logo

reklam

Harama Dur De!

HARAMA DUR DE!

harama dur de

 

Haram kazanç; hile, düşmanlık ve kin demektir

Kumar, insana yaratıcısını unutturan, namaz kılmaktan alıkoyan, tembelliğe, atalete sürükleyen, çalışma gücünü yok edip insanlar arasına kin ve düşmanlık tohumlarını saçan haksız bir kazanç yoludur.

Yılbaşı Özenti ve İsraftır

Yılbaşı Toplumumuzda kültürel tahribata, kimlik bunalımına yol açtığı, yeni yetişen kuşakları kendi öz değerlerinden ve geleneklerinden koparıp Batı’nın önce hayat tarzına alıştır­dığı, sonra değer ve inanç esaslarına sıcak bakmaya ve giderek onları be­nim­semeye götürmektedir.

Şans Oyunları ve Milli Piyango Haram mı

Piyango Haramdır

İnsanlığın ve ahlakın başını büyük sıkıntılara sokan üç büyük bela vardır: Bunlar; içki, kumar, zina. Bu üçü de maddi hayatımızı sömüren ve manevi hayatımızı kemiren bizi bizden ayıran kıymetli vakitlerimizi heba eden baş düşmanlarımızdır.

Kumarla, mal telef olur. Vakti israfla heba olur. İradesi zayıf müminin bu yolda kazancı da haram olur.

Haram kazanç; hile, düşmanlık ve kin demektir. Evet kumar bir felaket tuzağıdır. Tutulanların kurtulması pek müşküldür. Mahvolan servetler, yıkılan yuvalar, boynu bükük kalan masum yavrular. Bu gibi bataklıklardan uzaklaşıp insana, insanca yaşamayı, ölmeyi öğreten İslam dini, içki ile kumarı, Hicri 3.yılında Maide Suresinin 90-91.Ayetleriyle kat’i surette yasaklamış ve haram kılmıştır.”Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikilitaşlar (putlar) ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Onlardan uzak durun ki, kurtuluşa eresiniz.”, “Şeytan, şarap ve kumar yolu ile aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak istiyor. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?” ayette kumar ve şarabın birlikte zikredilmesiyle, kumar, şarabın kardeşi ve arkadaşı olarak belirlenmiştir. İslam kumarı yasaklarken, götürdüğü sonucu hedef almıştır.

Diğer taraftan kumar, insana yaratıcısını unutturan, namaz kılmaktan alıkoyan, tembelliğe, atalete sürükleyen, çalışma gücünü yok edip insanlar arasına kin ve düşmanlık tohumlarını saçan haksız bir kazanç yoludur. Fert ve toplum hayatında unutulmaz ve onarılmaz yaralar açan oyunların her türlüsü İslam dininde haram kılınmıştır.

Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “İnsanın yararına olan, yalnızca kendi öz gayretinin sonucudur (Vennecmi Suresi:39.Ayet)”, “Başkalarının mallarını meşru (helal) olmayan yollarla almak ve yemek haramdır (En-Nisa Suresi 29.Ayet)” buyrulmaktadır.

Şans oyunlarında; milli piyango, spor toto, sayısal loto, at yarışları, kazı kazan ve iddia gibi şans oyunlarından, alın teri olmadan, kazanılan paraların insanın sağlığını olumsuz etkilediğini psikiyatri uzmanları söylemektedir. Bir emek karşılığında hak edilerek kazanılmamış paraların er veya geç sahibine hüsran ve felaket getireceği büyükler tarafından ifade edilmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara

Hasbahçe Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ayetullah Coşkun’un Diyanet İşleri Başkanlığına yönelttiği şans oyunları ile ilgili yazıya, 10.12.2015 tarihinde Başkanlık şu cevabı vermiştir:

Din İşleri Yüksek Kurulu Soru Cevaplandırma Platformu

Soru: Şans Oyunları ve Milli Piyango Haram mı? Devlet eliyle yapılması uygun mudur? Hepimizi vebal altında bırakır mı?

