logo

reklam

Devlet Cumhur Elele Başkanlık Sistemine

DEVLET CUMHUR ELELE BAŞKANLIK SİSTEMİNE

devlet-cumhur-elele-baskanlik-sistemine

Başkanlığı Millete Soralım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gelin millete soralım. Eğer milletim “EVET” derse “hayırlı olsun diyelim” ve başkanlık sistemine adım atalım. Başkanlık, partilerimizi zayıflatmaz aksine güçlendirir” dedi. Türkiye’nin kendi yönetim sistemini kendi ihtiyaçlarına göre belirlemeye ihtiyacı var. Başkanlık sisteminin altının nasıl doldurulacağına milletçe hep beraber karar vereceğiz” dedi.

Yeni Anayasa TBMM’ye Getirilmelidir

MHP Genel Başkanı Prof.Dr.Devlet Bahçeli, “Anayasada ne gibi bir değişiklik düşünülüyorsa TBMM’ye getirmelidir. Referandum yoluyla bu ancak mümkün olabilir. Onun için de 317 milletvekilinin 330’a tamamlanması lazım. Referandum söz konusu olursa MHP, kamuoyunun aydınlatılmasında kendi dünya görüşü ve parti ilkeleri çerçevesinde katkı sağlayacaktır” dedi.

Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Erol Erdoğan

Türkiye, Yeni Bir Anayasayı Hak Ediyor

Güçlü demokrasi, güçlü ekonominin olmazsa olmaz bir şartıdır. Türkiye, darbe döneminin mahsulü olan bir anayasa ile yoluna devam edemez. Türkiye, artık yeni, sivil ve demokratik bir anayasayı hak ediyor…

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin önerisinin ardından AK Parti kurmayları, başkanlık sistemiyle ilgili önerilerinin detayları üzerinde çalışmaya başladı. Başkan, 40 yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış ve milletvekili seçilme yeterliliğine sahip vatandaşlar arasından seçilecek.

Bahçeli’nin sürpriz önerisinin ardından Başbakan Binali Yıldırım’ın “Teklif metnini Meclis’e sunacağız” açıklamasıyla birlikte AK Parti kurmayları da başkanlık sistemiyle ilgili Anayasa değişikliği çalışmalarına başladı.

Çalışmalar, AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül’ün öncülüğünde yürütülürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la da hukukçu kurmaylarının istişarelerinde paketin çerçevesi netleştiriliyor.

cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan

Başkanlığı Millete Soralım

Gelin millete soralım. Eğer milletim “EVET” derse “hayırlı olsun diyelim” ve başkanlık sistemine adım atalım. Başkanlık, partilerimizi zayıflatmaz aksine güçlendirir. Türkiye’nin kendi yönetim sistemini kendi ihtiyaçlarına göre belirlemeye ihtiyacı var. Başkanlık sisteminin altının nasıl doldurulacağına milletçe hep beraber karar vereceğiz. Geçmişte Turgut Özal’dan Alparslan Türkeş’e birçok siyasetçinin başkanlık sistemini önerdiğini hatırlattı.
T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

MHP GRUP TOPLANTISI FOTO MURAT OZTEK

Yeni Anayasa TBMM’ye Getirilmelidir

Anayasada ne gibi bir değişiklik düşünüyorsa TBMM’ye getirmelidirler. Referandum yoluyla bu ancak mümkün olabilir. Onun için de 317 milletvekilinin 330’a tamamlanması lazım. Referandum söz konusu olursa MHP, kamuoyunun aydınlatılmasında kendi dünya görüşü ve parti ilkeleri çerçevesinde katkı sağlayacaktır. MHP olarak Anayasa Uzlaşma Komisyonunda bulunmayı, üzerimize düşen sorumluluğu taşımayı, fikirlerimizi açıkça söylemeyi, millet için faydalı olacaklara “Evet”, Türkiye’yi karanlığa götürecek unsurlara “Hayır” demek suretiyle çalışmaları sürdüreceğiz.
MHP Genel Başkanı Prof.Dr.Devlet Bahçeli

