logo

reklam
04 Şubat 2017

Osmanlı Hanedanı-2

Osmanlı Hanedanı-2

Padişah V. Mehmed Reşad Han Hazretleri, 02/11/1844 – 03/07/1918, Saltanatı 27/05/1909 – 03/07/1918 olup kendilerinin beş nikahlısı olmuştur. Bunlar; “Kam-res Baş Kadın Efendi, Dürr-i And Kadın Efendi, Mihr-engiz Kadın Efendi, Nazperver kadınefendi ve Dil-firib Kadın Efendi” dir. Padişah’ın kızı bir tane olup, “Refia Sultan” dır. Padişah şehzadesi iki adet olup “Mehmed Ziyaeddin Efendi ve Ömer Hilmi Efendi” idi ki evlatları “Behiye Sultan, Dürriye Sultan, Rukiye Sultan, Hayriye Sultan, Lütfiye Sultan, Mihrimah Sultan, Mehmed Nazım Efendi, Ömer Fevzi Efendi ve Mahmud Namık Efendi” dir. Mehmed Ziyaeddin Efendi, Türkiye’nin ilk Tıp Fakültesi olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’den mezundur. Deri hastalıkları mütehasıssı idi. Ömer Hilmi Efendi’nin kızı Emine Mukbile Hanım, V. Murad Han’ın torunu Ali Vasip Efendiyle evlenerek Osman Selahattin Osmanoğlu dünyaya gelmiştir. Kendilerinin de çocukları Selim Süleyman Osmanoğlu ve Ayşe Gülnev Osmanoğlu’dur. Mehmed Nazım Efendi 1974 kanunuyla sürgünden ilk dönen ve Türkiye’de vefat eden ilk şehzadedir. Soyu halen de devam etmektedir. Sultan Reşad’ın torunu Mahmud Efendi’nin oğlu Ömer Abdülmecid Efendi 1941 senesinde İskenderiye’de doğdu. Ömer Abdülmecid Efendi, oğlu Mahmud Efendiyle birlikte 2011 yılında T.C vatandaşı olmuşlardır.  

Padişah VI. Mehmed Vahdettin Han, 02/02/1861 – 16/05/1926, Saltanatı 03/07/1918 – 17/11/1922 olup kendilerinin altı nikahlısı olmuştur. Bunlar; “Emine Nazikeda Kadın Efendi, Seniye İnşirah Kadın Efendi, Şadiye Müveddal Kadın Efendi, Nevvera Kadın Efendi, Nimet Nevzat Kadın Efendi ve İnşirah Kadın Efendi”dir. Padişah kızları üç adet olup “Ülviye Sultan, Sabiha Sultan ve Fenire Sultan” dır. Padişah Şehzadesi yalnız “Mehmed Ertuğrul Efendi”dir. Türkiye’de türbesi olmayan tek Padişah ünvanına sahip olan VI. Mehmed Han Hazretleri İtalya Sanremo’da vefat ederek Şam’a defnedilmiştir. Zamane Necla Sultan’ın Validesi Sabiha Sultanla evlenmek isteyen Mustafa Kemal’in teklifini kabul etmemesini 08/10/2006 ropörtajında yıllar sonra sahih kaynaklardan öğrenmiş bulunmaktayız.

Osmanlı hanedanının en son halife ünvanına sahip olan Şehzade Abdülmecid Efendi 29/05/1868 – 23/08/1944, Saltanatı 18/11/1922 – 03/03/1924 olup kendilerinin iki nikahlısı olmuştur. Bunlar; “Şehsuvar Baş Kadın Efendi ve Mehisti Kadın Efendi” dir. Padişah kızı yalnız “Dürüşehver Sultan” dır. Şehzadesi yalnız “Ömer Faruk Efendi” idi ki evlatları “Neslişah Sultan, Hanzade Sultan ve Necla Sultan” dır. Neslişah Sultan’ın Prens Abbas ve Prens İkbal isimli evlatları, Hanzade Sultan’ın yalnız Osman Ahmed isimli evladı olmuştur. Prens Fazile Hanım, Kral Faysal’la nişanlanmıştı ki 14/07/1958’de Bağdat’ta ihtilal olmuş ve Kral ve tüm ailesi öldürülmüştü. Dürrüşehvar Sultan, Türkiye’ye geldiğinde Enver Paşa’nın kızı Mahpeyker Hanımın yanında veya Ömer Faruk Efendinin kızı Hanzade Sultan’da kalır idi. Şehzade Abdülmecid’in naaşı 10 yıl Paris’te camide bekletilmiş ve daha sonra Medine’ye defedilmiştir.

