logo

reklam

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Hayırlı Olsun

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Hayırlı Olsun

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla “Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu” oluşturuldu. Ülkemize ve Milletimize hayırlı olsun.

Bizler özümüzü, geçmişimizden ve şanlı tarihimizden alan bir milletiz. İnancımız gereği tarihten bu yana hep istişarenin önemini yaşayan ve uygulayan bir nesiliz.

İslam meşveret dinidir, tüm peygamberler istişare yapmışlardır, Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.) her konuda istişare etmişler ve çevresi ile önemli konuları istişare ederek karara bağlamışlardır. Uhud ve Hendek savaşları buna çok güzel örnektir.

Medine’de ilk şehir devleti kurulurken; her topluluk bir araya getirilerek medeniyetin temelleri atılmıştır. O tarihte mevcut hükümranlıkla, iktidarlar kurulan bu yeni medeniyetin insanlık ve diğer konularda gerisinde kalmışlardır.

Hulafa-i Raşidin dönemi şura hükmünün en önemli uygulandığı dönem olmuştur, ehl-i şura ile istişare edilerek kararlar alınmıştır.

Hz. Ömer döneminde şura’nın kurumsallaştığını, İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin müşavere metodu uygulayıcısı olduğunu görmekteyiz.

Selçuklularda Divan-ı Ala kurulmuş, Divan-ı Hümayun ile bağ devam etmiş alt divanlarda da diğer konular istişare edilerek kararlar alınmıştır.

Osmanlıda meşverete önem verilmiş ilme ve akla dayalı idare sistemi esas alınmıştır.

15-17.yüzyıllarda Divan-ı Hümayunu önemli konularda karar alırken görmekteyiz.

Nizamul mülk’ün siyasetnamesinde de ülke idaresinde akıllı ve bilgili kişilere danışma önemli yer tutmaktadır. Nizamul mülke göre “bir kişinin tedbiri bir kişi’nin kuvvetine iki kişinin tedbiri iki kişinin kuvvetine eşittir.

Yine Yusuf Has Hacip ve Kutadgu Bilig ikisi de eserlerinde aklı ve bilgiyi esas almıştır.

Tarihin daha eskilerine bakarsak,Sebe kraliçesi Belkıs ve idaresini görmekteyiz; Yemende bulunan 1000 yıllık Himyeri Krallığının idaresini yönetmektedir Belkıs. Himyeri krallığı o zamanın en modern ülkesini ve hükümdarlığını temsil etmiştir. Belkıs 300 erkek ve 300 bayanı dünyanın her yerinden alarak özel yetiştirdiği bir ekip kurmuş. 313 kişilik bir Akiller Meclisi oluşturmuş. Ayrıca 30 erkek ve 30 kadın çok yetenekli akil bilirkişi heyeti ile ülkesinin önemli meselelerini istişare etmiş, Süleyman peygamberimiz ile görüşmeden önce bu heyetlerden son derece istifade ederek ülkesini; harap olmaktan, savaştan ve tahtını yıkılmaktan kurtarmıştır. İstişarenin faydasını hem kendisi görmüş, hem dünyaya göstermiştir.

Bugün baktığımızda İngiltere’de Lordlar Kamarası-Avam Kamarası ve dünyanın her yerindeki temsilcileri ile; bugün birçok kurumlarıyla Osmanlı devletini örnek alan ABD, senato ve temsilciler meclisi, eyalet meclisi ile idare edilmekte, temsilciler meclisi 435 üyesiyle, federal halkı temsil etmektedir.

Senatosu her ne kadar 6 yılda bir seçilse de senato’nun 1/3’ü 2 yılda bir yenilenmektedir. Bunun altında değişik lobi faaliyetleri-iktidarı etkilemekte. Üniversiteler-sosyal ağlar-istihbari bilgiler neticesinde çok güçlü bir şekilde ABD yönetimi yönlendirilmektedir.

Biz 72 milletten oluşan kökleri çok sağlam ve eskiye dayanan bir ülkeyiz. Parlamentosu ile diğer kurumlarımızla çok güzel uyum içinde çalışmaktayız. Yüksek istişare kurulu mevcut kurumlarımıza yeni bir canlılık, yeni bir anlayış yeni bir ufuk getireceğinden kesinlikle şüphemiz yoktur.

Özellikle bu kurulumuzda;

* Tüm milletimizi temsil edebilecek,

* Yaşlımızı, gencimizi hem de bizden sonraki yeni nesli kucaklayacak,

* Cinsiyet gözetmeksizin tüm toplumu içine alabilecek,

* Görüş farklılıklarını bir zenginlik olarak içinde bulunduran,

* Uyruğu ne olursa olsun devlet-vatan-millet-bayrak-altında kucaklaşabilen,

* Ülke meselesinde siyasi polemikten uzak kalabilen,

* Teknolojiyi ve bilimi takip edebilen,

Ve özellikle de;

Nefs tuzağına düşmeyen, keskin zekâlı, irade sahibi, ilim ve sanat sahibi, cehaletten uzak, aklının ve kalbinin sesini dinleyecek, dürüstlükten taviz vermeyen, hak ve adaletten ayrılmayan, rüşvet vb. yememiş ülkemizin güzel ve akil insanlarına çok iş düşmektedir.

Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize daha güzel bir Türkiye ve dünya bırakmak, İnsanlık tarihimize eskiden olduğu gibi yeni izler bırakmak ümidiyle

Selam ve dua ile

Fethullah FAKIOĞLU

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » »
Share
675 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

hasbahcegazetesi.com page title ... ... ... ... ... ...