logo

reklam

Türk Devlet ve Milletinin Birinci Önceliği

Türk Devlet ve Milletinin Birinci ÖnceliğiSon yazımızın son bölümünde işaret ettiğimiz Maturidi İnancı, İslam’ın Türkler tarafından yorumudur. Hanefi mezhebinin sistem ve metotlarını geliştirerek inşa eden, İmam Maturidi’dir.

Ne diyor İmam-ı Maturidi?

Akıl der. Aklın imanı belirlemesindeki önemini işaret eder. Bunu derken de referans olarak Kuran-ı Kerim-i işaret eder ve ayetleri gösterir.

Batı, medeniyetini inşa ederken de felsefeyi (aklı) sonra bilimi, daha sonra birisi deneyi, bir diğeri matematiği işaret ederek, bugünkü kurmuş oldukları batı medeniyetinin genel ifadesine yani kodlarına atıfta bulunmuştur.

Oysa Müslüman Türk milletinin içinden çıkmış olan İmam Maturidi, bundan bin yıl önce bunu Kuran-ı Kerim referanslı olarak dünyaya ilan etmiştir. Sonraki bin yılda cihanın en büyük imparatorluğuna giden yolu, Osmanlı Devleti’nin oluşumunun kilometre taşlarını döşemiştir. Cihanın en büyük ve en uzun süreli Devleti’nin hem aklının hem de gelişiminin temelini atmıştır.

Der ki Maturidi; bizim için bir insanın kelime-i şahadet getirmesi yeterlidir, sonrası kul ile Allah (c.c.) arasındadır.

Bu şu demektir; hiç bir Müslümanı tekfir etme hakkı kişiye verilmez.

Sonra ne oldu da biz bundan vazgeçtik!

Bize Arap dünyası üzerinden gelen Selefi anlayışı, bizi bağnaz ve taassup etti. Bunu önce Selefi Arap ulemasının kıskanç ve hasisliği daha sonra ise İngilizlerin aklı ile yapmışlardır. Bu itikadi sapma, Müslüman Türk’ün önce devlet aklını sonrada millet aklını yok etmiştir. Bu tespiti yapan ve itiraz eden Atatürk’tür. Yeni kurulan Cumhuriyet Devletini akıl ile inşa etmiştir. Ölümünden sonra ise yeniden İngilizler devreye girmiştir.

İngilizler, kodları çok iyi planlanmış “İngiliz İslamı” ve “İngiliz Kemalizmi” geliştirmiş ve son 80 yılın kaotik inanç ve değerler anarşisini oluşturmuştur.

Buradan yegâne çıkış, Türk Devletinin ve Milletinin yeniden Türk milletine ait olan iman ve itikat sistematiğine geri dönmesidir.

Bu bizi yeniden hem güçlü devlete hem de akıllı millete dönüştürür inşallah.

Necati Yüzüak

Etiketler: » » » » » » » » » » » »
Share
980 Kez Görüntülendi.

Yorum yapabilmek için Giriş yapın.

hasbahcegazetesi.com page title ... ... ... ... ... ...