maltepe escort alanya escort
Alanya escort

logo

reklam

ÜLKE OLARAK ACİL STRATEJİK KARARLAR ALMALIYIZ!

ÜLKE OLARAK ACİL STRATEJİK KARARLAR ALMALIYIZ!

Osmanlının kurucusu Osman Gazi’nin rüyasında çınarın doğuşunu görmesi ve Şeyh Edebali’nin açıklamasıyla çınar dikilmesi simgesel olmuş ve zamanımıza kadar da gelmiştir. Kökümüz çınar gibi sağlamdır. Fethin üçlemesi “çınar-çeşme-cami” olarak da devam etmiştir.

Tarihimiz ve köklerimiz; Osmanlı’ya, Selçuklu’ya, Oğuzlar’a, Altaylar’a, Türk Hun İmparatorluğuna hatta M.Ö. 2000-3000 öncesine kadar devam etmektedir.

Çok şükür şu aylarda sağlık sınavından başarı ile geçmiş ve geçmekteyiz. Ülke olarak bugünlerde stratejik konularda yeni kararlar almak ve uygulamak zorundayız;

1-Politika

2-Ekonomi

3-Sosyal gelişmeler

4-Sağlık ve önlemler

5-Güvenlik

6-Strateji geliştirme

7-Tarımsal reformlar ve projeler

8-Teknoloji geliştirme ve yapısal değişiklikler

Bu konularla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu;

1-Gıda arz güvenliği

2-Biyogüvenlik

3-Siber güvenlik ve iletişim alt yapısı

4-İlaç-aşı ve gerekli teknolojilerin geliştirilmesi konusunda komisyonlar kurarak çalışmalara başlamıştır.

Gelişmeler takdire şayandır fakat bunun yanında daha yapılması gerekenler vardır;

1- Politik olarak; Uluslararası değişimin bizim ülkemiz açısından ele alınarak mevcut ve gelecekteki politikaların analizinin ve planlamasının yapılması gerekir. ABD’nin dünya hegemonyasının yıkıldığı birçok uluslararası (BM gibi) sorgulandığı bir dönemde stratejinin en net ve sade bir şekilde yeniden oluşturulmasında fayda vardır.

2- Ekonomi ve stratejisi; Dünyada üretim ekonomisinden “bilgi ekonomisine” geçilmiştir.

Üretim ekonomisinde arz ve talebe göre büyük şirketlerin (ÇUŞ) harcat ve sat ile uzun soluklu teknolojileri yerine, bilgi ekonomisinin icatçı-yenilikçi-girişimciliği. Üretim ekonomisinin “büyük küçüğü yer, bitirir” yerine bilgi ekonomisinin “hızlının yavaşı alt ettiği” ve artık ekonominin kaynağını faiz-rant-sermaye vb. yerine “İnsan”dan aldığı bir ekonomiye geçilmiştir.

3- Sosyal gelişmeler; İnsanların ortalama gelir düzeyi-yaşam süresi-sosyal hak ve özgürlükler-güven ön plana çıkmakta ve gelişmektedir. Sosyal devlet politikaları daha ön plana çıkacaktır. “İnsan”a değer veren sosyal ve düşünsel sistemler önem kazanacaktır.

4- Sağlık ve önlemler; bu konuda ülkemiz 1.sınıf ülkeleri dahi geride bırakma eğilimindedir. Materyalist felsefeden kaynaklanan sağlık sistemleri bu süreçte çökmüştür. Bu nedenle koruyucu sağlık-aşı vb. çalışmalarla 21. yy.’a uygun gelişmelere adayız.

5- Güvenlik; Bu konuda enerji güvenliği ile ilgili güzel çalışmalar var;

– Siber güvenlik le ilgili genç bir nüfusa sahibiz. Her alanda 1 milyon genç istihdamı sağlanabilir, gençlere yeni fırsatlar doğabilir.

– Sosyal güvenlik konusunda ise 2000 yılı sayımında 5-29 yaş arası genç nüfus genel nüfusun %50’si durumunda iken OECD ülkelerinde bu oran %35 civarındaydı. Gençlere dönük; sorun odaklı yerine fırsat odaklı, gençlerin toplumsal olaylara katılımının sağlanması, gençlerin bilgi-beceri ve tecrübelerinin geliştirilmesi, gençlerin etkinlik araştırması yapılması ve açıklık, katılımcılık, sorumluluk, etkinlik, uyumluluk derecelerinin artırılması gerekir.

6- Strateji geliştirme; Thomas L. Friedman’ın dediği gibi “Dünya eşit olmayan bir kâr dağılımı, küresel entegrasyon ve networklar tarafından yönetilmektedir.” Bu zamanda hızla bizim kendi düşünce kuruluşlarımız, STK’larımız, araştırma şirketlerimiz artırılarak yeni stratejiler sunmak ve geliştirmekle yönetime destek olmalarının sağlanması gerekir.

Kısa ve uzun 1000 yıllık plan ve stratejilerimizin olması gerekir.

7- Tarımsal reformlar ve projeleri; Tarımsal girdilerimiz ulusal girdilerimizin % 15’i kadardır. Tarımsal alanda bir sürü kanunlar ve komisyonlarımız mevcuttur fakat son dünya düzeni bize göstermiştir ki; bu sahada daha ciddi reformlara ihtiyaç vardır.

* Tarımsal alanların tüm açıklığıyla toplumun kullanımına açık hale getirilmesi,

* Mevcut üreticilerin desteklenerek yeni fırsatlar sunulması,

* Toplumun bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının hızla yapılması, her il ve ilçede gıda–tarım ofislerinin daha aktif ve becerikli kullanımı.

* Ülkemizin tarım topraklarının temiz toprak, temiz teknoloji ve temiz tarıma uygun hale getirilmesi. GDO’lu ürünlerden en kısa zamanda kurtulmak gerekir.

* Uluslararası alınan kararlara göre “gerekli tarım“ yerine “ülkemize yeterli ve sağlıklı tarım” projesine geçilmesi.

* Ülke çapında arazi kullanım planlarının yapılması,

* Ata tohumlarının Bio Genetik olarak korunması,

* Üretici-tüketici birliklerinin daha koordineli çalıştırılarak tarımsal arz-talep üretim ve fiyatlarının kontrolünün sağlanması.

8- Teknolojik geliştirme ve yapısal değişiklikler;

* Almanya’nın açıkladığı ekonomik reform çerçevesinde 9 milyar Euro bedelin hidrojen stratejisine ayrılması ve 2 aya kadar bunun tam olarak açıklığa kavuşturulması gibi bizim de hedefimizin olması gerekir.

* Robot teknolojileri-aşı ve bio teknolojiler,

* Savunma sanayiinde alınan gelişmelerin artarak devam ettirilmesi,

* Tarımsal teknolojiler için ayrı çalışma grupları kurulması,

* Hizmet sektöründeki Google, whatsapp vb. sosyal ağların yerli modeli için tekno bilişim çalışmalarının yapılması,

* İnşaat sektörüne verilen finans payının sanayi üretimine kaydırılması,

* Enerji sektöründeki ivmenin hız kesmeden devam ettirilmesi,

Tabii ki alt yapılarının gerek meslek okulları gerek mühendislik vb. teknik okullarımızın daha verimli ve üretken nesiller yetişmesine vesile olunması dileklerimizdir.

“Biz bize yeteriz” yeter ki gönlümüz ve hedefimiz bir olsun, birliğimiz daim ve geleceğimiz aydın olsun inşallah.

Selam ve Dua ile

Fethullah FAKIOĞLU

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » »
Share
259 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

hasbahcegazetesi.com page title ... ... ...