basbakan-binali-yildirim

Karar Yüce Meclisindir

AK Parti Grubu olarak yeni anayasa değişikliği ve başkanlık sistemini de içeren teklifimizi yüce Meclisimize getireceğiz. Karar yüce meclisindir. Parlamenter sistemin Türkiye’nin dertlerine çare üretmediği gerçektir. Yeni anayasa ve başkanlık sistemine ilişkin teklifimizi en kısa sürede Meclis’e sunacağız. Ayrınca Meclis’te sonuç ne olursa olsun bu teklifi milletin onayına sunacağız.
Başbakan Binali Yıldırım

tbmm-anayasa-komisyonu-baskani-mustafa-sentop

Başkanlık Sistemi, Türkiye İçin Zaruret

Türkiye’yi parlamenter sistemle yönetebilmenin artık mümkün değildir. Şu anki parlamenter sistem, darbecilerin getirdiği bir sistem. Bugün bizim itiraz ettiğimiz sistem, 1961 Anayasası ile darbeden sonra getirilmiş olan bir sistem. Bu sistemin işlemediğini, birçok siyasetçi 50 yıldır söylüyor. Bugün biz başkanlık sistemi önerisiyle Türkiye’de 50 yıldır tartışılan bir hükümet sistemi meselesini de çözmek istiyoruz.

Başkanlık sistemi bir taraftan siyasi istikrarı sağlayacak, diğer taraftan darbeleri Türk siyasetinden kaldıracaktır. Bu bakımdan başkanlık sisteminin önemlidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin menfaati için bu sistemi istemektedir.
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop

yeni-anayasa-icin-hep-birlikte

AK Parti’den Başkanlık Sistemi İçin 15 Maddelik Teklif

Başkan, 5 yıllığına seçilecek ve iki defa seçilme hakkına sahip olacak. Başkanlıkla birlikte “dar bölge seçim sistemi”ne geçilecek. 40 yaşında ve üniversite mezunu olacak. Siyasi Partiler ya da en az 100 bin kişi tarafından aday gösterilecek. 5 yıllığına ve en fazla iki dönem seçilebilecek.İki turlu yapılacak seçimde yardımcıları da belirlenecek. Başkan ve Meclis’in karşılıklı feshi olmayacak

milletin-adamlari-bestepede-bulustu

Başkanlık sistemiyle ilgili Anayasa değişikliği çalışmalarında detaylar belli olmaya başladı. İşte 15 maddeyle Başkanlık sistemi:

1. 550 VEKİL: TBMM 550 milletvekilinden oluşacak. 18 yaşını dolduran ilköğretim mezunu her vatandaş milletvekili seçilebilecek. Milletvekilleri, yasama dokunulmazlığına sahip olacaklar.

2. BÜTÇEYE ONAY: TBMM, bütçeleri onaylayacak. Hükumetten gelen tasarılar yerine kanunlar, ‘teklif’ olarak milletvekilleri tarafından verilecek.

3. VETO YETKİSİ: TBMM’den geçen kanunlar, Başkan tarafından onaylanarak yürürlüğe girecek. Başkanın, kanunları veto etme hakkı olacak. Ancak Bütçe kanunlarını veto yetkisi bulunmayacak. Savaş ilanına TBMM karar verecek. Başkan da, ani bir silahlı saldırı olması halinde silahlı kuvvetlerin derhal kullanılmasına karar verebilecek.

4. 40 YAŞ ŞARTI: Başkan, TBMM’ye olağanüstü toplantıya çağırabilecek. Başkan, 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış ve milletvekili seçilme yeterliliğine sahip vatandaşlar arasından, halk tarafından seçilecek. Başkanın görev süresi 5 yıl olacak. Bir kimse en fazla iki defa Başkan seçilebilecek.

5. NASIL ADAY OLACAK? : Başkanlığa son genel seçimde en az yüzde beş oranında oy almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin vatandaş aday gösterebilecek.

