logo

reklam

Gelir Dağılımı Sebep Sonuç İlişkisi

Gelir Dağılımı Sebep Sonuç İlişkisi

TÜİK gelir ve yaşam koşulları araştırması bize hem işaret hem ikaz edici olmakla sosyal yönden birçok sebep-sonuç ilişkisini de gözler önüne sermektedir.

-Yüzde-

Toplam gelirden aldıkları paylara göre gelir grupları
2006 2007 2008 2009 2010 2011
1.en yoksul %20 5,8 6,4 6,4 6,2 6,5 6,5
2. %20 10,5 10,9 10,9 10,7 11,1 11
3.%20 15,2 15,4 15,4 15,3 15,6 15,5
4.%20 22,1 21,8 22 21,9 21,9 21,9
5.%20 en zengin 46,5 45,5 45,3 46 44,9 45,2
Toplam 100 100 100 100 100 100
             
             

2016 yılı verilerine göre ise

Toplam gelirden aldıkları paylara göre gelir grupları

 

  2015 2016        
1.en yoksul %20 6,1 6,2        
2. %20 10,7 10,6        
3.%20 15,2 15        
4.%20 21,5 21,1        
5.%20 en zengin 46,5 47,2        
Toplam 100 100        

Tablodan da görüleceği gibi 2006 yılında en yoksul %20’nin aldığı pay %5,8 den %6,2 ye gelmiş sadece % 3’lük bir artış kaydetmiştir. Buna karşın %20’lik en zengin grup %46,5 tan %47,2’ye yani 0,7 daha fazla pay almıştır. Bu demek oluyor ki %20’lik zengin grup daha fazla pay almıştır.

Bilindiği gibi Temmuz 2017’de G-20 Zirvesi yapılmıştır. Bu zirvede sunumlarda gördüğümüz gibi dünyada dengesiz gelir dağılımı devam etmiştir.

G20’ye üye 19 ülkenin hepsinin milli geliri dünyada ilk 31’de yer alıyor. Dünya servet dağılımı USD cinsinden hesap edilmekte.

İsviçre merkezli Credit Suisse Yatırım Bankası Küresel Servet Raporuna göre; Dünya nüfusunun 0.7’sini oluşturan 34 milyon kişi 113 trilyon USD’lik servetle dünya servet varlığının %45,2’ine sahip, serveti 100.000-1.000.000 USD arası servete sahip 349 milyon kişinin toplam servet varlığı 98,5 trilyon USD. Bu grup Dünya nüfusunun %7,4’nü oluşturmakta Dünya servetinin ise % 39,4 ünü sahip durumdadır.

Aynı bankanın raporuna göre Dünya serveti 255 Trilyon USD, Türkiye’nin bu servet içindeki payı 1 Trilyon USD yani Dünya servetinin % 0,4 kadar. Ülkeler bazında Dünya servetinin %33,2’si ABD’ye ait, ABD’nin ülke serveti 84,7 Trilyon USD, Japonya’nın serveti %9,4 ve 24 Trilyon USD.

Neler yapılabilir;

1- Dünya servet dağılımı USD’nin kontrolünden kurtarılabilir, ülkelerin altın veya kıymetli madenlerine göre servet dağılımı çıkarılabilir.

2- İlk %20’lik en fakir grup Dünyada ve ülkemizde % olarak bir tık daha yükseltilebilir.

3- En yüksek %20’lik grubun dağılımdaki payı birkaç puan düşürülebilir.

4- Servet dağılımındaki adaletsizlikten dolayı olan göç olayları azaltılabilir.

5- Hem ülke servetinin hem kişisel servetin yükseltilmesi için herkeste bir farkındalık oluşturulabilir.

6- Yeni 11.kalkınma planı yapılırken sosyo ekonomik dengelerin alt gruplara daha fazla kayması sağlanabilir.

7- Herkes, başta kamu kurumları olmak üzere yeni plan döneminde kısır çekişmeleri bırakarak daha bilinçli gelir dağılımına katkı sağlayabilir.

Daha iyi bir servet dağılımı ve daha orantılı bir gelir dağılımı için temennilerimizle

Selam ve Dua ile
Fethullah Fakıoğlu

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
1175 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

hasbahcegazetesi.com page title ... ... ... ... ... ...