapmış olur.”[Buhari Edahi,1], “Hz.Peyganber Efendimiz, Medine’de on sene ikamet ettiği bu müddet zarfında (istisnasız her sene) kurban kesmiştir.[Tirmizi, Sünen, Edahi,11]

Kurban vecibesi; Hak yolunda fedakârlığın bir nişanesi, Allah’u Tealanın verdiği nimetlerin bir şükranesidir.

Hz. İbrahim, bir oğlu olursa onu Allah için kurban edeceğini adamıştı. Gel zaman git zaman bir oğlu olmuş, ancak oğlu olmasına rağmen İbrahim adağını unuttuğu için yerine getirmemişti. Bir gece rüyasında oğlunu kurban ediyor iken görünce adağını hatırladı ve konuyu oğlu İsmail’e açtı. İsmail büyük bir teslimiyet içerisinde babasının adağını yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Bunun üzerine Hz. İbrahim adağını yerine getirmek maksadıyla oğlu İsmail’i kesmeye teşebbüs etti. Ancak Yüce Allah kendisinin ve oğlunun teslimiyetine karşılık bir koyunun kurban edilmek suretiyle adağın yerine getirilmiş olacağını melek Cebrail vasıtasıyla Hz. İbrahim’e bildirdi (bkz, Saffât, 102-111).

Müslüman bizatihi varlığı ile Rabb’inin emrettiklerini yapmaya, nehyettiklerinden de uzak durmaya teslim olmuş kimsedir. Hz. İbrahim de göstermiş olduğu teslimiyet ile Müslüman kimliğini kazanmakta, kendisinden yaklaşık 2500 sene sonra dünyaya gelen torunu Hz. Muhammed’in en büyük mucizesi olan Kur’an’ın “İbrahim ne Yahudi idi ne de Hıristiyan. Fakat o hanif bir müslümandı, müşriklerden de değildi” (Âl-i İmran, 67) ifadesi ile bu gerçek teyit edilmektedir.

İslam her vesileyle nasıl ki insanı kurtarmayı hedefliyorsa, işte kurban ibadeti ile de yine aç insanları  doyurmayı, belki bir yıl boyunca midesine et girmeyen kimseleri sevindirmeyi hedeflemektedir. “Rabbin için  namaz kıl ve kurban kes” (Kevser, 2) ayetinin delaletiyle Hz. Peygamber “kimin hali vakti yerinde olur da  kurban kesmez ise namazgâhımıza yaklaşmasın” (İbn Mace, Adâhî, 2) buyurarak bütün Müslümanları  uyarmaktadır. Böyle bir uyarı ancak vacip olan bir ibadetin terk edilme ihtimali ya da endişesi için yapılır.

Bir kurban bayramını daha idrak edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Yakın çevremizde belki açlık içinde  kıvranan insanlar olmayabilir. Gazze’de, Bosna’da, Somali’de, Nijerya’da, Sudan’da, Suriye, Arakan’da  velhasıl Afrika ve Asya başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde aç insanlar kurban bayramını  beklemektedirler. Eskiden ulaşım imkânları bu kadar gelişmiş değildi ve oralara ulaşmamız zordu. Şimdi o  kadar ki, internette çeşitli sivil toplum kuruluşlarının web sayfasına girer girmez bir tıklama kadar bize yakın  hale geldi. Artık haberimizin olmaması ve ulaşamama gibi bir mazeret de kalmadı. Hayır tarlası önümüzde  bizi bekliyor, biçelim biçebildiğimiz kadar. Dünyayı ahiretin tarlası haline getirmek bizim elimizde.  “Dünyada verdikleriniz sizin, vermedikleriniz size ait değildir” diyen peygamberimiz mazlumların, açların  yanında yer almaya davet ediyor.

Kurban, ahirette binek olur, kulu Allah’a yaklaştırır, rıza ve hoşnutluğunu kazandırır. Kurbanlarımızla, Allah’a Kurban (yakın) olalım inşallah

Kurban Bayramı:  11 Ağustos 2019 Pazar

İstanbul Bayram Namazı: 06.47

Ankara Bayram Namazı: 06.33

Erzurum Bayram Namazı: 05.59

10 Zilhicce 1440

( Teşrik tekbirlerini Arefe Gününden itibaren unutmayınız )

Kâinatın Yaratıcısı ve Âlemlerin Rabbi Yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun!

Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olsun.

Kurban Bayramınız mübarek olsun. 

Etiketler: » » » » » » » » » »
Share
1128 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

hasbahcegazetesi.com page title ... ... ...