logo

reklam

Ülke Ekonomisine Katma Değer Katıyoruz

Ülke Ekonomisine Katma Değer Katıyoruzİstanbul Vali Hayri Kozakçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdurrahman Karakum ile eğitimi ve projelerini konuştuk…

Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

1965 Sivas Koyulhisar doğumluyum. İlkokulu Kağıthane Şair Yahya Kemal ilkokulunda, orta ve liseyi Kağıthane İmam Hatip Lisesinde tamamladım. İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu’ndan mezun oldum. Nişantaşı Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları üzerine yüksek lisans yaptım. 1999 yılından itibaren müdür olarak M.E.B.’de görev yapmaktayım.

İstanbul Vali Hayri Kozakçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hakkında bilgi verir misiniz?

Okulumuz Vali Hayri Kozakçıoğlu Ticaret Meslek Lisesi adı altında Kağıthane Hamidiye Mahallesi, Arife Sokak No: 2 adresinde, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak eğitim ve öğretim hizmeti vermektedir.

Okulumuz 1994-1995 Eğitim ve Öğretim yılında Hasdal İlköğretim Okulu’nun 4. katında Ticaret Meslek Lisesi olarak eğitim öğretim hayatına başlamıştır. 1995-1996 Eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısında bugünkü binasına taşınmıştır. Dönemin İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu’nun okulun açılmasındaki katkılarından dolayı okula ismi verilmiştir.

Okulumuzda şu anda “Muhasebe ve Finansman”, “Pazarlama ve Perakendecilik”, “Büro Yönetimi ve Sekreterlik”, “Halkla ilişkiler” ve “Adalet” alan müfredatı da uygulanmaktadır.

Okulumuz, ticari hayatın ihtiyaç duyduğu nitelikli ara muhasebe elemanı yetiştirmekte ve üniversitelere öğrenci hazırlamaktadır. Okulumuzdaki bir, ikinci ve üçüncü sınıflarda okumakta olan öğrenciler örgün eğitime devam ederken, dördüncü sınıfta okuyan öğrenciler, haftanın iki günü okuldaki örgün eğitime katılarak derslere devam ederler, diğer üç gün ise meslekleri ile ilgili alanlarda faaliyette bulunan işletmelerde mesleki uygulama eğitimine devam ederek stajlarını tamamlamaktadırlar.           

Okulumuzda çok amaçlı bir salon, bir kantin, bir satranç odası, bir öğretmen odası, bir beden eğitimi odası, bir yazı işleri bürosu, bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik servis bürosu gibi idari birimler bulunmaktadır. Dört adet bilgisayar laboratuarımız, bir adet adalet alanı salonu, bir adet Halkla ilişkiler laboratuarı, bir adet sunum odası, bir kütüphane ve yirmi iki sınıf bulunmaktadır. Okulumuzda ayrıca tam gün tam yıl eğitim kapsamında Mesleki açık öğretim lisesi öğrencilerine yüz yüze eğitim verilmektedir.

Kurumun Yapısı:
Okulumuzda 800 öğrenicimiz vardır. Okulumuzun 7252 metrekare kullanım alanı vardır. Okul içinde olumlu ve etkili bir kurum kültürü vardır.

Yatay ve dikey iletişim sağlıklıdır. Okulda karar alma süreçlerine herkesin katılımı sağlanır. Okulda veli, çevre, okul işbirliği üst düzeydedir. Bakanlığımızın eğitim politikaları benimsenir ve okula hemen aktarılır.

İstanbul Vali Hayri Kozakçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin misyon ve vizyonu nedir?

Misyonumuz, Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda, alanında meydana gelen yenilikleri takip ederek gençlerimizi, yapıcı, yaratıcı ve seçkin bireyler olarak yetiştirerek ülkemizin kalkınmasında tarihi ve kültürel değerlerimizi tanıtarak ülke ekonomisine katkı yarışında en önde olmayı başarmaktır. Vizyonumuz, eğitim sosyal çevresinde, kendisini farklı ve başarılı bir biçimde kanıtlamış olarak, 21.Yüzyılın gerektirdiği bilgi ve teknolojiyi etkili ve doğru kullanabilen “Ülke Ekonomisine Katma Değer” oluşturmak yoluyla bölgesinin seçkin bir kurumu olmayı başarmaktır.