Cevap: Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların, geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile zararı daha da yaygın olmaktadır (İbn Nüceym, el-Bahru’r-raik, VIII, 554-555; İbn Kudame, el-Muğni, IV, 194). Bu tür oyunların hâsılatından bazı kuruluş ve hayır kurumlarının yararlanması, onları meşru hale getirmez ve haramlık hükmünü değiştirmez. Bu yollardan birisiyle elde edilen kazançlar, sevap beklenmeyerek yoksullara veya hayır kurumlarına verilmelidir. Zira Hz. Peygamber bu tür haram kazançların harcanmasının ve güya sadaka olarak verilmesinin mümkün olmayacağını haber vermiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 189). Piyango ve şans oyunlarının devlet eliyle gerçekleştirilmesinden dolayı insanların vebali söz konusu değildir. Ancak, kişiler bu şans oyunlarına iştirak ederlerse o zaman sorumlulukları söz konusu olur.

Sonuç olarak kumar ve şans oyunlarının taraflar arasında kin, nefret ve düşmanlığa yol açması kaçınılmazdır. Bununla beraber toplumsal yaralar doğuracağı facialar gün gibi açıktır.

Bütün bunları gören, bilen ve üzerinde fikir yorabilen kişilere Kur’an ifadesiye şöyle sormak gerekir:

“ARTIK (bunlardan) VAZGEÇTİNİZ DEĞİL Mİ ? ”

Kuresel Yozlasma

Kültürel Yozlaşma

Yılbaşı: 31 Aralık gününü, 1 Ocak’a bağlayan geceyi Hıristiyanlar güya Hz. İsa (a.s)’nın doğum gecesi olarak kutlarlar. Güya dedik, çünkü Hz. İsa (a.s)’nın 1 Ocak’ta doğup doğmadığı tam olarak bilinmemektedir.

yılbaşı küresel yozlaşma

Noel: İngilizce orijinali “christ’s mass” (İsa’nın âyini) olan christmass noelde Mesih’in doğum günü için yapılan âyin ve kutlamaları ifade eder. Eski İngilizce’de “christes maesse” olarak 1123’te ortaya çıkmış, 1568’den itibaren de christmas şeklinde kullanılmaya başlanmıştır.

noel kutlama kürsel yozlaşma

Hıristiyanlar, Noel adı altında eğlence, dans, içki, kumar, ağaçları süsleme, hindi kesme gibi çeşitli eğlencelerle bu geceyi kutlarlar.

İslam dininde Noel ve yılbaşı kutlamalarının hiçbir yeri ve izahı yoktur. Bu yılbaşını, biz Müslümanlar için bir takvim başlangıcı olmasından başka hiçbir özelliği yoktur. Böyle olduğu halde, dinimizde hiçbir yeri olmayan yılbaşı gecesini, bilinçli olsun veya olmasın dinden çıkmaya kadar varan yollarla, niçin ve nasıl kutlanır?

musluman noel kutlamaz

Hâlbuki Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerimde: 

Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki, kurtuluşa eresiniz. (Maide,90)

İçki ile kumarda Şeytan sırf aranıza düşmanlık ve kin düşürmeyi ve sizi Allah’ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoymayı ister, artık vazgeçiyorsunuz değil mi? (Maide, 91)

Sen onların dinlerine uymadıkça, Yahudi ve Hıristiyanlar senden kesinlikle hoşnut olacak değillerdir. De ki: “Şüphesiz doğru yol, Allah’ın (gösterdiği) yoludur.” Eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan, senin için Allah’tan ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı. (Bakara, 120)

Dinlerini bir oyun ve eğlence edinenleri ve dünya hayatı kendilerini mağrur kılanları bırak. Onunla (Kur’an’la) hatırlat ki, bir nefis, kendi kazandıklarıyla helake düşmesin; (böylesinin) Allah’tan başka ne bir velisi, ne bir şefaatçisi vardır; her türlü fidyeyi verse de kabul olunmaz. İşte onlar, kazandıkları nedeniyle helake uğrayanlardır; küfre saptıklarından dolayı onlar için çılgınca kaynar sular ve acıklı bir azab vardır. (En’am,70)

Ya da o ülkeler halkı, kuşluk vakti eğlenceye dalmışken, onlara zorlu-azabımızın gelmeyeceğinden güvende miydiler? (Araf, 98) buyurmadı mı?

Peygamberimiz (s.a.v)’de; “Bizden başkasına benzemeye çalışanlar, bizden değildir.” “Yahudi ve Hıristiyanlara benzemeyin. Kim bir millete benzemeye çalışırsa oda onlardan olur” buyurmadılar mı? 

Hal böyle iken hey benim Müslüman kardeşim! Kimin yılbaşını kutlayacaksın ve nasıl eğleneceksin!

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
1278 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

hasbahcegazetesi.com page title ... ... ... ... ... ...