logo

reklam

Büyüklerin Hayatından Kesitler ve Nasihatler

Büyüklerin Hayatından Kesitler ve Nasihatler

1. Ebû Hüreyre (r.a.)’tan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Allah (c.c.), kişinin derecesini öyle bir yükseltir ki, sonunda o: “Bu derece bana nasıl verildi?” diye sorar. Bunun üzerine Allah (c.c.) “Çocuğunun senin için yaptığı dua ve istiğfar ile bu dereceye ulaştın” buyurur.

2. Hz.Ebubekir (r.a.) Halife seçilince ilk hutbesinde; “Bir millet, Allah (c.c.) yolundan ayrılırsa o millet zillete düşer. Bir millette, fenalık-haddi aşma, günah işlemede ileri giderse, bütün o millet sıkıntıya düçar olur, belaya uğrar. Ben Allah’a ve peygambere isyan edersem, sizin bana itaatiniz lazım gelmez” der ve ilk hutbesinde “Haydin Namaza” komutunu verir. Cenab-ı Hak cümlemizi rahmetine gark ve layık eylesin. Amin.

3. Hz.Ömer (r.a.); “Ey insanlar! İçinizi düzeltin ki, dışınız düzelsin. Ahiretiniz için çalışın ki, dünya işleriniz düzelsin. Kim cenneti dilerse, cemaat namazlarına müdavim olsun” buyurdu.

4. Fatih Sultan Mehmet, 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul’u fethedip surlardan içeri akın ederken, Rum kızları ellerindeki gülleri, çiçekleri; atları üzerinde ilerleyen padişah diye; pir fâni doktor, büyük âlim ve meşâyıh Akşemseddin hazretlerine uzatırlar. Hoca, genç sultanı işaret ederek; cihan padişahı 21 yaşındaki (7 dil bilen) şu gençtir, ona götürün der. Bunun üzerine Fatih; “Ben cihan padişahıyım ama benim gönlümün padişahı da sensin hocam” diyerek hocasına saygı ve sevgisini belirtir ve onu onure eder. İşte Fatih’i, Fatih yapan bu ruh ve bu idealdi.

5. Sofiyye-i Âliye’den Mevlana Halid-i Bağdadi hazretlerinin müntesiplerine vasiyetinden: Evladım işine besmele ile başla, her işin başı besmele olsun. Hiç kimseye eziyet etme, zarar verme. Hiç kimseyi gıybet etme. Hiç kimseyi tahkir etme, hakir görme. Hiç kimseden kendini üstün görme. Rızkından artanı Allah yolunda harca, sakın şeytana yenilme.

6. Fakirullah’i Tillovi’nin (k.s.), talebesi Erzurum-Hasan Kaleli İbrahim Hakkı hazretlerine nasihati şöyledir: Oğlum, ibadetlerine sımsıkı sarıl, sakin ihmal etme. İbadetlerin en üstünü; Müslümanlara din ilmi öğretmektir. İlimlerin en üstünü de ilmihal-yaşam ilmidir, namaz ilmidir. Çünkü namaz müminin miracıdır, Allah’a yükselişidir. Sen farzları vaktinde sünnetleri ile birlikte kıl. Mümkünse cami cemaatlerini kaçırma, namazlarını camide cemaatle kıl, 27 derece sevaba nail ol.

7. Yunus Emre, “Ben ölünce beni hocamın Taptuk Emre’nin mezarına giden yolun üzerine defnedin. Tâki, ziyaretçiler mezarımı çiğneyip hocamı ziyaret etsinler” demiş. İşte Yunus’u Yunus yapan hocasına bu kadar saygım ve sevgi ile bu kadar bağlılığıdır.

8. Isparta’nın ileri gelen, sevilen, sayılan hoca efendilerinden Rahmetli Osman Kanatsız’ın kişiliği ve vasıfları: Yumuşak huylu, hoş görülü, çok sabırlı idi. Abdestsiz yere basmazdı. Abdestten sonra iki rekât namaz (salât-ı vüdû-abdest namazı) kılardı. Ağzından asla yemin, küfür ve yalan çıkmazdı. En büyük arzu-ideali, çocuklara Kur’an ve Arapça okutup öğretmekti. Her gece saat üçte kalkar teheccüd-gece namazı kılardı. Okumayı, okutmayı çok sever kendisi de çok kitap okurdu. Üzerinde namaz, oruç, kul borcu yoktu.

9. Rahmetli dava adamı Hilmi Oflaz, kendisi için üzülmez, kendisi için sevinmezdi. Onun üzüntüsü, onun sevinci, mutluluğu milleti içindi. O tam bir Necip Fazıl hayranı ve fedakârı idi.

10. Şeyh İbn-i Nûh (k.s.) hazretleri, Mısır’da 1300 yıllarında yaşamış âlim ve fazıl bir zat idi. Şöyle nasihatte bulunurdu: Kardeşlerim, insanlarla arkadaşlık ederken şunlara dikkat edin; İnsanlardan gelen eziyet ve sıkıntılara katlanın, sabredin. Siz onlara katiyen eziyet ve sıkıntı vermeyin. İyi olsun, kötü olsun, herkese adaletle muamele edin. İnsanlarla haklı bile olsanız münakaşa ve mücadele etmeyin. İnsanların kusur, ayıp ve eksikliklerini yüzlerine vurmayın. Onları dolaylı yoldan irşat edin. Katiyen insanları küçümsemeyin, hiç kimseyle alay etmeyin. İnsanlar arasındaki anlaşmazlık ve ihtilaflarda taraf tutmayın, gücünüz yetiyorsa aralarını düzeltin, ikaz gerektiğinde ikaz edin. Hakk’ı söylemek hususunda korkmayın, Hakk’ı söyleyin, “Hak sizi korur”.

Son Söz: İslam, orta dindir; aşırı övgü ifrattır, aşırı yergi tefrittir. En iyisi orta halli olmaktır.

Selam Hüda’ya tabi olanların üzerine olsun.

Muzaffer Coşkun

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
1303 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

hasbahcegazetesi.com page title ... ... ... ... ... ...