maltepe escort alanya escort
Alanya escort

logo

reklam

Cuma Akşamı Mevlid Kandili

Cuma Akşamı Mevlid Kandili

8 Kasım 2019 Cuma gününü Cumartesi gecesine bağlayan gece Mevlid kandilidir. 2019 yılının son dini günü olan Mevlid Kandili, bir anlamda Ramazan ayına yaklaşık 6 ay kaldığını da bizlere müjdeliyor.

Bu gece; “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik” Enbiya Sûresi, 107. ayette belirtildiği üzere âlemlere rahmet olarak gönderilen Resûl-i Ekrem Efendimizin doğduğu gecenin yıldönümüdür.

Hayatın gayesi, yaratılışın manası silinmiş, yok olmuştu. Her şey manasız başıboşluk ve hüzün örtülerine bürünmüştü. Ruhlar bir şey bekliyor, bir nurun zulmet perdesini yırtmasını içten içe hissediyordu. O vahşet devrinde kâinat ufkundan bir güneş doğdu. Bu güneş âhir zaman Peygamberi Hz. Muhammmed Aleyhissalâtü Vesselam idi. Tarihin seyrini, hayatın akışını değiştiren bu eşsiz olay, dünyayı yerinden sarsan değişimlerin en büyüğü idi.

İşte insanlığın akıl ve kalbinde düğümlenen “Necisin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun?” sorularını, düğümlerini çözüp kâinatın Sahibini ilân ve ispat edecek bir zatın teşrifi sadece insanların ruh ve kalbinde değil, diğer varlıklarda, hatta cansız eşyada bile yansımasını bulacaktı.

İşte bu geceye Veladet-i Nebi gecesi diyor ve onun bütün kalbimizle, ruhumuzla her sene yeniden yâd edip kutluyoruz. Bütün kâinatla bu geceyi karşılayarak onun âleme teşrifine kıyam ediyoruz. Getirdiği ebedi nura, açtığı saadet caddesine ve sünnet-i seniyyesine yeniden sımsıkı sarılmak ve Mevlid Kandilini vesile ederek ona yeniden biatimizi, bağlılığımızı tazelemek ne yüce bir şeref ve ne büyük bir saadettir.

Allah Rasulü (s.a.v.) insanlar için hayatın her alanında ideal alınacak tek modeldir. Zira O’nun hayatında; örnek bir çocuk, örnek bir genç, örnek bir arkadaş, örnek bir meslek adamı, örnek bir aile reisi, örnek bir baba ve örnek bir eş vardır.

PEYGAMBER EFENDİMİZ DOĞDUĞUNDA GERÇEKLEŞEN 7 OLAY:

1- Hazret-i Âmine’nin bildirdiğine göre kendisi, ne hamileliği ne de doğum esnasında hiçbir zahmet çekmemiş ve Allah Rasûlü dünyaya gelirken doğu ile batı arasını aydınlatan bir nurun kendisinden çıktığını görmüştür. Peygamber (s.a.v.) temiz bir şekilde, ellerini yere dayayarak doğmuş ve başını semaya kaldırmıştır.

2- O anda şeytan, hayatında hiç olmadığı kadar büyük bir çığlık koparmıştır.

3- İran baş kadısı ve din adamı Mûbezân, rüyasında birtakım serkeş develerin bir sürü yürük atları önlerine katarak Dicle Irmağını geçtiklerini, İran topraklarına yayıldıklarını görmüştür.

4- Semâve Vadisi’ni su basmıştır.

5- Kisra’nın sarayından 14 sütun yıkılmıştır.

6- İranlıların, tapınaklarında bin yıldan beri hiç sönmeden yanan ateşleri sönmüştür.

7- Aişe (R.Anha)’nın anlattığına göre Mekke’de ticaretle meşgul olan bir Yahudi, Rasûlullâh (s.a.v.) doğduğu gece, Allah Rasul’ünün dünyayı teşrifinin alâmeti olan yıldızın doğduğunu görmüştür.

Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de:

* Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız O’na çok ağır ve güç gelir, üstünüze çok düşkündür. Müminleri çok esirgeyicidir, çok bağışlayıcıdır. (Tevbe Suresi, Ayet:128)

* Andolsun ki, Resulullah, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir. (Ahzab Suresi, Ayet:21)

* Biz seni şahit, müjdeci, uyarıcı; Allah’ın izniyle O’na çağıran, nurlandıran bir ışık olarak göndermişizdir. (Ahzab Suresi, Ayet:45-46)

* Kim peygambere itaat ederse, muhakkak Allah’a itaat etmiş olur. (Nisa Suresi, Ayet:80)

* Allah’a ve Peygambere itaat edin ki, rahmete erdirilesiniz. (Al-i İmran Suresi, Ayet:132)

* Her kim peygamberime uyarsa, işte o delalete düşmez ve bedbaht olmaz. (Taha Suresi, Ayet:123)

Peygamber Efendimizi diğer peygamberlerden ayıran 10 fark vardır:

* Ahir zaman peygamberi, son peygamber, en büyük peygamber oluşu.

* Muhammed ismi şimdiye kadar hiç kimseye verilmemiştir.

* O’nun özel 5 tane ismi vardır: Muhammed, Ahmed, Mahmud, Hamid, Mustafa.

* Efendimize şefaati uzma (umumi şefaat etme) verilmiştir.

* Çocukluğu çok nezih geçmiş, hiç günah işlememiştir.

* Allah O’na iki sıfatını Rauf ve Rahim’i hediye etti.

* Bütün peygamberlerden üstündür. Peygamberlerin imamıdır.

* Cinlerin ve İnsanların peygamberidir.

* Şeriatının kıyamete kadar baki kalmasıdır.

* Şerefli İslam dininin O’na verilmiş olmasıdır.

* Efendimiz şöyle buyurdu: Benden önce hiçbir peygambere verilmeyen 5 şey bana verildi.

* Bir aylık mesafeye kadar, düşmanlarımın kalbine korku salmakla yardım olundum.

* Bütün yeryüzü ümmetim için temiz olmak şartıyla mescid kılındı.

* Benden önceki peygamberlere harp ganimetleri helal kılınmamışken, bana ve ümmetime helal kılındı.

* Her peygamber yalnız kendi milletlerine, kavmine gönderilirken, ben bütün insanlığa peygamber olarak gönderildim.

* Şefaat-ı Uzma-Umimi Şefaat yalnız bana verildi.

Yüce Rabbim bizleri sevgili Resulünün şefaatine nail eylesin.

O’nun kutlu doğumunun ülkemiz, milletimiz, âlemi İslam ve bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz.

Hasbahçe Gazetesi Özel Haber

Etiketler: » » » » » » » » » » » » »
Share
1279 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

hasbahcegazetesi.com page title ... ... ...