Alelacele emirle, 3 Mart 1924 tarihinde Hilafet kaldırılınca Hanedanın beşikteki çocuğuna kadar tüm fertleri yurt dışına çıkartıldı. Zamane Halife Abdülmecid Efendi ve ailesine yirmi dört saat, şehzade ve sultanlara yedi gün, mamafih Türkiye’deki tüm gayrimenkullerinin tasfiyesi için bir yıl süre tanınmıştı. Birçoğu maddiyatsızlıkla ve kültür değişikliği sebebiyle sefaletle yaşamlarını sürdürmüşlerdir.

1952 senesinde 431 sayılı kanunla Hanedana mensup kadınların yurda girebilmeleri sonrasında 27 Mart 1974 tarihinde TBMM’de başlayan müzakereler sonucunda yürürlükten kaldırılması talep edilen 431 sayılı kanunun tadil gören 2. maddesi “Osmanlı Saltanatı Hanedanı’nın padişahlar sulbünden gelen erkek azası ve bunların erkek füruu, Türkiye’ye gelebilir ve Türkiye’den transit olarak geçebilirler” olarak düzenlenmiştir.

Osmanlı Hanedanlığından halen hayatta olan zat-ı keremleri lafz etmek istersek şöyledir;

Sultan Abdülmecid Han kolundan; Sultanzade Cengiz Baransel Beyefendi (Mübeccel Bezmialem Sultan’ın oğlu), Filiz Dömeke (Mahmut Ekrem Dömeke’nin eşi), Ömer Erdoğan (Arzu Enver Erdoğan’ın eşi), Aliye Şenay Baransel (Cengiz Baransel’in eşi), Nilüfer Sultan (Burhaneddin Cem Efendi’nin kızı), Arzu Enver Eroğan (Sultanzade Ali Enver Beyefendi’nin kızı),

Sultan Beşinci Murad Han kolundan; Emirhan Deveci (Resan İris’in oğlu), Şehzade Orhan Murad Osmanoğlu (Osman Selaheddin Osmanoğlu’nun oğlu), Telgüzar İris (Sultanzade Celal Refik İris Beyefendi’nin eşi), Ayşe Gülnev Osmanoğlu Sultan (Osman Selaheddin Osmanoğlu’nun kızı), Resan İris (Sultanzade Celal Refik İris Beyefendi’nin kızı), Serra Deveci (Resan İris’in kızı), Kenize Murad (Selma Hanımsultan’ın kızı),

Sultan İkinci Abdülhamid Han kolundan; Esra Osmanoğlu (Orhan Efendi’nin eşi), Muhammed Ammar Sagherji (Harun Efendi’nin damadı), Şehzade Yavuz Selim Osmanoğlu (Orhan Efendi’nin oğlu), Şehzade Orhan Osmanoğlu (Harun Efendi’nin oğlu), Şehzade Harun Osmanoğlu (Mehmed Abdülkerim Efendi’nin oğlu), Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu (Harun Efendi’nin oğlu),

Sultan Mehmed Reşad Han kolundan; Şehzade Mahmud Osmanoğlu (Ömer Abdülmecid Efendi’nin oğlu), Şehzade Ömer Abdülmecid Osmanoğlu (Mahmud Namık Efendi’nin oğlu),

Sultan Mehmed Vahideddin Han kolundan; Emre Ekmekçi (Neslişah Ulviye Ekmekçi’nin eşi), Hanzade Özbaş (Suade Hümeyra Hanımsultan’ın kızı), Mesude Emel Zaimoğlu (Hanzade Özbaş’ın kızı), Neslişah Ulviye Ekmekçi (Hanzade Özbaş’ın kızı) vesselam bilinen en son Osmanoğullarının dünyaya teşrif eden ferdi 25. Şehzade Ziya Reşad Osmanoğlu, Londra’da ikame etmektedir.

Volkan Yaşar Berber

Share
1112 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

hasbahcegazetesi.com page title ... ... ... ... ... ...