logo

reklam

Kağıthane Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personel Alım İlanı

Kağıthane Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personel Alım İlanı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Kağıthane Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirlenen nitelikte, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan, Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar”a ilişkin Genelgesi ve 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde 2 adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ünvanlı personel alımı yapılacaktır.

İşin Adı : Sözleşmeli Personel Alımı
İşin Süresi : Belirsiz Süreli (2 ay deneme süreli)
Personel Ünvanı : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
Alınacak Personel Sayısı : 2 (iki)

1-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A-GENEL ŞARTLAR

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3-18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
4-Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış olmak ya da tecilli olmak,
5-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6-Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl ya da daha fazla süre ile hapis cezasına, ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
7-Adli ve idari soruşturma sonucunda işe alınmasında engel bir durumu bulunmamak.

B)ÖZEL ŞARTLAR

1-4 Yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarından; Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümleri mezunu olmak
2-İşe alım sürecinde ÖSYM tarafından yapılan ve geçerli olan 2013 veya 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS P3 türünde en az 60 puan almış olmak,
3-Sosyal İletişim becerisine sahip olmak,
4-Bilgisayar programlarını biliyor ve kullanabiliyor olmak, (Özellikle ofis programlarını iyi derecede kullanabilmek.)
5-Vakıf iş tanımındaki nitelikleri taşımak ve görevi aksatacak derecede engeli bulunmamak,
6-İlan tarihi itibari ile İstanbul İli Kağıthane İlçesinde son 6 aydır ikamet ediyor olmak.
7-B sınıfı ehliyet sahibi olmak
8- En az 3 yıl eş, sağlık, üst göreve atanma ve Mütevelli Heyetince kabul edilecek mazeret olmadığı takdirde Vakıfta çalışmayı taahhüt eder.

2-BAŞVURU VE İSTENECEK BELGELER

A)BAŞVURU

1-Adaylar, ön başvurularını 29/09/2014– 14/10/2014 (mesai saati bitimi) tarihleri arasında Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün WEB sayfasındaki SYDV Personel Alım İlanları Bölümünden (www.sosyalyardımlar.gov.tr), Online olarak yapacaklardır.
2-Online başvuru yapan adaylar, Başvuru için istenen belgeler bölümündeki belgeleri de eklemek suretiyle 15.10.2014 günü saat 17.00’ye kadar aşağıda adresi yazılı Kağıthane İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bizzat teslim edeceklerdir.
ADRES: Çağlayan Mahallesi Cendere Caddesi No: 8/B Kağıthane – İSTANBUL
3-Kağıthane Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünde görevli personel adayların ilanda belirtilen niteliklere uygunluğunu ve belgelerin geçerliliğini kontrol ederek, şartlara uyan ve belgeleri tam olarak teslim eden adaylara “Evrak Alındı Belgesi” verecek ve başvurunun tamamlanmasını sağlayacaktır. Genel ve Özel Şartlara uymayan, belge teslim etmeyen ve sadece online olarak ön başvuruda bulunanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

B)İSTENİLECEK BELGELER

1-T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2-Diploma ve Mezuniyet Belgesi fotokopisi
3-KPSS P3 sınav sonuç belgesi bilgisayar çıktısı
4-İkametgah belgesi
5-MEB onaylı Bilgisayar Sertifikası ve okulda bilgisayar dersleri aldığına dair transkript fotokopisi
6- Erkek adaylar için askerliğini yaptığına veya tecilli olduğuna dair belge
7- Sürücü Belgesi fotokopisi (B Sınıfı)
Gerektiği taktirde, bu belgelerin asıllarının ibrazı Vakıf tarafından istenebilecektir.

3-MÜLAKAAT SÜRECİ

1-Başvuruları kabul edilen adaylar Kağıthane Kaymakamlığı WEB Sitesi (www.kagithane.gov.tr) ilan edilecek ve çağırılacak adayların bildirdikleri cep telefonları veya e-mail adreslerine gönderilecek mesajla duyurulacaktır.

4-DEĞERLENDİRME , SONUÇLARIN DUYURULMASI VE SÖZLEŞME

Mülakaat Heyetinin yapacağı değerlendirme sonrası Vakıf Mütevelli Heyetinde alınacak karar sonrasında kazanan adaylar açıklanacak ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün onayı sonrasında kazananlarla iş sözleşmesi imzalanacaktır. 2 aylık Deneme Süresinde memnun kalınan personel görevine devam edecek, memnuniyetsizlik durumunda sözleşme feshedilecektir.

İlgililere ilanen duyurulur.
A.Akın VARICIER
Kağıthane Kaymakamı
S.Y.D. Vakfı Başkanı

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » »
Share
2470 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

hasbahcegazetesi.com page title ... ... ... ... ... ...