logo

reklam

Korkut: Asıl Mesele Kardeşliği Sağlamak

Korkut: Asıl Mesele Kardeşliği Sağlamak

 huseyin korkut

Katsayı mağduriyeti, başörtüsü yasağı, ortaokulların yeniden açılması gibi problemlerle mücadele eden, ÖNDER İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği Genel Başkanı Hüseyin Korkut ile Eğitimi, İmam Hatip Liselerini ve Projelerini konuştuk…

Başlamadan önce kendinizi okuyucularımıza tanıtır mısınız?

İsmim Hüseyin Korkut. 1985 İstanbul İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Yirmi yılı aşkın bir süredir ÖNDER İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği’nde yönetimde yer almaktayım. 2009 yılından beridir de derneğin Genel Başkan’lığını yürütmekteyim.

ÖNDER ve amaçları hakkında bize bilgi verebilir misiniz?

ÖNDER, İmam Hatip Okulları mezunları ve mensuplarının, toplumsal hayatta itibarlı fertler olarak yer almasını amaçlamaktadır. Türkiye’nin birliği, beraberliği ve kalkınması için ideal birliği oluşturmayı hedefleyen ÖNDER, Türkiye’nin beşeri sermayesinin gelişmesi için tasarlanan eğitim politika ve stratejilerinde paydaş olmayı, Türkiye ve uluslararası arenada mümkün olan en üst düzeyde İmam-Hatip camiasını temsil etmeyi ve her platformda onun savunucusu olmayı; mezun ve mensupların bireysel, sosyal, akademik ve mesleki gelişimlerine en iyi biçimde hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

ÖNDER olarak bu güne değin ne gibi faaliyetlere imza attınız?

ÖNDER bu zaman kadar İmam Hatip okullarının hak savunuculuğunu üstlenmiş bir kurumdu. Katsayı mağduriyeti, başörtüsü yasağı, ortaokulların yeniden açılması gibi problemlerle mücadele eden ÖNDER, çözülen bu sıkıntılar sonucunda eğitim stratejilerine katkı sağlamayı ve İmam Hatip öğrencisinin eğitim kalitesini arttırmayı, mezunlarının sosyal, bireysel ve akademik hayattaki başarısına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda Öğrenci Destek ve Gelişim Programı başlatılmış, ÖNDER Akademi hizmete açılmıştır. Yapılan eğitim kamplarının yanında Türkiye’nin dört bir tarafından gelen binlerce çocuğun birbiri ile kaynaşması, birlik ve beraberlik duygusunu tatmalarını sağlanmak için “Kardeşim Dedim” kampları düzenlenmektedir.

ÖNDER’in şu anda yapmakta olduğu işlerden biraz bahseder misiniz?

önder logoAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı gibi devlet kurumları ve sosyal paydaşlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz projeler ile sosyal hayatta gençliği, çevresindeki insanların yardımına koşan, eksiklerin ve problemlerin farkında olan ve çözümler üreten bireyler olarak yetişmelerine yardım etmeyi hedefliyoruz.

ÖNDER, şu sıralar toplum içerisinde dezavantajlı olan gruplar ile İmam Hatip gençliğini kardeş kılmak, İmam Hatipli gençlerin sosyal farkındalığını yükseltmek amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda Çocuk Esirgeme Kurumlarında kalan, ekseriyetle yetim çocukları, İmam Hatipli “abla/ağabey”ler ile eşleştirerek vakit geçirmelerini sağlamak, öksüz ve yetim çocuklara yalnız olmadıklarını hissettirmek, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygusunu arttırmak sebebiyle “Onun Kimsesi Benim” projesini hayata geçirmiş bulunmaktayız. Bu proje ile birlikte toplum kaynaşmasının, gelecek nesillerde en üst düzeyde sağlanacağını ummaktayız.

