logo

reklam

Muhammed İkbal’in Müslüman Gençliğe Tavsiyeleri

Muhammed İkbal’in Müslüman Gençliğe Tavsiyeleri

Yakın tarihimizde yaşamış büyük İslami şahsiyetlerin hayatlarına baktığımızda; Batı kültürünü, İslam’ın insanlara sunmuş olduğu hayat tarzıyla mukayese edip, fikir üreten âlimlerimiz Müslüman halklar üzerinde daha etkin olmuşlardır. Seyyid Kutub, Muhammed İkbal gibi şahsiyetler bunun en belirgin örneğidir.

Muhammed İkbal, İslam’a ve Müslümanlara hayranlıkla dolu, Müslümanların geleceği konusunda oldukça iyi düşünceler ve ümitler besleyen bir insandı…

Dr. Muhammed İkbal’e Göre Müslüman Gençlik Nasıl Olmalıdır?

Dr. Muhammed İkbal, İslam için yeni bir nesil temenni etmekteydi. O’na göre bu neslin gençliği, tertemiz ve pâk olmalıdır. Darbesi kuvvetli ve elem verici olmalıdır. Savaş zamanında pusuda bekleyen cesur bir Arslan gibi, barışta da yuvasında bekleyen uysal bir ceylan gibi olmalıdır. Balın tatlılığı ile keleğin acılığını bir arada tutmalıdır. Dostlarına karşı bal gibi tatlı, düşmanlarına karşı keleğin acısı gibi olmalıdır.

Dostlarıyla kelam ettiğinde candan bir arkadaş ve yufka yürekli olmalıdır. Talebinde ciddiyse, azimkâr ve şedit olmalıdır. Savaş ve barış halinde iffetli ve nazik olmalıdır. Emelleri az, maksatları (gayeleri, hedefleri) yüce olmalıdır. Fakirlikte kalbi zengin, zenginlikte ise, cismi ve evi fakir olmalıdır. Zorlukta (imkânları az iken) çok gayretli, dayanıklı ve hamiyetli olmalıdır. Kolaylıkta (bollukta) merhametli, ihsankâr ve cömert olmalıdır. Bir minnet borcu olarak ilk önce kendisine su verilirse, susuz kalmayı tercih etmelidir. Rızkında bir zillet görse, açlıktan ölmeyi tercih etmelidir. Dostları arasında ipek gibi yumuşak, düşmanlara karşı demir gibi sert olmalıdır.

Ondaki güzellik, zariflik ve şirinlik, çiçekler açtırmalı, ağaçların dallarını sallandırmalıdır. O, dalgaları güreştiren ve denizleri titreten bir tufan olmalıdır. Dağlar ve kayalıklar yolunu engellerse, bir şelale olmalıdır. Yolu bahçelerden geçtiğinde, tatlı ve latif bir su olmalıdır.

O, Ebu Bekir Es-Sıddîk’ın imanının azametini, Hz. Ali’nin kuvvetini, Ebu Zerr’in yoksulluğunu ve Selman’ın sadakatini kendinde toplamalıdır.

Onun imanı, asrın fikir ve düşünceleri arasında çölün karanlıklarında yanan bir âbidin lambası gibi olmalıdır. Çevresindeki hikmeti, feraseti ve seher ezanı ile (sabah namazını camide kılmakla) tanımalıdır. Onun için Allah yolunda şehid olmak, pek çok güç ve ganimete sahip olmaktan daha sevimli olmalıdır.

O yıldızları yakalayan, Arslanları avlayan, meleklerle yarışan ve nerede olursa olsun küfre ve batıla meydan okuyan biri olmalıdır.

O, Rabbinden başka hiç kimsenin satın alamayacağı kadar kıymetli ve yüce değerli olmalıdır.

Büyük hedefleri, cihad konusundaki azimli ve kararlı hayatı onu, güzel varlıklarla, şık ve süslü bir görüntüyle meşgul etmemeli; insanlığın şuur ve bilinciyle tavus kuşunun rengini ve bülbülün güzel sesini taklit etmekten kaçınan bir nesil olmalıdır…

Tercüme : Osman Koca

Muhammed İkbal’in hayatında anlatılacak şeyler çoktur. Onun çok temiz, mükemmel fikirleri vardır. Şiirleri, sözleri birbirinden güzeldir. Allah (c.c.) ondaki sağlam bilinci, Müslümanlık şuurunu tüm Müslümanlara nasip etsin. Allah (c.c.) onu rahmetiyle kuşatsın.

Etiketler: » » » » » » » » » » » » »
Share
2307 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

hasbahcegazetesi.com page title ... ... ... ... ... ...