Okulunuzda ne gibi projeler yapmaktasınız?

Geçmiş yıllarda ulusal ve uluslararası projelerde istenilen seviyede katılım sağlanamamıştır. 2016-2017 Eğitim ve öğretim yılında Ulusal Ajans kapsamında “Avrupa’da Staj , “Türkiye’de İstihdam” adında okulumuzun Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri, Pazarlama ve Perakende ile Muhasebe Finansman Alanlarını kapsayan 3 ayaklı proje planlamaktayız. İnşallah bu projeler başlangıç olur ve devamı gelir. Bu projelerin öğrencilerimizin mesleki eğitimlerine faydalı olacağına inanıyorum.

Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için neler yapmaktasınız?

Öncelikli olarak öğrencilerimize yükseköğrenimin önemini anlatarak, öğrencilerimizin yükseköğrenime yönlendirilmeleri konusunda, YGS ve LYS’de başarılı olmalarını sağlamak amacıyla 9. sınıftan başlamak üzere rehberlik faaliyetleri yapmaktayız. Öğrencilerimizin hedeflerini tespit etmelerinin önemi vurgulamaya çalışıyoruz. Bir insanın başarılı olabilmesi için önce hedef belirlemesi, buna inanması ve hedefe varmak için ne yapılması gerekiyorsa yapması gerekmektedir. Hedefin tespit edilmesini ona uygun hazırlıkların yapılmasında bir planın çıkarılmasını kolaylaştırır. Hedef belli olmazsa plan çıkarma ve plana uygun çalışma yapma da mümkün değildir.

Yine öğrencilerimizin son sınıfta staj yapıyor olmaları, okul ile birlikte üniversite sınavlarına hazırlanıyor olmaları münasebetiyle üzerlerinde yoğun bir baskı oluşmaktadır. Bu baskının azaltılmasında sınav kaygısını azaltmaya yönelik seminerler düzenlemekteyiz.  Yine okul rehber öğretmenimiz tarafından öğrencilere planlı ve verimli ders çalışma yöntemleri konusunda seminerler düzenlemekteyiz.

Öğrencilerimizin kampüs havasını solumaları için Üniversite Ziyaretleri, Üniversite Program tanıtımları, Üniversite Kariyer günleri planlamaktayız.

Son sınıf öğrencilerimize Sınav Sistemi Tanıtım Seminerleri düzenlenmekteyiz. Belli aralıklarla deneme sınavları tertip etmekteyiz. Üniversitelerden kendi alanlarında uzmanlaşmış kişileri okulumuza davet ederek öğrencilerimizle buluşmalarını sağlıyoruz. Hafta sonu veya hafta içi öğrencilerin talepleri doğrultusunda Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında YGS-LYS için hazırlık kursları düzenlemekteyiz.

Son sınıf öğrencilerimizin YGS-LYS başvuru ve tercih işlemleri yapmakta onlara YGS ve LYS hazırlık danışmanlığı ile sınav sonrasında tercih danışmanlığı yapmaktayız.

Öğrenciler sizin için neyi ifade ediyor?

Öğrenciler benim için geleceği ifade etmektedir. Onları hem akademik hem de manevi değerler bakımından geleceğe hazırlamalıyız.

Sizce başarının anahtarı nedir?

Başarının anahtarı kişiden kişiye değişebilir. Bir başarısızlığın nedenleri incelenecek olursa, dış engellerden çok insanın kendine karşı duyduğu güvensizliğin büyük payı olduğu görülür, öyleyse, başarının anahtarını kendine güven olarak alabiliriz. İnsan kendisine güvenebildiği, inanabildiği ölçüde önemli işler yapabilen, başarılara ulaşabilen bir varlıktır.

