logo

reklam

Arma-i Osmani

Arma-i Osmani

Volkan Berber Köşe Yazısı

Osmanlı Devleti’nde arma olmazsa olmazlardan sayılmadığından üstüne pek düşülmemiştir. Mamafih Osmanlı ilk zamanlarından itibaren tuğralar kullanılagelmişse de her hükümdarın ismini, babasını ve unvanında sembolleştirilmişlerdir.

Devletin real manada arma kullanması Sultan II. Abdülhamid’in 17 Nisan 1882 tarihinde yayınladığı fermanla resmileştirilmiştir. Evveliyatında 1815 Viyana Konferansı ile devletler hukukunun önemsendiği zamanlarda bu durum ihtiyaç halini almış olup, Avrupa devletlerinin kendine özgü hususi armaları mevcuttu. Osmanlı Devleti de buna nazaran Avrupa’nın belirlediği koşullara cevap vererek, Sultan II. Mahmud ile oğlu Sultan Abdülmecid’in devlet merciinde yapmış oldukları yeniliklere armayla temsil niteliği olacak girişimlere başlamışlardır.

Osmanlı arması kara ve deniz kuvvetlerinde kullanılan eski ve yeni silahlarını, sancaklarını, hukuku simgeleyen kitap, adalet terazisini ve samimiyeti simgeleyen çiçekler, armanın gözde figürlerinden olmuştur. Kalkan etrafında toplanan bu objelerle birlikte, kalkanın çevre dairesinde “El-Müstenid bi Tevfikati’r-Rabbaniye Abdülhamid Han Melikü’d-Devleti’l Osmaniyye” (Gücünü ilahi kudretten alan Osmanlı Devleti’nin meliki Abdülhamid Han) ibaresi yer alır.

Arma-i Osmani-Osmanlı Arması

Osmanlı Devlet Nişanı’nın içinde iki tane bayrak vardır. Kırmızı zeminde hilal ve yıldız bulunan bayrak Osmanlı Hanedanı’nı, yeşil zemindeki bayrak halifeliği simgelemektedir. Terazi, Osmanlı adaletini, terazide bulunan kitaplar da adaletin kaynağı olan Osmanlı Kanunnamelerini ve Kur’an’ı temsil etmektedir. Osmanlı Arması’nda silahların toplu olarak yer almasının ana nedeni ise güçlü Osmanlı ordusunun bütün unsurları ile yansıtılmasıdır.

Sultan II. Abdülhamid’in kullandığı Arma-i Osmani evveliyatında, ele alınılması gereken sembol, Sultan II. Abdülhamid’in de amcası ve 32. padişah Sultan Abdülaziz’in kullandığı “Aziziye Arması”, Sultan Abdülmecid devrinde ve onun babası Sultan II. Mahmud devrinde de bu armaya benzer sembollerin kullanıldığı bilinmektedir. Arma-i Osmani’nin son halini Sultan II. Abdülhamid zamanında aldığı ve lakin devlet nezdinde daha erken bir tarihte de kullanıldığını bilmekteyizdir.

Volkan Yaşar Berber

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
1454 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

hasbahcegazetesi.com page title ... ... ... ... ... ...