Bunun yanı sıra İmam Hatip Okullarında eğitim seviyesinin arttırılması ile ilgili çalışmalar da yürütmekteyiz. Bunun için kitap okuma alışkanlığı edindirme ve geliştirmek ile ilgili birbirini tamamlayan projeler üretmekteyiz. Tavsiye kitap listelerinden oluşan 99 Kitap Projesi ve İmam Hatip Okullarına zengin kütüphaneler kurmayı hedeflediğimiz (tam ismi Zengin ve Zevkli olan) Z-Kütüphane Projemiz bunlara örnek olarak gösterilebilir. Nihayete erdirerek kamuoyunun ilgisine açtığımız 99 Kitap Projesinde yer alan kitapların tüm Türkiye’deki İmam Hatiplerde kurulacak olan Z-Kütüphanelere temin edilmesini amaçlıyoruz. Bu gibi projeler ile öğrencilerin donanımlarını arttırmayı ve ilgi alanlarını genişletmeyi hedefliyoruz.

ÖNDER eğitim, kültürel, sanatsal faaliyetlerin yanında sportif faaliyetlerde de etkin durumdadır. İmam Hatip öğrencilerinin aktif olarak spor yapmalarına katkı sağlayan ÖNDER, Öncü Spor’un organizasyonlarında turnuvalar, spor akademilerine hazırlık, spor oyunları, izcilik faaliyetleri de yürütmektedir.

Yurt dışında eğitim konusunda rehberlik ve danışmanlık hizmetleri de veren ÖNDER, Viyana’daki ayağımız Wonder ile birlikte lisans ve lisansüstü çalışmalar yapmak isteyen İmam Hatip mezunlarına her türlü fiili desteği sağlamaya çalışmaktadır.

ÖNDER tüm bu faaliyet alanlarının dışında teşkilatlanma çalışmaları yürütmekte ve toplumsal olgular üzerine de çalışmalar yürütmektedir.

önder başkanı huseyin korkutÖNDER İmam Hatipler ile ilgili yapacağı projelere ne şekillerde karar verir?

Yapılan İmam Hatipler Kurultayı ve koordinasyon toplantıları ile İmam Hatip okullarının talepleri, eksikleri belirlenmekte ve gelecek faaliyetlerimiz bu talepler doğrultusunda şekil almaktadır.

ÖNDER tüm Türkiye sathında oluşturduğu 21 koordinasyon bölgesi ve 300’ün üzerinde mezun derneği ile düzenli olarak toplantılar gerçekleştirmekte, öneri, ihtiyaç ve problemlere göre bölge öznelinde çözümler üretmekte, rotasını buna göre belirlemektedir.

Bunun yanı sıra ÖNDER, 5’li koordinasyon olarak birlikte çalışan İmam Hatiplerin çatı kuruluşu da sayılan İlim Yayma Cemiyeti, İlim Yayma Vakfı, TÜRGEV ve Ensar Vakfı ve bu kurumlar dışında sosyal projelere imza atan pek çok sivil toplum kuruluşlarıyla projeler üretmekte, paneller, oturumlar ve araştırma çalışmalarının ışığında hizmet üretmektedir.

İmam Hatip liselerinin eğitim sistemindeki yeri ve önemi hakkında ne düşünüyorsunuz?

İmam Hatip okulları eğitim sitemimiz içerisinde büyük bir önem arz etmektedir. Zira %99’ı Müslüman olan bir ülkede, pozitif bilimlerin yanında İslam’ı hakkıyla öğreten bu eğitim kurumlarının yokluğu, ülkede büyük bir eksiklik yaratabilir. Bunun örnekleri geçmişimizden verilebilir.

İmam Hatip okulları tarihine bakıldığında her zaman halkın talepleri doğrultusunda gelişim yaşamış, sivil destekle ayakta kalmış kurumlardır. Bu bakış açısı düşünüldüğünde eğitim sistemi içerisinde İmam Hatiplerin var olmaması söz konusu bile edilemez.

ÖNDER Derneği birkaç yıldır kutlu doğum etkinliği vesilesiyle imam hatip öğrencilerini bir araya toplayan bir program tertip ediyor, bu programların ne gibi faydaları oluyor ve geri dönüşleri oluyor mu?