Ancak kendine güven tek başına insanları başarıya götürmez. Tabii kendine güvenin yanında, başarılı olmanın yolu sabırla çalışmaktan geçer. Kişilerin hedeflerinin olması gerekir. Rotasız gemiye hiçbir rüzgâr yardım etmez sözünü unutmamamız gerekir. Özellikle öğrencilerin kendilerini bilerek çalışması ve bol bol tekrar yapması gerekmektedir. Hiç kimse çalışmadan başarıyı elde edemez. Kişinin en basit bir işi hak edebilmek için bile çok çalışması gerekir. Çalışan insan her alanda başarılı olur. Çalışan insanın emeği zayi olmaz. Çalışan bir şekilde karşılığını bulur. Kişilerin ileride iyi bir meslek sahibi olabilmeleri için her gün çalışmaları ve hedeflerine ulaşmak için çaba sarf etmeleri gerekmektedir.Okula ilk müdür olduğunuzda eksiklikleri nelerdi? O zamandan bu zamana neler gerçekleştirdiniz?

Makam mevkiler gelip geçicidir. Önemli olan geleceğimiz olan gençlerin Türk Milli Eğitiminin amaçlarına göre yetiştirmektir. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak biz çağın gerektirdiği şekilde teknoloji ve fiziki imkânlara sahip olup bunları kullanıp, kendi okulumuzdaki alanlarımızda daha iyi yetişip daha iyi yerlere gelebilmek, milli gelire katkı ve katma değer sağlamak için çok çalışmak zorundayız. Bunu yapabilmek için de gerek fiziki ve insani gerekse teknolojik ekipmanlara ihtiyaç duymaktayız. Okula geldiğimde okulda eksiklikler vardı. Benden sonra da eksiklikler olacaktır. Bu eksiklikleri Toplam Kalite Yönetimi içerisinde Okul Gelişim Yönetim Ekibiyle tespit etmek. Bu eksiklikleri takım ruhu içerisinde idareci, öğretmen, öğrenci, veli ve diğer paydaşlar ile gidermek gerekmektedir. Okula geldiğimde yetersiz olduğunu gördüğüm arşiv odalarını yeniledik. Daha sonra öğretmenlerimizin hakettikleri, daha rahat hareket edebilecekleri geniş konforlu bir öğretmenler odası tefriş ettik. Mesleki açından çok önemli bir yere sahip olan bilgisayar laboratuvarı sayısını artırarak bu laboratuvar içerisinde bulunan bilgisayarları yeniledik. Sınıflarda kullandığımız sıraların bakımlarını düzenli olarak yaptık. Daha yeni ve kullanışlı sıralar ve sandalyeler aldık. Okulumuz çok amaçlı salonunu Kağıthane Belediyesi ile işbirliği sonucunda yeniledik. Okulun etrafında bulunan, güvenlik tedbirleri açısından önemli olana demir korumalıkları yeniledik. Okul kantinin okulun dışına taşıdık. Okulun mescidini yaptık. Okulda atıl duran bölümleri kullanışlı hale getirdik. Örneğin zemin katta bulanan merdiven altlarını hizmetli odası ve danışma olarak düzenledik. Koridorlardaki pano sayıları artırdık. Okulun güvenlik kamera sistemini yeniledik. Yine okul girişine turnike sistemini kurma aşamasındayız. Bu sayede hem güvenlik tedbirlerini artırmış olacak hem de devamsızlıklar konusunda velilerin zamanında bilgilendirilmesi sağlanmış olacaktır.  Eksikleri tespit edip elimizden geldiğince öğretmen, öğrenci ve velilerimize dahi iyi hizmet sunabilmek ve onların mutluluğunu sağlamak için çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Son olarak neler söylemek istersiniz?

Bize zaman ayırıp röportaj yaptığınız için size ve Hasbahçe Gazetesi ekibine teşekkür ediyor, başarılarınızın daim olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Herkese sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum.

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
3043 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

hasbahcegazetesi.com page title ... ... ... ... ... ...