logo

reklam

1945 BM‘in İşlevselliği ve Günümüze Uyarlanması

1945 BM‘in İşlevselliği ve Günümüze Uyarlanması

BM (Birleşmiş Milletler) topluluğu ilk kurulduğunda çok iyi amaçlar ve hizmetler için kurulmuş olsa da artık bu işlevinde ciddi aksaklıklar meydana gelmiştir. O zaman 1. Dünya Savaşı çoktan bitmiş 2. Dünya Savaşı sonuçları alınmış ve 1919’da kurulan Cemiyet-i Akvam başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

1945’te San Francisco’da konferans sonrası büyük devletler 2. Dünya Savaşı’nın kendilerine sağladıkları üstünlüklerle diğer dünya devletlerinin isteklerini pek dikkate almamışlardır.

Gerek ABD başkanı Roosevelt, gerekse İngiltere başbakanı Churchill, Rusya başkanı Stalin maalesef BM’i kendi isteklerine göre şekillendirerek 5 daimi üye ve veto hakkına sahip olmakla diğer ülkeleri istedikleri gibi kontrol mekanizması kurmuşlardır.

BM’in amaçlarına bakarsak;

1-Uluslararası barış ve güvenliği korumak,

2-Hak eşitliği ve halkların kendi geleceğini belirleme ilkelerine saygı göstererek milletlerarasında dostça ilişkiler geliştirmek,

3-Uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel, insani sorunların çözümünde işbirliği yapmak ve temel insan hak ve özgürlüklerine karşı saygıyı teşvik etmek,

4-Bu ortak çıkarların elde edilmesi hususunda milletlerarasında uyum sağlayıcı bir merkez olmak.

Bir de BM‘in ilkelerine göz atalım;

  • Devletlerin egemenliğinin eşitliği ilkesi,
  • Devletlerarası uyuşmazlıkların ve çekişmelerin barışçı yollar ve müzakereler aracılığıyla çözülmesi ilkesi,
  • Hangi gerekçeye ya da nedene dayanırsa dayansın, kaba kuvvet kullanımını ret ve yasaklama ilkesi,
  • Devletlerin toprak bütünlüğüne, siyasal bağımsızlıklarına saygı gösterme ve içişlerine karışmama ilkesi,
  • Yüklenilen ödevleri taraf tutmaksızın ve iyi niyetle gerçekleştirme ilkesi.

BM’in amacı ve ilkelerinden yola çıkarsak 1945-2017 arasında uluslararası başarısızlıkları oldukça fazla ve tarihi olaylardır;

*İsrail–Filistin meselesini halledememiştir,

*Sırp-Bosna savaşında başarısız hatta Bosnalılara büyük zarar verilmiştir, katliamlar yaşanmıştır.

*Sovyetlerin Afganistan saldırısında başarısız olmuş daha sonra Afganistan ABD’nin oyuncağı haline gelmiştir.

*Hindistan-Pakistan gerginliğine çözüm bulunamamıştır.

*Dağlık Karabağ meselesi hallolmamıştır.

*Körfez Savaşı’nda başarısız olmuş ve ABD bahanelerle Irak’ı işgal etmiştir.

*2011 yılından beri Suriye savaşında başarısız olmuş, orada bir medeniyet yok edilmiş ve edilmekte fakat hala çözüm sağlanamamıştır.

*Son olarak Myanmar ve Arakan’da 1 milyondan fazla insanlık suçu işlenmiş ve işlenmekte ve BM sadece izlemekle yetinmektedir.

Tek tek BM’in amaçlarına bakar isek;

Uluslararası barış ve güvenlik sağlanabilmiş midir? Hayır, aksine uluslararası savaşlara kapı açılmış bilhassa Ortadoğu’da güvenli bölge kalmamıştır.

Hak eşitliğinden bahsetmek mümkün değildir, halkların kendi geleceğine kesinlikle müsaade edilmemiştir. Bosna’da haklar çiğnenmiştir, Suriye’de, Yemen’de, Irak’ta ve Arakan’da halkların kendi geleceğine müsaade etmekten bahsetmek tarihi gerçeklerle bağdaşmamaktadır.

Dünyanın birçok yerinde insan hak ve özgürlüğünden bahsetmek imkânsız hale gelmiştir. BM bu görevini yerine getirmekten aciz kalmıştır.

Biz ülke olarak daha önceden olduğu gibi şimdi de BM daimi temsilcilerinden daha işlevsel bir ülke konumundayız.

BM artık işlevini kaybetmiş ve yapısal değişiklik zamanı gelmiş ve geçmiştir.

BM bütçesini teşkil eden gelirler tüm ülkelerden alınmakta; Her ülke MG (Milli Gelir) – GSMH (Gayri Safi Milli Hâsıla) – Üye ülke nüfusuna göre parasal destek sağlamaktadır.

Yetkiye geldiği zaman 1 daimi üye veto edince onun dediği olmakta, BM yetkisini kaybetmektedir. Adalet işlememektedir.

BM’de her ülke eşit olarak temsil edilmeli, adil olmalı, dönüşümlü idari üyelikler sağlanmalı veya Dünya’da bu şekildeki BM yerine başka birliktelikler kurulmalı ve sağlanmalıdır.

Zenginler kulübü olarak BM bu şekilde devam edemez, etmemeli.

İnsanlık bu zor günlerini atlatması lazım, mazlumlara destek olmak lazım, zulüm eden ülke ve yöneticiler için yeni önlemler alınması lazım vesselam.

Bizim ülkemizde idarecilerimiz her türlü fedakârlığı yapmakta, insanlık için çalışmakta, bizler elimizden geldiğince destek olmak zorundayız.

BM’ler toplantısında Türkiye olarak her şey söylenmiştir. Bu gıpta edilecek bir durum ve diğer ülkelere de örnek bir davranıştır.

BM genel kuruluna gidip de gruba katılmayan, katılamayan ülkeler kendi insanlarına nasıl cevap verecektir, tarihi sorumlulukları olmuştur ve tarih bunu kaydetmiştir.

Ne mutlu ülkesini ve dünya insanlarının hayatını düşünen basiretli idarecilerimize,

Selam ve dua ile

Fethullah Fakıoğlu

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » »
Share
1152 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

hasbahcegazetesi.com page title ... ... ... ... ... ...