6. 60 GÜN KALA SEÇİM: Başkanın görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden altmış gün içinde seçime gidilecek. Seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Başkan seçilmiş olacak. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılacak. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Başkan seçilmiş olacak.

7. İKİNCİ ADAY KATILMAZSA: İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde yapılacak oylama referandum şeklinde olacak. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu aldığı takdirde Başkan seçilmiş olacak.

8. ANAYASA MAHKEMESİ’NE DAVA: Başkan, gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü TBMM’de açılış konuşmasını yapabilecek. Kanunlar ve TBMM İç tüzüğüyle ilgili Anayasa Mahkemesinde iptal davası açabilecek.

9. BAŞKANLIK KARARNAMESİ: Başkan, genel siyasetin yürütülmesinde ihtiyaç duyduğu konularda Başkanlık kararnamesi çıkarabilecek. Başkan, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilecek.

Başkan hakkında, kişisel ya da göreviyle ilgili bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının en az üçte ikisinin vereceği önerge ile soruşturma açılması istenebilecek. Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde görüşüp gizli oyla karara bağlayacak.

10. YARDIMCISI DA SEÇİLECEK: Başkan seçilenin oy pusulasında Başkan Yardımcısı adayı olarak yer alan kişi Başkanın seçildiği anda Başkan Yardımcılığına seçilmiş olacak. Başkanlık makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, seçimlere kadar kalan sürede Başkan Yardımcısı Başkanın yerine görev yapacak ve Başkanlık yetkilerini kullanacak. Bakanlar, Başkan tarafından atanacak ve görevden alınacak.

Her bakan, Başkana karşı sorumlu olacak. Bakanlar milletvekilleri ile aynı hukuki statüye tâbi olacaklar ve milletvekillerinin sorumsuzluk ve dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanacaklar. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri ile teşkilât yapısı Başkanlık kararnamesi ile düzenlenecek.

11. YEDEK MİLLET VEKİLLİĞİ: Siyasi partilerin seçim çevrelerindeki milletvekili aday listelerinde bulunup da seçilemeyen adaylar bulundukları sıra esas alınarak yedek milletvekili sayılacaklar. Milletvekilliklerinde boşalma olması halinde boşalan üyelikler öncelikle o seçim çevresindeki asıl aday listesinde bulunup da seçilemeyen yedek milletvekilleri ile doldurulacak.

12. BAŞKANLIK YEMİNİ: Başkan, başkan yardımcısı, bakanlar ve milletvekilleri göreve başlarken “İnsan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye bağlı kalacağıma; Devletin bağımsızlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma ant içerim” şeklinde yemin edecekler.

13. FESİH METİNDEN ÇIKARILDI: AK Parti’nin önerisinde, “Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Başkanın seçimlerin yenilenmesine karar vermesi” başlığıyla düzenlenen maddede, “TBMM veya Başkan tek başına her iki organın seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verebilir” hükmü getiriliyordu.

AK Parti’de, başkanlıkla ilgili pakete ilişkin yapılan ilk değerlendirmelerde “karşılıklı fesih” imkânı getiren bu maddenin metinden çıkartılması benimsendi. Madde, başkan ya da TBMM’den herhangi birinin “seçim” kararı alması durumunda diğerinin seçimlerinin yenilenmesini de öngörüyordu.

14. BAŞKOMUTAN: TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verebilecek. Bakanları atayacak ve görevlerine son verecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil edecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilecek. Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilân edebilecek ve sıkıyönetim veya olağanüstü hal kararnamesi çıkarabilecek.

15. YÜRÜTMENİN BAŞI: Başkan Devletin ve yürütmenin başı olacak. Yürütme yetkisi Başkana ait olacak. Başkan, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk Milleti’nin birliğini temsil edecek, Anayasa’nın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetecek. Başkan, yürütmenin başı olarak genel/(iç ve dış) siyaseti yürütecek.

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
1791 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

hasbahcegazetesi.com page title ... ... ... ... ... ...