ÖNDER için önemli olan, İmam-Hatip mezun ve mensupların bir araya gelmesi, manevi birliği tatmaları ve bu hazzı sonuna kadar yaşamaları. Her yıl belli bir tema ile yapılan Kutlu doğum programlarında biz, bu tip etkinlikleri salon programının dışına çıkararak belli manevi değerleri bir gün hatırlanan olgular olmaktan öteye taşımayı hedefliyoruz.

Geçtiğimiz sene seçilen “Edeb” teması ile birlikte İmam Hatip Okullarında bilinç konferansları verildi, binlerce Edeb Kitapçığı öğrencilere ve halka dağıtıldı, Edeb elçileri seçilerek farkındalık sağlanmaya çalışıldı.

Bu yıl Kutlu Doğum için seçilen “Kardeşlik” teması çerçevesinde ise saha çalışmaları yapılmaktadır. Seçilen etkin meydanlarda kurulacak stantlar ile birlikte, temamız çerçevesinde Efendimizin anlaşılması, topluma anlatılması hedeflenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda kitapçık ve broşürler stantlarda dağıtılacak, görevli arkadaşlar gelen talepleri ve soruları yanıtlamaya çalışacaklar.

Her yıl gerçekleştirdiğimiz bu tür faaliyetlerimizin sonrasında çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Seçilen temalar etrafında şekillenen programlar vasıtasıyla bir farkındalık oluşuyor. Bu durum da ÖNDER’in çalışmalarına ivme kazandırıyor.

ÖNDER’in henüz gerçekleştiremediği ama yapmak istediği ne gibi projeleri vardır?

Biz mezun ve mensuplarımızdan gelen taleplere göre şekillenen, bu talepler doğrultusunda yol haritamızı belirleyen bir derneğiz. Gelen talepler kapsamında bir vizyon çalışması gerçekleştirdik. Bu çerçevede 2015 yılına kadar; suffa noktaları, öğrenci evleri kurmayı, hamilik okulu, gençlik araştırma ve geliştirme merkezi açmayı, gençlik liderleri, proje yöneticileri, genç sporcular ve sanatkarlar yetiştirmeyi ve daha pek çok projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. ÖNDER bu anlamda gelen her desteğe ve fikre açık durumda.

önder başkanı hüseyin korkutGeçmişten günümüze imam hatipleri nasıl değerlendiriyorsunuz. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

İmam Hatip okulları ilk kuruldukları günden beri gerek Türkiye, gerek uluslararası arenada insanlara İslam’ın ışığı ile hizmet etmeyi amaçlayan gençler yetiştirmeyi hedeflemiştir. Milli ve manevi duyguları yüksek nesillerin yetiştiği İmam Hatip Okulları, katsayı mağduriyetinin, çağdışı başörtüsü yasağının kaldırıldığı bu dönemde, insani kalkınma vizyonu doğrultusundaki hedeflerini gerçekleştirmede önemli bir yere sahip olacaktır. Bu amaçla toplumda her zaman önemli bir yere sahip olan İmam Hatip Okulları’nın ve camianın isteklerine cevap vermeyi hedef edinen çatı kuruluş ÖNDER’in üzerine büyük görevler düşmektedir.

Sizi örnek alan gençlerimize tavsiyeleriniz nelerdir?

İmam Hatip öğrencilerine önerim, okul derslerinin yanına onların şahsına artı kazandıracak olan faaliyetlere de zaman ayırmalarıdır. Kendi potansiyellerinin farkına varıp ders saatleri dışında katılacakları sanatsal, sportif ve sosyal faaliyetler onları gelecekte hep bir adım önde tutacaktır. Gençler yeteneklerinin farkına varıp bu yetenekler üzerine gittiklerinde, onları geliştirmek istediklerinde ise biz ÖNDER olarak her zaman hazır olacağız.

Bize bu fırsatı verdiğiniz için şahsınıza ve Hasbahçe Gazetesine teşekkür ederiz.

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
2138 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

hasbahcegazetesi.com page title ... ... ... ... ... ...