logo

reklam

Osmanlı’da Ecnebi Postaları

Osmanlı’da Ecnebi Postaları

Osmanlı’da Ecnebi Postaları

Pasarofça Antlaşması’ndan sonraki 1721 tarihinden beri İstanbul da bulunan Avusturya Sefareti ile Viyana arasındaki posta sirkülâsyonundan sonra Rusya sefareti ile Sen Petresburg arasındaki posta tesis olunmuştu.

Yeniçerilerin gözetimi altındaki posta tatarları Osmanlı sınırları içinde seyahat ederlerdi. İstanbul’da ikame eden Alman, İngiliz tacirler bu postanelerden yararlanmaya başladılar. Mamafih peşi sıra 1812 tarihinde Fransa, 1832 tarihinde Büyük Britanya, 1834 tarihinde Yunanistan, 1870 tarihinde Almanya ve Mısır hıdivliği, 1873 tarihinde İtalya ile Osmanlı Devleti arasında muntazam postalar tesis edildi.

Osmanlı’da Postaları

Ecnebi Hükümetleri postalarının işlemleri fazlasıyla genişlemiş idi ki; Osmanlı Hükümetine de yaklaşık 12 milyon 500 bin Frank kadar bir zarara sebep oluyordu. Lakin Osmanlı postalarında yapılan ıslahatlara nazaran, ecnebi postanelerinin gereksizliği ispatlanmışlığına rağmen, ecnebi devletler postanelerini kapatmak istemiyorlardı. Buna karşılık Osmanlı Posta İdaresi ecnebi postalarıyla rekabet etmek üzere posta işlerinde mütehassıs olan İngiliz Mr. F.G. Skudanmur hükümet hizmetine alınarak 1880 tarihinde bu zatın idarisi altında, İstanbul’da milletler arasında posta muameleleriyle çalışmak üzere bir posta şubesi açtı. Bütün bu çalışmalar, birçok mektupları ecnebi postanelerinin kendilerine çekmelerine mani olamadı. Bundan sonra Osmanlı memleketinde 37 Avusturya, 24 Fransız, 20 Rus, 8 Alman, 9 İtalyan, 5 İngiliz olmak üzere 103 ecnebi postanesi vücuda gelmiştir. Başlıcaları İstanbul’un ticaret yeri Galata’da açılmıştır. Beyoğlu’nda da ecnebi postaneleri yoğunlukta idi…

1914 Ağustos’u, Umumi Avrupa Harbiyle, Osmanlı Devleti umumi seferberlik ilan ederek, asırlardan beri Türklerin ilerlemesine, yükselmesine mani ve devletin içişlerine Avrupalıların karışmalarına birer vesile teşkil eden ecnebi imtiyazlarının lağvı hükümetçe kararlaştırılmıştı. Bundan sonra eski antlaşmaların, onlardan evvel ve onlardan mütevellit bütün imtiyazların, hakların 1 Teşrinievvel 1914 tarihinden itibaren fesh olunduğu İstanbul’daki tüm ecnebi devletlere birer nota ile tebliğ olunmuştur. Mamafih Osmanlı Memleketlerindeki tüm ecnebi postaneleri kapatılmıştır.

Volkan Yaşar Berber

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
1177 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

hasbahcegazetesi.com page title ... ... ... ... ... ...